Akte van cessie

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Akte van cessie op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Akte van cessie laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Akte van cessie laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Akte van cessie op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Akte van cessie laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Akte van cessie laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Akte van cessie (Uitgelegd)

Wat is een akte van cessie?

De akte van cessie is geen eenvoudig instrument omdat er een strikte formalisme aan verbonden is. Dat is nu eenmaal wel vaker het geval wanneer een overeenkomst gevolgen heeft voor een derde die er niet bij betrokken is. Daarom gebruik je maar beter geen model akte van cessie maar laat je een akte van cessie op maat opstellen. Enkel dat laatste is immers een goed idee.

Een akte van cessie is een overeenkomst waarmee een vordering op een cessus (schuldenaar) door de cedent (schuldeister) wordt overgedragen op de cessionaris(degene die een vordering krijgt overgedragen) die de vordering bij de cessus kan innen. De cessionaris zal hiervoor een vergoeding betalen aan de cedent. Bijzonder is het feit dat de cessus niet bij de overeenkomst van cessie betrokken is, maar dat de overeenkomst van cessie voor hem wel gevolgen heeft. De schuldeiser wijzigt ook voor hem immers van identiteit.

Omdat de akte van cessie gevolgen heeft voor een derde die er geen partij bij is, worden aan de akte van cessie een aantal strenge voorwaarden gesteld. Dat is meteen ook de reden waarom een overeenkomst van cessie steeds schriftelijk moet worden opgesteld. Bovendien kan de cessus op een verregaande bescherming rekenen. Zo kan hij tot het moment van de mededeling van de akte van cessie nog steeds bevrijdend betalen aan de cedent.

Het formalisme maakt hierbij een onderscheid tussen enerzijds een stille cessie en anderzijds een openbare cessie. Bij een openbare akte van cessie is een mededeling aan de cessus steeds noodzakelijk, terwijl dat bij een stille cessie geen vereiste is. Bij een stille cessie dient de overeenkomst van cessie wel bij de Belastingdienst te worden geregistreerd. Laat daarom je akte van cessie opstellen of controleren door deskundige advocaten of juristen. 

Waarom heb ik een akte van cessie nodig?

Een akte van cessie kan verschillende doelen dienen. In de eerste plaats vormt het een alternatief voor incassotrajecten. Incassobureaus kunnen via een overeenkomst van cessie immers een vordering kopen en deze vervolgens zelf innen. Zij spelen dan in op de kans dat zij, met hun ruimere expertise, de vordering (volledig) zullen kunnen in en hierdoor winst zullen boeken. De cedent ontvangt dan weer een geldsom en hoeft niet langer wakker te liggen van het invorderingstraject.

Toch kan de overeenkomst van cessie ook een onderdeel vormen van factoring waarbij alle vorderingen worden verkocht en zo vooraf worden gefinancierd. In het kader van cashflowoptimalisatie is de overeenkomst van cessie dus eveneens een belangrijk instrument.

Hiernaast vinden we de overeenkomst van cessie ook in de verzekeringssector terug. Indien een verzekeraar een vergoeding uitkeert, zal hij immers in de rechten van de verzekerde willen treden en een eventuele schadevergoeding bij de cessus willen verhalen. Dat is nu eenmaal eerlijk. Via de akte van cessie krijgt de verzekeraar de mogelijkheid om de schade te verhalen bij de aansprakelijke partij.

Overigens moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat niet elke vordering kan worden overgedragen. Soms staat er in een contract of in de aankoopvoorwaarden dat een vordering niet overdraagbaar is. In zo’n geval moet de cedent dit respecteren.

Ongeacht of het nu gaat om een stille cessie of om een openbare cessie: ze dienen steeds schriftelijk te worden opgesteld. Daarom zal je altijd een schriftelijke akte van cessie nodig hebben.

Wat staat er in de akte van cessie?

De inhoud van de akte van cessie zal verschillen tussen enerzijds de stille cessie en anderzijds de openbare cessie. In essentie zijn de meeste bepalingen echter wel gewoon identiek. Zo zullen de partijen steeds schriftelijk zijn weergegeven en zal er in de overeenkomst van cessie staan dat er een vordering wordt overgedragen.

Het grootste belang dient te worden geschonken aan de bepaalbaarheid van de vordering. De overeenkomst van cessie moet duidelijk maken welke vordering wordt overgedragen. Het hoeft hiervoor nog niet alle details van de vordering vrij te geven. Hierover kunnen dan ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de overlegging van administratieve stukken en facturen.

De vordering moet met andere woorden bepaalbaar zijn. Toekomstige vorderingen met betrekking tot rechtsverhoudingen die nog tot stand moeten komen, kunnen dan ook (nog) niet worden overgedragen. Dat heeft de jurisprudentie intussen al veelvuldig duidelijk gemaakt. Daarom zal aan de overeenkomst van cessie meestal een bijlage worden toegevoegd met daarin de specificaties van de vordering. Dat maakt het zonneklaar.

Hiernaast zal in de overeenkomst van cessie steeds een prijs overeen worden gekomen waarvoor de vordering wordt overgedragen. Ook betaalvoorwaarden worden daar meestal aan vastgekoppeld. Dat allemaal zal ook in de overeenkomst van cessie staan.

De overeenkomst van cessie zal eveneens duidelijkheid moeten verschaffen met betrekking tot de aan de vordering verbonden nevenrechten. Denk bijvoorbeeld aan pandrechten, een borgtocht of hypotheekrechten. De akte van cessie zal over het algemeen steeds bepalen dat dergelijke nevenrechten samen met de vordering worden overgedragen.

Ook praktische afspraken mogen in de overeenkomst van cessie niet ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan de eerder aangehaalde afspraken met betrekking tot de overlegging van administratieve stukken. Maar ook met betrekking tot de mededeling worden maar beter een aantal afspraken op papier gezet. Zo moet het duidelijk zijn wie het bestaan van de overeenkomst van cessie aan de cessus dient mee te delen. Hier zal uiteraard een verschil merkbaar zijn tussen de stille cessie enerzijds en de openbare cessie anderzijds, waar er nu eenmaal andere regels van toepassing zijn.

Tot slot zijn er nog een aantal andere bepalingen die meestal wel in de overeenkomst van cessie staan. Denk bijvoorbeeld aan het toepasselijk recht, een forumkeuzebeding en eventuele ontbindingsgronden indien de cedent niet over de contractuele bevoegdheid beschikte om de vordering over te dragen.

Wat zijn de gevolgen als ik geen akte van cessie heb?

Indien je geen akte van cessie hebt, is de overdracht van de vordering niet geldig. Een schriftelijke akte van cessie is dan ook verplicht. De cessionaris zal met andere woorden de schuldvordering niet kunnen innen en zal al snel spreken over van een onverschuldigde betaling. Hierdoor zal je de ontvangen gelden terug moeten betalen. Steeds een schriftelijke akte van cessie opstellen, is dan ook het belangrijkste advies. Dat zal ook de cessionaris van jou verlangen. Laat daarom je akte van cessie opstellen of controleren door deskundige advocaten of juristen. 

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake