Licentieovereenkomst

Direct laten controleren, aanpassen of opstellen door onze bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Onze juristen zijn 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contract

Kies voor maatwerk

Bij MKBrecht.nl vind je precies wat je als ondernemer nodig hebt om je juridische zaken goed te regelen. Loop geen onnodige risico’s, kies voor maatwerk.

Maatwerk
 • Meest gekozen Contract op maat 149,- per document Wij leveren alléén contracten op maat. Dat betekent dat jouw contract altijd op jouw bedrijf en situatie wordt gemaakt. Na de intake beginnen wij met het opstellen van je document.
 • Mijn contract laten nakijken 99,- per document Wij kijken jouw huidige document na en geven tips en trics, risico’s en waar het document verbeterd kan worden.
 • Mijn contract laten aanpassen 149,- per document Na een intake over jouw document beginnen wij met de controle en de aanpassingen, zodat je weer een up-to-date contract hebt.
Over dit document

Een licentie is eigenlijk een schriftelijke afspraak tussen de licentiegever en de licentienemer over het gebruik van intellectueel eigendom dat is gemaaktt door de licentiegever. Aan het gebruik van deze licentie kunnen voorwaarden zijn gesteld door de licentiegever.

Op het moment dat je het intellectueel eigendom zelf wilt houden maar de gebruiksrechten wilt overdragen aan een andere partij, gebruik je de licentieovereenkomst

De licentieovereenkomst beschrijft het werk en al dan niet de exclusiviteit van de licentie. Soms wordt er afgesproken dat de licentie wordt afgegeven voor een bepaald toepassingsgebied of geografisch gebied. Logischerwijs neem je op over welke periode je de licentie afgeeft.

Tip: Essentieel om achteraf inbreuken en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Over dit document
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Contract op maat 149,- per document Wij leveren alléén contracten op maat. Dat betekent dat jouw contract altijd op jouw bedrijf en situatie wordt gemaakt. Na de intake beginnen wij met het opstellen van je document.
  • Onze jurist is 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document naar je wensen
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Mijn contract laten nakijken 99,- per document Heb je een contract ontvangen en weet je niet of dit goed voor jouw bedrijf is of heb je een contract gemaakt en wil je weten of dit juridisch correct is, dan kies je voor een contract laten nakijken.
  • Onze jurist is 1,5 à 2,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van je huidige document op je wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Mijn contract laten aanpassen 149,- per document Na een intake over je document beginnen wij met de controle en de aanpassingen, zodat je weer een up-to-date contract hebt.
  • Onze jurist is 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van je huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Over dit document

Een licentie is eigenlijk een schriftelijke afspraak tussen de licentiegever en de licentienemer over het gebruik van intellectueel eigendom dat is gemaaktt door de licentiegever. Aan het gebruik van deze licentie kunnen voorwaarden zijn gesteld door de licentiegever.

Op het moment dat je het intellectueel eigendom zelf wilt houden maar de gebruiksrechten wilt overdragen aan een andere partij, gebruik je de licentieovereenkomst

De licentieovereenkomst beschrijft het werk en al dan niet de exclusiviteit van de licentie. Soms wordt er afgesproken dat de licentie wordt afgegeven voor een bepaald toepassingsgebied of geografisch gebied. Logischerwijs neem je op over welke periode je de licentie afgeeft.

Tip: Essentieel om achteraf inbreuken en juridische geschillen te voorkomen.

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk
Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Zullen we vrijblijvend telefonisch kennismaken?

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept
Gratis adviesgesprek

Licentieovereenkomst (Uitgelegd)

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst valt maar moeilijk te omschrijven. Het kan dan ook op zoveel intellectuele eigendomsrechten worden toegepast, gaande van praktische knowhow of gemaakte tekeningen tot uitvindingen en octrooien. Omdat intellectuele eigendomsrechten zo abstract en vaak boordevol discussie zijn, is het aangeraden om afspraken met betrekking tot licenties steeds in een juridisch waterdicht contract te gieten. Dit noemen we een licentieovereenkomst.

Een licentieovereenkomst is een soort contract waarbij de ene partij, de licentiegever, de tegenpartij, de licentienemer, de toestemming verleent om bepaalde handelingen uit te voeren die omwille van de exclusieve rechten van de licentiegever anders niet zouden zijn toegelaten. In ruil zal de licentienemer daarvoor een vergoeding betalen. De vergoeding kan een vast bedrag zijn dat eenmalig of periodiek verschuldigd is, maar is vaak ook omschreven als een percentage van de winst.

Afhankelijk van het type exclusieve rechten waarover de licentiegever beschikt, maakt men overigens ook wel eens de onderverdeling tussen een merk-, octrooi- en modellicentieovereenkomst.

Waarom heb ik een licentieovereenkomst nodig?

Het merkenrecht is niet eenvoudig. Intellectuele eigendomsrechten zijn nu eenmaal veel minder absoluut en geven vaker aanleiding tot harde woorden. Indien je een afbreuk doet aan jouw intellectuele eigendomsrechten of andere partijen bepaalde handelingsbevoegdheden toekent, is het altijd aangeraden om een licentieovereenkomst op te stellen.

De licentieovereenkomst maakt het immers mogelijk om royalty’s te ontvangen in ruil voor het gebruik van jouw exclusieve rechten. Het is dan ook een ideale manier om exclusieve rechten in euro’s om te zetten. Zo kan een ZZP'er met een beperkt investeringsvermogen toch zijn uitvinding laten produceren en exploiteren. Een licentieovereenkomst neemt financiële drempels weg.

Gelijktijdig is een licentieovereenkomst ook een instrument om de eigen exclusieve rechten te beschermen. Zo tekent de licentie overeenkomst de krijtlijnen uit waarbinnen de licentienemer bepaalde handelingen mag verrichten. En zo hoeft er geen afbreuk te worden gedaan aan de bredere rechten waarover de licentiegever beschikt. Win-win. Beter zouden we het niet kunnen samenvatten.

Wat staat er in de licentieovereenkomst?

Omdat de juridische belangen van een licentieovereenkomst heel groot zijn, zal een licentieovereenkomst altijd een uitgebreid document zijn boordevol praktische afspraken en juridisch vakjargon. Er zijn dan ook verschillende aandachtspunten die je beter maar van harte neemt.

In de eerste plaats zal de licentieovereenkomst steeds de betrokken partijen benoemen. Het is belangrijk dat de licentie overeenkomst concreet aangeeft wie de betrokken partijen zijn. Zeker in het geval van clustervorming moeten eventuele dochterondernemingen eveneens in de licentieovereenkomst worden aangegeven. Of dient te worden gespecificeerd dat de licentie net niet op hen van toepassing is.

Vervolgens zal men uiteraard de rechten waarover de licentienemer beschikt, benoemen. Hier zijn uiteenlopende afspraken mogelijk. Soms zal men enkel het recht hebben om te produceren, terwijl men andere keren wijzigingen mag aanbrengen of zelfs sublicenties mag toekennen. Het is belangrijk dat alle rechten en beperkingen in de licentieovereenkomst zijn weergegeven opdat de gemaakte afspraken voor alle partijen duidelijk zijn.

In het kader van de rechtsomschrijving zullen de partijen elkaar een en ander garanderen. Zo zal de licentiegever garanderen dat hij ook effectief het recht heeft om de licentie te verlenen. Daartegenover zal de licentienemer dan weer via een anti-ijskastbeding garanderen dat hij het verkregen recht ook effectief economisch zal exploiteren en dit binnen een redelijke termijn. Een licentieovereenkomst is steeds verweven van zulke garantiebepalingen, die bij een inbreuk uiteraard ook eenvoudig toegang bieden tot aansprakelijkheidsvorderingen.

De rechten van de licentienemer dienen niet enkel op praktisch vlak te worden afgelijnd. Er dient ook rekening te worden gehouden met geografische beperkingen, specifieke toepassingen of overeengekomen marktsectoren. Ook dergelijke afspraken staan in de licentieovereenkomst.

Toch moet er ook aandacht worden geschonken aan inbreuken op de rechten van de licentiegever. Indien de licentienemer een inbreukbeging hanteert, kan het de gevolgen voor de overeenkomst aangeven. Ook boeteclausules zijn zeker niet ongewoon. Derhalve zijn controle- en inspectieclausules steeds opgenomen in de licentieovereenkomst, zodat de licentiegever de licentienemer steeds in het goede spoor kan houden.

Maar ook derden kunnen de rechten van de licentiegever en -nemer schenden. Dan is het in principe de licentiegever die moet optreden en verbodsacties juridisch afdwingbaar moet maken. Maar het is niet ongewoon dat de licentiegever de licentienemer het recht geeft om zelf een schadevergoeding te claimen. In het kader hiervan worden vaak ook afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten voor de instandhouding van de octrooien enerzijds en de kosten voor eventuele rechtsprocedures bij inbreuken anderzijds. Dit alles staat natuurlijk in de licentie overeenkomst.

Hiernaast zal men het in de licentieovereenkomst hebben over het type licentie dat al dan niet exclusief kan zijn en een overeengekomen looptijd zal hebben. Ook de vergoedingen maken een cruciaal onderdeel uit van de licentie overeenkomst. Hierbij zijn er verschillende vergoedingssystemen mogelijk, gaande van een lump sum in combinatie met royalty’s tot zogenoemde mile-stone payments. In de licentieovereenkomst staat eveneens een uitgewerkte facturatie- en betaalregeling.

Andere bepalingen die vaak in een licentieovereenkomst zijn opgenomen zijn deze met betrekking tot de rechtenoverdracht, de gevolgen van productverbeteringen, (product)aansprakelijkheidsbepalingen, geschillenregelingen (forum- en rechtskeuze), een eventueel eerste recht van koop en de beëindiging- of opzegregeling. Laat je licentieovereenkomst dan ook controleren of opstellen door deskundige juristen!

Wat zijn de gevolgen als ik geen licentieovereenkomst heb?

Een licentieovereenkomst kan vormvrij worden gesloten. Ook een mondelinge licentieovereenkomst is met andere woorden wettelijk toegelaten. Toch krijgt het natuurlijk aanbeveling om steeds een schriftelijke licentie overeenkomst op te stellen. Alleen zo heb je bewijsrechtelijk een en ander in handen. Bovendien toont de juridische praktijk steeds opnieuw aan dat schriftelijke afspraken het risico op conflicten sterk verminderen.

Hoe dan ook is het opstellen van een juridisch waterdichte licentie overeenkomst een absolute aanrader. Anders kunnen er heel wat problemen de kop op steken. Zonder een bepaling die dat expliciet verbiedt, kan de licentienemer immers zijn rechten overdragen via zogenoemde sublicenties. En dat kan uiteraard niet zomaar de bedoeling zijn. Bovendien ontstaan er al snel discussies over de gevolgen van eventuele wijzigingen aan het product en de procedure bij vastgestelde inbreuken. Moeten we het bovendien nog hebben over het risico op het aantasten van jouw rechten?

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake