Aanneming van werk

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Aanneming van werk op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Aanneming van werk laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Aanneming van werk laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (0)
Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (0)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Aanneming van werk op maat vanaf249,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Aanneming van werk laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 1 à 2 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Aanneming van werk laten aanpassen vanaf249,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 2 à 3 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Aanneming van werk (Uitgelegd)

Wat is aanneming van werk?

Een overeenkomst tot aanneming van werk kennen consumenten voornamelijk uit de woningbouwsector. Toch wordt het ook voor heel wat andere opdrachten gebruikt. De verplichte 5%-regeling is dan uiteraard niet van toepassing. Wat wel een constante is: een schriftelijke aannemingsovereenkomst is altijd een must. Anders kunnen mondelinge afspraken zwaar op de maag komen te liggen.

Aanneming van werk is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een aannemer. Hierbij belooft de aannemer om een stoffelijk werk te creëren en op te leveren in ruil voor een prijs die de opdrachtgever dient te betalen, zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Om van aanneming van werk te kunnen spreken moet er dus aan vijf criteria zijn voldaan: (i) het moet gaan om een werk van stoffelijke aard; (ii) door de aannemer of zijn aangestelden tot stand te brengen; (iii) het moet worden gevolgd door een oplevering ervan; (iv) er mag geen sprake zijn van een dienstbetrekking; en (v) de opdrachtgever moet een geldelijke prijs betalen. Het opstellen van een overeenkomst tot aanneming van werk is zeker geen eenvoudige zaak en wordt meestal samen gedaan met een jurist of advocaat.

Waarom heb ik een aanneming van werk nodig?

De kwalificatie van de overeenkomst volgt niet uit de benaming die de partijen eraan geven. Indien de partijen het hebben over een opdracht maar er gelijktijdig is voldaan aan de wettelijke regels van aanneming, zal het juridisch toch om aanneming van werk gaan. En dus zijn de wettelijke regels van toepassing. Niet onbelangrijk, want het gaat hier om een zogenoemde bijzondere overeenkomst.

In het Burgerlijk Wetboek zijn er dan ook algemene regels opgenomen, waarnaast er ook bijzondere regels bestaan voor specifieke vormen van aanneming. Van dergelijke regels mag dan ook niet zomaar worden afgeweken. Enkel door meteen een overeenkomst tot aanneming van werk op te stellen, kan je aan deze regels voldoen. Bovendien is er in sommige gevallen zelfs sprake van een schriftelijkheidsvereiste. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de aannemingsovereenkomst het bouwen van een huis tot doel heeft en de opdrachtgever een consument is.

Hiernaast tonen de vijf criteria van aanneming tot werk aan dat je maar beter een aantal afspraken op papier zet. Wanneer je als aannemer anderen aanstelt, verlies je immers niet zomaar jouw aansprakelijkheid. En dus moet duidelijk zijn waarvoor jij al dan niet aansprakelijk bent en welke taken al dan niet tot jouw pakket behoren. Ook de oplevering behoeft verdere duiding, zeker indien het gefaseerd kan verlopen. En dan is er nog de betaling van de prijs en de oplopende kosten. Enkel indien dat zo werd overeengekomen kan je voorschotten vragen. En dus heb je natuurlijk een overeenkomst tot aanneming van werk nodig.

Een overeenkomst tot aanneming van werk is de enige manier om duidelijke afspraken te maken die bovendien ook bewijsrechtelijk afdwingbaar zijn. En enkel zo kan je veilig aan het werk of de werken beginnen.

Wat staat er in de aanneming van werk?

De inhoud van de overeenkomst tot aanneming van werk is afhankelijk van het type aanneming. Bij een bouw van een woning voor consumenten zijn bijvoorbeeld een aantal specifieke bepalingen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de bedenktijd, het verbod om de consument vooraf te laten betalen of de 5%-regeling. Uiteraard heeft dat invloed op de inhoud van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hiernaast zullen de vijf eerder aangehaalde criteria steeds uitbundig zijn uitgewerkt in de overeenkomst tot aanneming van werk.

Beginnen zal de aannemingsovereenkomst steeds doen met een titel en de benoeming van de partijen. Vaak worden ook een aantal vooroverwegingen opgenomen. De zogenoemde considerans heeft weinig juridische kracht maar is er vooral om onduidelijke bepalingen te duiden.

Omdat een overeenkomst tot aanneming van werk soms heel technisch is, is het interessanter om de jargon en specificaties niet voortdurend over te nemen. Dat zou de overeenkomst tot aanneming van werk moeilijk leesbaar maken. Daarom bevat de aannemingsovereenkomst meestal een lijst met definitiebepalingen. Ook dat is belangrijk voor de verdere uitlegging van de overeenkomst.

Vervolgens volgt de eigenlijke omschrijving van de werken. Zoals eerder gezegd gaat het om het een stoffelijk werk. Een uitgebreide en gedetailleerde omschrijving ervan is noodzakelijk. Zo zal men bijvoorbeeld de kenmerken, de te gebruiken materialen, de locatie en het beoogde eindresultaat uitgebreid omschrijven. Uiteraard hoeven niet alle specificaties te worden opgenomen maar kan je ook verwijzen naar bijlagen. Denk hierbij aan technische omschrijvingen, berekeningen, bouwtekeningen, planningen en vergunningen die in bijlage worden gevoegd.

Hierna maakt men afspraken over de aanvang, de duur en de oplevering. Vaak zal een en ander onder voorbehoud zijn. Als aannemer kan je immers niet vooraf helemaal zeker zijn wanneer de werken zullen zijn afgerond. Het gaat dan ook om een ruwe schatting. Dat moet in de aannemingsovereenkomst duidelijk zijn opgenomen.

Tot slot volgen dan weer de financiële afspraken en zijn nog heel wat andere clausules mogelijk. Denk bij dat laatste onder andere aan een geschillenregeling, garanties, een rechtskeuzebeding, de afhandeling van de eindafrekening, de gevolgen van wanbetaling en eventuele andere verplichtingen waaraan de aannemer zich moet houden.

Zoals eerder gezegd is een aannemingsovereenkomst nu eenmaal maatwerk. Hierdoor zal ook de inhoud steeds anders zijn en hoeven dergelijke bepalingen heus niet allemaal in de overeenkomst tot aanneming van werk terug te vinden zijn.

Wat zijn de gevolgen als ik geen aanneming van werk heb?

Dramatisch. De afspraken die moeten worden gemaakt zijn immers zo verregaand en bestrijken zoveel verschillende domeinen, dat je zonder een aanneming van werk eigenlijk altijd een vogel voor de kat bent. Tenzij je natuurlijk alle kosten zelf kan maken en pas na de eindoplevering (hopelijk) jouw centen ziet. Maar ook dan sta je bewijsrechtelijk nergens. Zeker niet indien je het niet had over garanties, aansprakelijkheden en specificaties.

Mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen worden. Dat je met discussies, juridische procedures en tijdsverlies denkt afgerekend te krijgen? Dat kunnen we jou zonder schriftelijke aannemingsovereenkomst eigenlijk al op een briefje geven dat dat niet zal gebeuren.

Hiernaast is een schriftelijke overeenkomst tot aanneming van werk soms ook gewoon verplicht. Anders is de overeenkomst ongeldig. Dat staat bijvoorbeeld te lezen in artikel 766 van het Burgerlijk Wetboek boek 7. En dan zijn er nog de bepalingen waar je niet zomaar van kan afwijken…

Toch maar een schriftelijke overeenkomst tot aanneming van werk opstellen? Dat lijkt ons inderdaad het beste idee. En daarom helpen wij jou ook graag verder. Het opstellen van de overeenkomst van aanneming van werk is zeker geen eenvoudige zaak en wordt meestal samen gedaan met een jurist of advocaat.

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake