Contracten

Hoe hoog mag de contractuele boete zijn?

Contracten

Wanneer belangrijke afspraken worden gemaakt of strikte deadlines worden opgelegd is het niet ongewoon dat er in de overeenkomst boetebedingen worden opgenomen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om een geheimhoudingsverklaring...

Lees meer

Exploitatieverplichting in huurovereenkomst houdt niet altijd stand

Contracten

Bij huurders van een winkelruimte is een exploitatieverplichting niet ongewoon. Die exploitatieverplichting is dan ook opgenomen in de ROZ-modelhuurovereenkomst waar veel verhuurders nog steeds gebruik van maken. Zo’n exploitatieverplichting kan...

Lees meer

Belang goede franchiseovereenkomst andermaal bewezen

Contracten

Recent had Domino’s Pizza Netherlands B.V. (DPNL) haar franchisenemers verplicht om tijdens de lunch de deuren te openen. Volgens DPNL behoort dat nu eenmaal tot de rechten van de franchisegever....

Lees meer

Let op met te strikte formulering concurrentiebeding

Contracten

In overeenkomsten wordt wel vaker eens een concurrentiebeding opgenomen. Zo kan een uitgever samenwerken met een freelance editor en de freelancer vervolgens verbieden om dezelfde activiteiten uit te voeren voor...

Lees meer

Een intentieverklaring is meer dan een voornemen

Contracten

Soms kan of wil je nog geen definitief contract sluiten. Bijvoorbeeld omdat je eerst even een boekenonderzoek wilt doen of omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de zaak waarop het...

Lees meer

Met welke looptijd mag je een contract stilzwijgend verlengen?

Contracten

Het is een clausule die we wel vaker in de algemene voorwaarden terugvinden: het stilzwijgend verlengingsbeding. De tegenpartij moet de overeenkomst dan tijdig opzeggen, of de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd....

Lees meer

Doe-het-zelf-juristen: let op voor het verrassingsbeding!

Contracten

Veel ondernemers gaan nog steeds zelf aan de slag met hun contracten en algemene voorwaarden. Doe-het-zelf-juristen, noemen wij ze dan ook. In de praktijk lopen zij vaak onbewust tegen een...

Lees meer

4 aandachtspunten bij het opstellen van een terugkoopbeding

Contracten

Er zijn veel transacties waarbij de verkoper belang heeft bij de mogelijkheid om het verkochte goed terug te kopen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een grond terug te kopen...

Lees meer

Forumkeuzebeding opstellen: lees eerst deze 4 aandachtspunten

Contracten

Steeds vaker zien we het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden verschijnen. Zo’n forumkeuzebeding speelt dan ook een belangrijke rol tijdens de geschilbeslechting: het wijst de bevoegde rechter aan. Niet alleen...

Lees meer

Een eigendomsvoorbehoud? Slim. Maar vergeet het bewijsbeding niet

Contracten

Veel leveranciers nemen in hun algemene voorwaarden een zogenoemd eigendomsvoorbehoud op. Dankzij zo’n eigendomsvoorbehoud kunnen ze zich indekken tegen de gevolgen van wanbetaling. Het eigendom gaat immers pas over wanneer...

Lees meer
  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips