Koopovereenkomst aandelen

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

Het is belangrijk dat u de zaken goed vastlegt. Naast de verkoopprijs zijn de gegeven garanties, de vrijwaringen en de ontbindende voorwaarden belangrijk goed vast te leggen. Wij begeleiden u en geven eerlijk advies!

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Koopovereenkomst aandelen op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Koopovereenkomst aandelen laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Koopovereenkomst aandelen laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Koopovereenkomst aandelen op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Koopovereenkomst aandelen laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Koopovereenkomst aandelen laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Koopovereenkomst aandelen (Uitgelegd)

Wat is een koopovereenkomst aandelen?

Bij het kopen van aandelen denken we al snel aan de beurs. Echter zijn lang niet alle aandelen ook beursgenoteerd. Ook dergelijke aandelen kan je echter gewoon kopen. En daarvoor zal je een koopovereenkomst aandelen nodig hebben.

Een overeenkomst verkoop aandelen is niet eenvoudig omdat het niet alleen rekening moet houden met de eigendomsoverdracht, maar ook met een aantal fiscale, juridische en praktische zaken. Daarom laat je maar beter een maatwerk koopovereenkomst aandelen opstellen.

Een koopovereenkomst aandelen is een contract waarbij de ene partij, de verkoper, aandelen verkoopt aan een tegenpartij, de koper, die daarvoor een prijs zal betalen. Het contract is heel bijzonder omdat de aankoop van aandelen extra aandacht vergt en vooral omdat de levering aan een aantal extra vereisten dient te voldoen. Zo moet de levering per separate akte geschieden en dient een notaris te worden aangesteld.

Waarom heb ik een koopovereenkomst aandelen nodig?

Een koopovereenkomst aandelen gebruik je, zoals het woord het eigenlijk al aangeeft, om aandelen te kopen. Dergelijke aandelen vormen samen het kapitaal van de vennootschap.

Voor de aandelenoverdracht of de levering van de aandelen zal je steeds een notaris moeten inschakelen. De notaris zal vervolgens een akte van overdracht opstellen. De akte van overdracht bevat afspraken met betrekking tot de prijs van de aandelen, de manier waarop de prijs wordt voldaan, wie de kosten draagt, wanneer de aandelen worden geleverd, wanneer het risico overgaat en bovendien bevat het ook eventuele verdere garanties. Denk bijvoorbeeld aan garanties met betrekking tot de gecommuniceerde balans.

Maar waarom heb je dan nog een koopovereenkomst aandelen nodig? Omdat de notaris natuurlijk geen plaats is waar je nog tot vervelens toe moet onderhandelen. De notaris vervult een andere rol. De notaris neemt immers alleen de gemaakte afspraken over en zal zich daarvoor richten tot de partijen en de opgestelde koopovereenkomst aandelen.

Hiernaast gaat een overeenkomst verkoop aandelen steeds aan de notariële akte vooraf. Hierdoor worden tussen de partijen al een aantal belangrijke afspraken gemaakt met betrekking tot het verdere verloop. Zo hoeft niet tot het notarisbezoek te worden gewacht om zekerheid te verkrijgen. Ook krijgen de partijen in de koopovereenkomst aandelen de kans om samen een notaris aan te wijzen.

Hoewel alleen een koopovereenkomst aandelen nog niet volstaat, is het toch een krachtig instrument. Tussen de partijen heeft de overeenkomst verkoop aandelen immers bewijskracht. Hierdoor kan de tegenpartij tot medewerking worden gedwongen. Ook op de gemaakte afspraken kan men niet zomaar eenzijdig terugkomen. En zelfs de notaris moet gezamenlijk gemaakte afspraken respecteren.

Wat staat er in de koopovereenkomst aandelen?

De overeenkomst verkoop aandelen zal steeds de identiteit van de partijen beschrijven en aangeven over hoeveel aandelen de verkoper beschikt en welk kapitaal zij vertegenwoordigen. Uiteraard mits verwijzing naar de betrokken vennootschap. De koopovereenkomst aandelen zal eveneens specificeren of er al dan niet eventuele rechten op de aandelen bestaan. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de verkochte aandelen aan een pandrecht onderhevig zijn. Tenzij dat natuurlijk in de koopovereenkomst aandelen zou staan.

Vervolgens zal in de koopovereenkomst aandelen natuurlijk weergegeven zijn dat de koper een aantal aandelen wilt kopen. Hiervoor zal een koopprijs overeen worden gekomen.et betrekking tot de levering zullen de partijen eveneens een notaris aanstellen. De aangestelde notaris zal steeds in de koopovereenkomst staan.

Hierna neemt men steevast een aantal garanties op. Vaak zullen dergelijke garanties zich in ruime clausules laten vertalen. De verkoper zal bijvoorbeeld garanderen dat de aandelen volstort zijn, er geen besluit tot ontbinding van de vennootschap is genomen en dat de meegedeelde activa ook in volle bezit zijn. Derhalve zal men ook een aantal bijlagen aan de overeenkomst verkoop aandelen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan winst- en verliesrekeningen, een overzicht van de activa, schattingsverslagen en technische of contractuele specificaties.

Indien één en ander toch niet zou kloppen en bepaalde posten bijvoorbeeld tegen te hoge of te lage waarden in de jaarrekening zouden zijn opgenomen, laat de koopovereenkomst aandelen vaak wel de nodige bewegingsruimte. Boekhouden is immers geen exacte wetenschap en ook verschillende schattingsverslagen zullen verschillende cijfers opleveren. Daarom voorziet men vaak dat kleine verschillen geen invloed hebben op de koopprijs, maar dat grote verschillen de koopprijs met een bepaald percentage kunnen wijzigen. Het is belangrijk dat hierover afspraken worden gemaakt om zo latere discussies te voorkomen.

Ook praktische afspraken mogen overigens niet ontbreken, want na het ondertekenen van de koopovereenkomst volgt er nog een bezoek aan de notaris, moet de vennootschap de levering erkennen en moeten een aantal wijzigingen in het Handelsregister worden geregistreerd. Het overdrachtsproces is dan ook niet zomaar gepiept. En daarom staan er in de koopovereenkomst aandelen vaak een aantal praktische afspraken die de tussenperiode moeten regelen. Ook wat het fiscale betreft.

Ook een zogenoemde glijclausule is meestal wel in de overeenkomst verkoop aandelen terug te vinden. Met zo’n glijclausule dekken partijen zich in tegen eventuele fiscale nadelen die uit de koopovereenkomst aandelen voortvloeien.

Tot slot kunnen de partijen nog heel wat andere afspraken maken die ook in de koopovereenkomst aandelen zullen staan. Zo kan het de verkoper een concurrentiebeding opleggen, is een aansprakelijkheidsregeling niet ongewoon, wordt het ontbindingsrecht vaak uitgesloten en mag ook een forum- en rechtskeuzebeding niet ontbreken. Ook dit alles zal dus in de overeenkomst verkoop aandelen staan.

Wat zijn de gevolgen als ik geen koopovereenkomst aandelen heb?

De geschiedenis van de notaris gaat hand in hand met het analfabetisme. Het notariaat was immers een plaats waar partijen afspraken op schrift konden laten stellen, ook wanneer zij zelf niet konden schrijven. Daarom ook is een mondelinge overeenkomst in Nederland rechtsgeldig (tenzij de wet anders voorziet). En daarom kan je in principe ook zonder koopovereenkomst aandelen naar de notaris stappen, waarna de notaris de mondeling gemaakte afspraken in een akte zal overnemen.

Toch is dat zelden een goed idee. In de eerste plaats omdat de notaris enkel maar de gemaakte afspraken kan overnemen en er dus uitgebreide onderhandelingen aan vooraf dienen te gaan. Dan is het net zo fijn dat een en ander toch gewoon op papier staat. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat je ook op het kantoor van de notaris alsnog de discussie aangaat. Dan word je al snel naar de uitgang verwezen. En maar goed ook, want de notaris heeft het al druk genoeg.

Echter zijn de potentiële problemen ook groter dan dat. Want mondelinge afspraken zijn zelden goede afspraken. Zo vergeet men het wel eens te hebben over vrijwaringsbedingen, garantiebepalingen en fiscale gevolgtrekkingen. En hierdoor kan een en ander al snel in de papieren lopen. Dat kunnen we jou op een briefje geven.

Ook heb je zonder een koopovereenkomst aandelen bewijsrechtelijk niks in handen. Zo kan je de tegenpartij niet zomaar dwingen om mee te werken aan het opstellen van de akte en verschijn je misschien wel helemaal alleen voor de notaris. De aandelen? Die werden misschien al aan een concurrent verkocht. En jij? Jij blijft vervolgens met lege handen achter. Letterlijk, want ook de notaris werkt natuurlijk niet gratis…

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake