Inhuurovereenkomst

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Inhuurovereenkomst op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Inhuurovereenkomst laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Inhuurovereenkomst laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Inhuurovereenkomst op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Inhuurovereenkomst laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Inhuurovereenkomst laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Inhuurovereenkomst (Uitgelegd)

Wat is een inhuurovereenkomst?

Een inhuurovereenkomst moet niet alleen een kwalificatie als fictieve dienstbetrekking uitsluiten maar regelt ook een aantal belangrijke afspraken tussen de verschillende partijen. Zo’n inhuurovereenkomst blijkt broodnodig te zijn, dit bewijst ook de juridische praktijk.

Een inhuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij één partij een persoon of een bedrijf inhuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, uiteraard in ruil voor een vergoeding. Een inhuurovereenkomst zal steeds garanderen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en zal dan ook toezien op de desbetreffende fiscale kwalificatie. Toch is een inhuurovereenkomst ook een ideaal document om praktische afspraken te maken tussen de twee partijen.

Waarom heb ik een inhuurovereenkomst nodig?

Als je een zzp’er inhuurt, is een inhuurovereenkomst altijd aangeraden. De overheid voert de strijd tegen schijnzelfstandigheid immers op en de lijn tussen een arbeidsverhouding en een zelfstandige verhouding lijkt dan ook soms flinterdun te zijn. Door een inhuurovereenkomst op te stellen kies je echter voor de zekerheid dat de medewerker ook effectief als zzp’er werkt.

Toch hoeft die zelfstandigheid nog niet te impliceren dat de zzp’er alle vrijheid krijgt. Via een inhuurovereenkomst maakt men dan ook afspraken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bedrijfsmiddelen, de toegang tot de gebouwen en dergelijke. In de andere richting zorgt de inhuurovereenkomst dan weer voor bewijsrechtelijke zekerheid dat de inhuurder zijn verplichtingen zal nakomen. Uiteraard denken we hierbij in de eerste plaats aan een betaalverplichting maar ook een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de ingehuurde is een must.

Kortom: de inhuurovereenkomst biedt garanties. Zowel ten opzichte van de fiscale regelgeving als ten opzichte van elkaar. En dat geeft alle ruimte voor gerechtvaardigd vertrouwen en een optimaal ondernemersklimaat. Laat daarom je inhuurovereenkomst opstellen door een deskundige jurist of advocaat.

Wat staat er in een inhuurovereenkomst?

De inhuurovereenkomst zal steeds starten met het aangeven van de identiteit van de verschillende partijen, een omschrijving van de werkzaamheden, een inwerkingtreding en een einddatum.

In de inhuurovereenkomst zal men er steeds op toezien dat er geen sprake is van een ongewild dienstverband. Daarom zal men duidelijke afspraken maken die eveneens de zelfstandige verhoudingen benadrukken. Vaak koppelt men het meteen aan een fiscaal vrijwaringsbeding.

Vervolgens zal men het tarief bepalen. Er bestaan verschillende manieren om het tarief te begroten. Zo kan het gaan om een tarief per gewerkt uur of per gewerkt dagdeel. Er kunnen ook verschillende tarieven naast elkaar bestaan. Zo is er bijvoorbeeld het feitelijk werktarief enerzijds en het incidenteel tarief voor zakelijke kilometers anderzijds. Aan de tariefopgave worden meteen een aantal zaken gekoppeld met betrekking tot de facturatie en betaling.

Hiernaast zal men aandacht hebben voor de beëindigingsgronden. Hier is het vooral belangrijk dat men bij het opstellen van de beëindigingsgronden niet al te veel de onderlinge afhankelijkheid of de gezagsverhouding onderstreept. De ingehuurde moet immers nog steeds een bepaalde appreciatiemarge hebben om zelf te beslissen hoe hij het werk zal uitvoeren. Dat vormt immers een essentieel onderdeel van zelfstandigheid. Beëindigingsgronden kunnen daarentegen wel eenvoudig worden gekoppeld aan het faillissement, wanuitvoering of het verstrijken van een termijn.

Ook vervangingsmogelijkheden zullen steeds in de inhuurovereenkomst terug te vinden zijn. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de werkzaamheden stilliggen als de ingehuurde afwezig is ten gevolge van ziekte. De gevolgen van zo’n vervanging dienen duidelijk te worden gestipuleerd, omdat het ook invloed heeft op de te factureren som. Soms zal een ingehuurde zichzelf het recht voorbehouden om een vervanger op zijn kosten aan te stellen, andere keren zal de opdrachtgever dit recht hebben en uiteraard de betalingen tijdelijk stopzetten. Het is belangrijk dat de inhuurovereenkomst dergelijke afspraken juridisch waterdicht opneemt.

Tot slot zijn er heel wat bijzondere bepalingen die in de inhuurovereenkomst kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de huisregels waaraan de ingehuurde zich moet houden, de urenverantwoording, geheimhoudingsclausules en exoneratieclausules. Ten aanzien van dergelijke clausules is een en ander afhankelijk van de specificiteit: iedere inhuurovereenkomst zal anders zijn en de zaken op een andere manier regelen. Maatwerk, noemen we het dan ook.

Wat zijn de gevolgen als ik geen inhuurovereenkomst heb?

Een inhuurovereenkomst is wettelijk niet verplicht. Echter wordt het wel ten stelligste aangeraden. Zowel de opdrachtgever als de ingehuurde dragen immers verantwoordelijkheid met betrekking tot schijnzelfstandigheid. Zowel fikse boetes als fiscale navorderingen zijn dan ook niet ongewoon. Zonder een geschikte inhuurovereenkomst loop je dan ook het risico op onaangename verrassingen.

Toch helpt een inhuurovereenkomst ook onderlinge twistpunten te voorkomen. Wij hebben al vaker gemerkt dat er zonder inhuurovereenkomst al snel discussies en zelfs ruzies ontstaan, zeker indien de ingehuurde ziek wordt en er vervolgens zomaar een vervanger wordt aangesteld.

Tot slot kan je zonder inhuurovereenkomst maar moeilijk jouw vorderingen bewijzen. Het enige wat je dan nog kan doen is hopen op de eerlijkheid van de tegenpartij. Maar als je voor de rechter verschijnt, is dat vaak niet meer dan een utopie.

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake