Garantievoorwaarden

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Contract op maat: onze juristen zijn 2 à 3 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Garantievoorwaarden op maat vanaf299,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Garantievoorwaarden laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Garantievoorwaarden laten aanpassen vanaf299,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Garantievoorwaarden op maat vanaf299,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Garantievoorwaarden laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 0,5 à 1,5 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Garantievoorwaarden laten aanpassen vanaf299,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Garantievoorwaarden (Uitgelegd)

Wat zijn garantievoorwaarden?

Garantievoorwaarden kennen we in Nederland voornamelijk van de wettelijke garantie. De wettelijke garantie is het gevolg van Europese regelgeving waarbij de lidstaten vrij veel vrijheid kregen. Hierdoor verschilt de wettelijke garantie in Nederland sterk van de regelgeving in onze buurlanden, waar over het algemeen strikte garantietermijnen gelden. Toch is de wettelijke garantie niet de enige reden om garantievoorwaarden op te stellen. Ook een fabrieksgarantie of een verkopersgarantie kan aanleiding geven tot het opstellen van garantievoorwaarden. Meer nog: het is ook dan een absolute aanrader!

Een wettelijke garantie wordt door de wetgever opgelegd, terwijl een contractuele garantie eerder een vorm van goodwill is in hoofde van de producent of de verkoper. In de garantievoorwaarden worden dergelijke garanties geregeld. Enerzijds om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar anderzijds ook om een contractuele garantie toe te kennen of om iets praktisch te regelen en zo de interne bedrijfsprocessen te vereenvoudigen.

Waarom heb ik garantievoorwaarden nodig?

De wettelijke garantie is in sommige gevallen verplicht opgelegd. Indien je aan consumenten verkoopt moet je immers conformiteit garanderen. Dit betekent dat het product alle eigenschappen bezit die de consument had mogen verwachten.

Omdat de garantietermijn in Nederland ‘de verwachte levensduur’ betreft, zal je in de garantievoorwaarden duidelijkheid moeten verschaffen over de garantietermijn. Dat is uiteraard enkel als minimumgrens bindend, want op basis van het persoonlijk gebruik en de te verwachten omstandigheden kan een langere levensduur nu eenmaal beter geschikt zijn.

In het geval van de wettelijke garantie kun je een garantiebewijs geven, maar dat wordt niet wettelijk verplicht opgelegd. De garantievoorwaarden kunnen overigens in een apart document worden opgenomen maar ook op de kassabon of in de algemene voorwaarden te vinden zijn.

Voor webwinkels gelden dan weer striktere bepalingen, zeker wat de duidelijkheid en vindbaarheid van de garantievoorwaarden betreft. Daarnaast is het opstellen van garantievoorwaarden altijd aangewezen, ook indien het niet gaat om een wettelijke garantie. Er bestaan immers nog een aantal varianten op de wettelijke garantie. Denk bijvoorbeeld aan de fabrieksgarantie die je als producent of verkoper als extraatje meegeeft bovenop de wettelijke garantie of de verkopersgarantie. Ook in dergelijke gevallen is het belangrijk om duidelijkheid te bieden omtrent de garantie, de te verwachten eigenschappen en de garantietermijn.

Toch is het opstellen van garantievoorwaarden ook om een andere reden aan te raden. Het schept immers administratieve eenvoud. Klanten weten dan ook waar ze hun product dienen aan te melden, welke documenten ze moeten bezorgen en welke procedure wordt toegepast. Hierdoor hoeven niet voortdurend bewijsstukjes te worden opgevraagd of hoeft er geen onduidelijkheid te ontstaan. Dat maakt het voor de klant eenvoudiger om zijn garantierecht uit te oefenen. Enerzijds verkrijg je dus een verbeterde klanttevredenheid, anderzijds mag je rekenen op een administratieve vereenvoudiging.

Tot slot moet je weten dat consumenten zelden de stap naar de rechtbank zetten bij discussies omtrent de wettelijke garantie. Het belang van de vordering is immers te beperkt. Hierdoor schikken zij zich in de praktijk veel eenvoudiger naar jouw garantievoorwaarden. De praktijk leert ons dan ook dat goede garantievoorwaarden het afwikkelingsproces vereenvoudigen en minder snel in juridische procedures resulteren.

Wat staat er in de garantievoorwaarden?

De garantievoorwaarden kunnen specifiek in functie van een bepaald product worden geschreven, zoals we het soms bij fabrieksgaranties terug zien. Toch worden ze meestal in algemene bewoordingen geschreven. Hierbij kan het gaan om een individueel document of om een onderdeel van de algemene voorwaarden. Overigens is de inhoud ook afhankelijk van het type garantie waarop het betrekking heeft.

Over het algemeen zullen de garantievoorwaarden aangeven wat de rechten en de plichten van de klant zijn gedurende een aangegeven (minimale) garantieperiode. Ten aanzien van consumenten wordt meestal duidelijk aangegeven dat de garantievoorwaarden de wettelijke rechten niet beperken en wordt ook naar deze wettelijke rechten verwezen.

Vervolgens wordt er in de garantievoorwaarden opgenomen wat de reikwijdte van de garantie is. Zo zal men aanhalen welke ontstaansgronden geen recht geven op een kosteloze reparatie of een vervangend product. Denk bijvoorbeeld aan defecten ten gevolge van normale slijtage, foutief gebruik of onheil van buitenaf.

Hiernaast hebben de garantievoorwaarden steeds aandacht voor de praktische afhandeling van het dossier. Zo geven de garantievoorwaarden aan hoe de klant zich op z’n garantierecht kan beroepen. Het kan bijvoorbeeld aangeven waar men het product, samen met de kassabon, binnen dient te brengen. Maar uiteraard zijn ook extra services mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld clausuleren dat je het product zelf komt ophalen. Maar dan dien je natuurlijk wel heel specifiek te zijn, want je wilt niet een ladderlift in moeten schakelen. Dat is dan weer te veel van het goede. Daarom neemt men dergelijke zaken op in de garantievoorwaarden.

Kortom: in de garantievoorwaarden heeft men aandacht voor de rechten en de plichten van de verschillende partijen, maar ook voor eventuele wettelijke garantiebepalingen, garantietermijnen, de praktische afhandeling en een aantal uitsluitingsgronden waarmee jij jezelf kan indekken.

Wat zijn de gevolgen als ik geen garantievoorwaarden heb?

Indien het gaat om een wettelijke garantie wijzigt er niks: de wettelijke garantievoorwaarden blijven gewoon onverkort gelden. Echter kan je je zonder garantievoorwaarden niet zo eenvoudig indekken en geen praktische afspraken maken. De klant komt met andere woorden juridisch sterker uit het verhaal, terwijl de klant gelijktijdig in het ongewisse wordt gelaten. Dat zorgt voor een beperktere klanttevredenheid, juridische conflicten en extra administratieve rompslomp.

Hiernaast kan je als verkoper ook verplicht zijn om informatie te geven over de garantie. Het bekendste voorbeeld vinden we bij webwinkels die aan consumenten verkopen. Zij hebben immers een wel heel uitgebreide informatieplicht en bovendien moet de informatie duidelijk, leesbaar en vindbaar zijn weergegeven. Hierdoor volstaat het voor webwinkels niet om hun garantievoorwaarden enkel en alleen in de algemene voorwaarden op te nemen. Garantievoorwaarden in heldere bewoordingen en duidelijk op de website weergegeven: dat is voor hen een must! Niet onbelangrijk, want de ACM houdt strikt toezicht en kan forse boetes opleggen.

Bij niet wettelijk verplichte garanties kan je ook zonder garantievoorwaarden een garantie toekennen, door het bijvoorbeeld op de offerte en/of factuur te vermelden. Ook dan kan je echter niet rekenen op uitsluitingsgronden of andere praktische bepalingen. Helemaal problematisch wordt het wanneer er bovendien geen garantietermijn werd aangegeven. Vaak komen zo’n zaken uiteindelijk alsnog bij advocaten terecht, omdat er al snel discussies ontstaan over de rechten, plichten en termijnen.

Zonder garantievoorwaarden sta je juridisch minder sterk en heb je ook bewijsrechtelijk niks in handen. Hiernaast loop je het risico op juridische procedures, ontevreden klanten en lange administratieve processen. En dat alles kan je natuurlijk missen als kiespijn. Garantievoiorwaarden opstellen is zeker geen eenvoudige zaak en doe je het beste met een deskundig jurist of advocaat.

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake