Arbeidszaken

Stappenplan berekenen transitievergoeding in 2020

Arbeidszaken

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een nieuwe rekenmethode gebruikt om de transitievergoeding te berekenen. Die transitievergoeding wordt aan de werknemer toegekend bij opzegging of ontbinding van een arbeidscontract op...

Lees meer

Per abuis schenden geheimhoudingsbeding, toch een boete

Arbeidszaken

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst raden wij steeds aan om een geheimhoudingsbeding in de overeenkomst op te nemen. Aldus voorkom je dat bedrijfsgeheimen te grabbel worden gegooid en kan...

Lees meer

Mag ik goederen wel heel goedkoop kopen?

Arbeidszaken

Van het kopen van antiek tot wagens: als ondernemer kan je op twee manieren je winst maximaliseren. Enerzijds kan je verkopen tegen de penning zestien, maar anderzijds kan je de...

Lees meer

Kerkrecht plaatst arbeidsrecht soms buitenspel

Arbeidszaken

Het Burgerlijk Wetboek geeft kerkgenootschappen een vorm van vrijheid om zichzelf te organiseren. In een zaak die al sinds 2010 aansleept werd echter de vraag gesteld in welke mate die...

Lees meer

Hashtag als merk: voldoende onderscheidend vermogen?

Arbeidszaken

Het merkenrecht is een ingewikkeld kluwen van regels en interpretaties. Datzelfde merkenrecht geeft aan dat tekens wel degelijk een geldig merk kunnen zijn, indien ze dienen ter onderscheiding van waren...

Lees meer

Is vrije ruimte WKR mogelijk voor hard loon?

Arbeidszaken

De werkkostenregeling blijft voor werkgevers een interessante manier om onbelast vergoedingen te geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld reiskosten indien deze het bedrag van de gerichte vrijstelling overschrijden. In 2020 wordt de...

Lees meer

Hoe hoog mag de contractuele boete zijn?

Arbeidszaken

Wanneer belangrijke afspraken worden gemaakt of strikte deadlines worden opgelegd is het niet ongewoon dat er in de overeenkomst boetebedingen worden opgenomen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om een geheimhoudingsverklaring...

Lees meer

Exploitatieverplichting in huurovereenkomst houdt niet altijd stand

Arbeidszaken

Bij huurders van een winkelruimte is een exploitatieverplichting niet ongewoon. Die exploitatieverplichting is dan ook opgenomen in de ROZ-modelhuurovereenkomst waar veel verhuurders nog steeds gebruik van maken. Zo’n exploitatieverplichting kan...

Lees meer

Na de ja/ja-sticker: leg nu al een adressenbestand aan

Arbeidszaken

Op 1 januari 2018 voerde de gemeente Amsterdam de ja/ja-sticker in. Het keert daarmee de praktijk om waarbij enkel mensen die ongeadresseerde reclame weigerden te ontvangen, achterwege werden gelaten. De...

Lees meer

Hoe ver gaat de herplaatsingsverplichting bij internationale concerns?

Arbeidszaken

Bij bijna elk ontslag is het onderzoeken van de herplaatsingsmogelijkheden een voorwaarde. Enkel wanneer herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet...

Lees meer
  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips