Inkoopcontract

Direct laten controleren, aanpassen of opstellen door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd en spoedlevering is mogelijk
 • Onze juristen zijn 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept

In onze dienstverlening zit een gratis intake, een conceptronde, een aanpassingsronde en een definitief document. Wij factureren in de conceptfase pas, zodat je weet wat voor kwaliteit je krijgt voordat je betaalt.

Direct bestellen? 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Kies voor maatwerk

Bij maatwerk kies je voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk je risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s, kies voor maatwerk.

Maatwerk
 • Meest gekozen Inkoopcontract op maat 199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over jouw wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op jullie bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van je document.
 • Inkoopcontract laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat je document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. In deze intake bespreken we al je vragen. In een vervolgafspraak zullen we al je vragen beantwoorden.
 • Inkoopcontract laten aanpassen 199,- per document Document zelf opgesteld? Laat je document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Over dit document

Inkoopvoorwaarden regelen algemene rechten en plichten maar niet de specifieke afspraken over een transactie. Dat doe je in een inkoopcontract. Als je geen inkoopvoorwaarden hanteert en besluit om een transactie te maken zonder een inkoopcontract, moet je vaak terugvallen op de verkoopvoorwaarden van jouw leverancier. Dan sta je minder sterk en kun je risico's lopen. Die had je met een inkoopcontract eenvoudig kunnen beperken.

Daarom is het verstandig om een inkoopcontract op te stellen. Daarin kun je namelijk ook zaken regelen als de overdracht van het intellectueel eigendomsrecht, aansprakelijkheid en bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden.

Waarom zou je zoveel risico lopen?
Wij bieden een inkoopcontract toegespitst op jouw situatie. Het bespaart jou tijd en je krijgt een maatwerk product geleverd. Onze juristen hebben 3 à 4 uur werk aan het opstellen of aanpassen van een inkoopcontract voor jouw onderneming.

Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Over dit document
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Inkoopcontract op maat 199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over jouw wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op jullie bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van je document.
  • Onze jurist is 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document naar je wensen
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Inkoopcontract laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat je document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. In deze intake bespreken we al je vragen. In een vervolgafspraak zullen we al je vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1,5 à 2,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van je huidige document op je wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Inkoopcontract laten aanpassen 199,- per document Document zelf opgesteld? Laat je document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over je document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2,5 à 3,5 uur bezig met je document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van je huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Over dit document

Inkoopvoorwaarden regelen algemene rechten en plichten maar niet de specifieke afspraken over een transactie. Dat doe je in een inkoopcontract. Als je geen inkoopvoorwaarden hanteert en besluit om een transactie te maken zonder een inkoopcontract, moet je vaak terugvallen op de verkoopvoorwaarden van jouw leverancier. Dan sta je minder sterk en kun je risico's lopen. Die had je met een inkoopcontract eenvoudig kunnen beperken.

Daarom is het verstandig om een inkoopcontract op te stellen. Daarin kun je namelijk ook zaken regelen als de overdracht van het intellectueel eigendomsrecht, aansprakelijkheid en bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden.

Waarom zou je zoveel risico lopen?
Wij bieden een inkoopcontract toegespitst op jouw situatie. Het bespaart jou tijd en je krijgt een maatwerk product geleverd. Onze juristen hebben 3 à 4 uur werk aan het opstellen of aanpassen van een inkoopcontract voor jouw onderneming.

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Zullen we telefonisch kennismaken?

 • Wij leveren betrouwbaar & correct juridisch maatwerk
 • In een telefonische intake bespreken we al je wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste prijzen en achteraf betalen na concept
Gratis adviesgesprek

Inkoopcontract (Uitgelegd)

Wat is een inkoopcontract?

Een verkoopcontract kennen we allemaal. Zo’n verkoopcontract geeft de verkoper dan ook zekerheid en zorgt ervoor dat een aantal afspraken juridisch afdwingbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat de verkoper sterker in zijn schoenen staat. Toch kan het soms ook omgekeerd zijn en wil de inkoper zekerheid dat de verkoper zijn verplichtingen naleeft. Niet alleen vandaag, maar ook op lange termijn. In zo’n geval is een inkoopcontract de beste oplossing.

Een inkoopcontract is een overeenkomst om goederen, werkzaamheden of diensten in te kopen. Het wordt aangegaan tussen leveranciers en afnemers en/of tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het inkoopcontract kan gesloten worden voor een eenmalige inkoop, maar is ook mogelijk om meerdere goederen, werkzaamheden of diensten in te kopen. In het laatste geval spreken we van een raamovereenkomst. De partijen maken dan afspraken die zij van toepassing verklaren op alle toekomstige inkopen.

Een inkoopcontract mag niet worden verward met inkoopvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden nemen immers eerder algemene rechten en plichten op. Inkoopvoorwaarden kunnen dan ook van toepassing zijn op het inkoopcontract. Maar de feitelijke kernbepalingen zijn echter niet opgenomen in de inkoopvoorwaarden maar wel in het inkoopcontract.

Waarom heb ik een inkoopcontract nodig?

Omdat inkoopvoorwaarden enkel de algemene rechten en plichten regelen, volstaan zij niet om de rechtsverhouding bij transacties optimaal te regelen. De kernbepalingen ontbreken. Een inkoopcontract is dan ook noodzakelijk om de kernafspraken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van de in te kopen producten, hun beschrijving en de toepasselijke prijs. Een inkoopcontract is dan ook noodzakelijk om de transactie afdwingbaar te maken en biedt ook bewijsrechtelijk zekerheid. Laat daarom je inkoopcontract opstellen door een deskundig jurist of advocaat!

Wat staat er in een inkoopcontract?

De inhoud van het inkoopcontract is natuurlijk afhankelijk van welke producten, diensten of werkzaamheden men aankoopt. In de praktijk zal het dan ook steeds starten met een omschrijving ervan. Vaak is deze omschrijving in algemene bewoordingen weergegeven, waarna er wordt verwezen naar specificaties die zich in bijlage bevinden. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig een model van een inkoopcontract te gebruiken.

Vervolgens zal men prijsbepalingen opnemen. Het kan gaan om een vooraf bepaalde prijs, maar soms geeft men ook gewoon weer hoe men de prijs dient te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het hanteren van uurtarieven of tarieven per dagdeel.

Hiernaast neemt men bepalingen op omtrent de levering. Het gaat niet alleen om de leveringstermijn of de locatie van de levering, maar ook om de overdracht van het risico, de leverings- of verzendingskosten en een eventueel eigendomsvoorbehoud. Men houdt in het inkoopcontract eveneens rekening met foutieve leveringen of situaties waarbij een bepaald product niet meer voorradig is. Uiteraard verschilt een en ander indien het gaat om de levering van diensten of werkzaamheden.

Natuurlijk zal het inkoopcontract maar beperkt in tijd geldig zijn. Onvoorziene omstandigheden kunnen nu eenmaal de beschikbaarheid van producten of de prijs van diensten in de war brengen. Daarom wordt steeds het moment van de inwerkingtreding en de looptijd specifiek opgenomen. De looptijd kan wel automatisch worden verlengd zonder opzegging. Zo zorgt het voor de partijen wel voor rechtszekerheid en hoeft nadien niet alles opnieuw onderhandeld te worden.

Tot slot zijn er nog heel wat andere bepalingen die in het inkoopcontract worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan koop op afroep, de overdracht van eventuele intellectuele eigendomsrechten en de vele bepalingen omtrent de aansprakelijkheid. Afronden zal men doen met een of meerdere bijlagen. In het inkoopcontract zal concreet naar de bijlagen worden verwezen, opdat er geen discussie over kan bestaan.

Wat zijn de gevolgen als ik geen inkoopcontract heb?

Indien je niet over een inkoopcontract beschikt, kan je natuurlijk nog steeds producten inkopen. Maar dan zijn louter de onheilspellende algemene voorwaarden van de tegenpartij van toepassing, tenzij ze natuurlijk in samenhang worden gelezen met de eigen inkoopvoorwaarden.

Echter ontstaat er telkens opnieuw een nieuwe overeenkomst. De verkoper kan met andere woorden eenvoudig prijzen en voorwaarden aanpassen, wat voor een vorm van praktische en financiële onzekerheid zorgt. Indien je zelf producten verkoopt zal je je met andere woorden voortdurend moeten aanpassen aan de grillen van de leverancier, eventueel door ook zelf voortdurend prijzen aan te passen. Een gebeuren waar jouw klanten vast ook niet van smullen. Daarom stel je maar beter een inkoopcontract op.

Vervolgens zorgt het ontbreken van een inkoopcontract ook voor juridische onzekerheid. Je kan immers steeds terugvallen op de afspraken die in het inkoopcontract werden gemaakt. Indien je niet over een inkoopcontract beschikt, sta je dan ook veel minder sterk. Zeker indien de tegenpartij uiteindelijk een ander bedrag factureert of minder producten levert.

Dat brengt ons tot slot bij de bewijsrechtelijke problemen die al snel opdoemen. Een mondelinge overeenkomst is in principe ook geldig, maar de exacte bepalingen ervan vallen maar moeilijk te bewijzen. En zo is zo’n mondelinge overeenkomst moeilijk afdwingbaar. Zonder een inkoopcontract wordt het dus ook moeilijk om actie te eisen en een en ander juridisch aan te kaarten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake