Aandeelhoudersbesluit

Onze Expertise

Direct laten opstellen, aanpassen of controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen vanaf 99,-

 • Contract op maat: onze juristen zijn 1,5 à 2,5 uur bezig
 • In een gratis telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na het conceptdocument
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Hoe werkt het?
In onze dienstverlening zit een gratis adviesgesprek, een conceptdocument, een aanpassingsronde en een finaal document. Wij factureren na het versturen van het conceptdocument.

Vragen over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44


Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner


mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Kies voor Maatwerk. Samen maken we een afspraak om je wensen te bespreken, daarna zullen we beginnen aan het document.

Onze aanpak

 • Telefonische intake met jurist
 • Wij gaan aan de slag
 • Ontvang concept of advies
 • Geef wijzigingen door
 • Ontvang definitief contractKies voor Maatwerk

Kies voor persoonlijk contact en specialistische hulp. Beperk risico's en aansprakelijkheid met behulp van onze kundige advocaten & bedrijfsjuristen. Loop geen onnodige risico’s.

Maatwerk
 • Meest gekozen Aandeelhoudersbesluit op maat vanaf199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
 • Aandeelhoudersbesluit laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
 • Aandeelhoudersbesluit laten aanpassen vanaf199,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
Reviews (7)
Nienke

Vriendelijk en no nonsens mentaliteit.

Beatrix C.

De juristen zetten zich echt voor je in!

Jane

Sympathiek en wijzen je op de risico's

Anoniem

Deskundig, vriendelijk en zeggen waar het op staat!

Janneke Willems

Mooie prijs voor top kwaliteit!

Anoniem

Heldere uitleg. Goede Service.

A.L. Groenewegen

Klantvriendelijk en snelle service!

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen documenten op die bij jouw bedrijf passen. De documenten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je document wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale document krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 documenten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

 • Maatwerk
 • Reviews (7)
 • Over Ons
 • Meest gekozen Aandeelhoudersbesluit op maat vanaf199,- per document Samen zullen we een telefonische intake houden over de wensen. Wij leveren alléén documenten op maat geschreven op het bedrijf en situatie. Na de telefonische intake beginnen wij met het opstellen van het document.
  • Onze jurist is 1,5 à 2,5 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Opstellen van het document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Aandeelhoudersbesluit laten nakijken vanaf99,- per document Document ontvangen of zelf opgesteld? Laat het document nakijken. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. In deze intake bespreken we alle vragen en wensen. In een vervolgafspraak zullen we alle vragen beantwoorden.
  • Onze jurist is 0,5 à 1,5 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjuristen
  • Controleren van het huidige document op de vraag en wensen
  • Binnen 3 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Aandeelhoudersbesluit laten aanpassen vanaf199,- per document Document zelf opgesteld? Laat het document nakijken en aanpassen. Samen zullen we een telefonische intake houden over het document. Hierna zullen wij het document gaan aanpassen.
  • Onze jurist is 1,5 à 2,5 uur bezig met het document
  • Telefonische intake met onze bedrijfsjurist
  • Controleren en aanpassen van het huidige document
  • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk

Reviews

Nienke

Vriendelijk en no nonsens mentaliteit.

Beatrix C.

De juristen zetten zich echt voor je in!

Jane

Sympathiek en wijzen je op de risico's

Anoniem

Deskundig, vriendelijk en zeggen waar het op staat!

Janneke Willems

Mooie prijs voor top kwaliteit!

Anoniem

Heldere uitleg. Goede Service.

A.L. Groenewegen

Klantvriendelijk en snelle service!

Over ons

Onze Expertise

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen, nakijken en aanpassen van juridische documenten en contracten. Wij stellen contracten op die bij jouw bedrijf passen. De contracten worden op maat voor jou opgesteld en zijn altijd geschreven naar de meest recente wetgeving. Je contract wordt altijd gecontroleerd door meerdere advocaten/juristen zodat je altijd het meest ideale contract krijgt.

Specifieke Branche

Mocht je in een specifieke branche zitten dan nemen wij die bepalingen altijd mee. Wij hebben verschillende juristen in dienst met verschillende achtergronden in recht.

Heldere taal

Juridische taal is lastig, daarom leggen wij je alles graag uit als je iets niet begrijpt. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Feiten

 • Wij stellen 50.000 contracten per jaar op
 • We bestaan sinds 2001
 • Altijd vaste tarieven
 • Alleen Juridisch maatwerk

Startende ondernemer?

 • Kies voor een van onze voordelige starterspakketten
 • Direct goed gedekt
 • In een telefonische intake bespreken we alle wensen
 • Binnen 7 werkdagen opgeleverd, spoedlevering mogelijk
 • Vaste tarieven en achteraf betalen na concept
Bekijk starterspakketten

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is er een specifieke situatie die maatwerk verlangt, vraag dan een offerte aan.

 • We bespreken de persoonlijke situatie
 • Ontvang een offerte op maat
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos
Naam(Vereist)

Aandeelhoudersbesluit (Uitgelegd)

Wat is een aandeelhoudersbesluit?

De aandeelhouders zijn eigenaar van de onderneming. Het dagelijks bestuur van de onderneming wordt uitgevoerd door de directie, ook wel het bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) komen aandeelhouders en directie samen. De wet bepaalt dat de AVA minstens één keer per jaar moet gehouden moet worden. In de agenda voor de AVA staan de plaats, datum en de agendapunten die op de AVA worden besproken.

Bepalingen die in de statuten worden opgenomen zijn bijvoorbeeld  de plaats en datum voor de AVA. Een andere bepaling die kan worden op genomen is dat over specifieke onderwerpen een ander orgaan dan de AVA bevoegd is om besluiten te nemen. Om tot een legitiem besluit te komen, moet ten eerste het voornemen tot een besluit in de agenda te staan. Ten tweede dient de AVA op de correcte manier aangekondigd te worden (waar nodig is, in overeenstemming met bepalingen uit de AVA, het besluit op een juiste manier tot stand is gekomen) Tenslotte worden de besluiten vastgelegd in de notulen van de AVA.

Bij besluiten kun je denken aan het aanstellen of het ontslaan van bestuurders, de vaststelling van de dividenduitkering of de uitgifte van aandelen.

Tijdens de AVA doet de directie verslag van de gang van zaken in een onderneming en doet een voorstel voor de winstbestemming. Indien het naast de normale AVA gewenst is dat de directie of de aandeelhouders bij elkaar komen, dan kan dat door middel van een .

Voor een  Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders gelden dezelfde regels als bij de normale AVA. De Bijzondere aandeelhoudersvergadering moet dus middels de agenda worden aangekondigd en de besluiten moeten worden opgenomen in de notulen.

Beslissingen of besluiten worden in de aandeelhoudersvergadering genomen door meerderheid van stemmen. In de statuten kunnen verschillende soorten van aandelen zijn benoemd waarbij er onderscheid gemaakt kan worden op grond van zeggenschap of winstverdeling. Het dagelijks bestuur en de raad van commissarissen moeten verplicht ook worden opgeroepen voor de AVA en hebben tijdens de vergadering adviesrecht (een raadgevende stem).

Waarom moet ik een aandeelhoudersbesluit hebben?

Als aandeelhouder ben je eigenaar van een deel in een onderneming. Dat kan een heel beperkt deel zijn omdat je alleen een paar aandelen in een hele grote onderneming bezit maar je kunt als Directeur Groot Aandeelhouder ook een groot aantal of alle aandelen in een onderneming bezitten.

Je hebt een aandeelhouddersbesluit nodig omdat het  dus gevolgen heeft voor de toekomst van de onderneming en daarmee ook voor de waarde van de aandelen.

Het aandeelhoudersbesluit is van belang omdat dit gaat over belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn het uitgeven van aandelen, het benoemen of ontslaan van bestuurders en de winstbestemming. Raadpleeg een deskundig jurist voor het opstellen en controleren van je aandeelhoudersbesluit!

Wat staat er in de notulen van de aandeelhoudersvergadering?

In de notulen staan wie er aanwezig is bij de AVA en hoeveel stemmen de aandeelhouders kunnen uitbrengen. Het is gebruikelijk dat bij de normale AVA het besluit wordt genomen voor de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en een besluit over de winstbestemming.

Vervolgens wordt er een besluit opgenomen dat het bestuur decharge wordt verleend over het afgelopen boekjaar. Dit besluit is juridisch erg van belang omdat het bestuur later niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor zaken die zich in het afgelopen boekjaar hebben afgespeeld.

Deze decharge heeft geldt alleen voor de relatie met de aandeelhouders en niet voor de aansprakelijkheid naar andere partijen toe. Vervolgens kunnen er allerlei besluiten worden opgenomen in de notulen die waren geagendeerd en waarover een besluit is genomen.

Voorbeelden hiervan zijn het benoemen van bestuurders, ontslaan van bestuurders, vergoedingen voor bestuurders vaststellen of het uitgeven van aandelen. De AVA is overigens ook gerechtigd om een besluit te nemen om de statuten te wijzigen.

Het is raadzaam om je juridisch goed bij te laten staan omtrent de aandeelhoudersvergadering omdat het belangrijk is dat besluiten rechtsgeldig tot stand komen en ook goed worden genotuleerd. Je loopt anders het risico dat je achteraf te maken hebt met het feit dat een besluit nietig is omdat er niet aan de vormvereisten is voldaan.

Een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit

De agenda voor de aandeelhouders moet jaarlijks worden uitgeschreven en binnen zes maanden na het aflopen van het boekjaar. Het bestuur of de Raad van Commissarissen is bevoegd om de aandeelhoudersvergadering uit te schrijven tenzij anders is bepaald in de statuten. De statuten kunnen ook bepalingen hebben die de locatie of het moment van het uitschrijven van de aandeelhoudersvergadering. De agenda moet zijn gericht aan de aandeelhouders van de vennootschap en in de agenda moeten de agendapunten zijn opgenomen.

Wat niet op de agenda staat, wordt niet besproken. Het gevolg is dat er daarover geen besluit over kan worden genomen. De bestuurders en de Raad van Commissarissen hebben adviesrecht. Dit betekent dat zij de mogelijkheid moeten hebben om voor ieder voorgenomen besluit de aandeelhouders te adviseren.

Een besluit wordt vervolgens genomen door stemming van de aandeelhouders en kan slechts worden aangenomen met meerderheid van stemmen. Het besluit wordt vervolgens opgenomen in de notulen van de AVA.

Neem contact met ons op

Annelore Hendriks

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips

Plan gratis intake