Contracten

Wat is een ouderdomsclausule en wanneer is het interessant?

Contracten

Bij de verkoop van oudere zaken kan die ouderdom meer dan eens in een aantal onwenselijke verborgen gebreken resulteren die de verkoper in een onzekere situatie kunnen brengen. Nochtans weten...

Lees meer

Voorkom onduidelijke termen in juridische documenten

Contracten

Wanneer er in een overeenkomst onduidelijke termen staan, resulteert dat wel vaker in problemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het louter openslaan van een zakwoordenboek niet...

Lees meer

Waarom je een considerans moet opnemen in je overeenkomst

Contracten

Aan belangrijke overeenkomst wordt vaak een considerans toegevoegd die moet helpen om de bedoelingen van de partijen te begrijpen. De bepalingen van de considerans zijn echter niet bindend en maken...

Lees meer

Hoe moet je de bestelling bevestigen bij een koop op afstand?

Contracten

Indien er sprake is van een koop op afstand, heb je als verkoper een aantal verplichtingen. Zo moet je bijvoorbeeld voldoen aan een informatieplicht en moet je steeds een bevestiging...

Lees meer

Opletten voor formulering koopoptie of voorkeursrecht in huurcontract

Contracten

Zakelijke huurders willen wel vaker een koopoptie of een voorkeursrecht in de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte laten opnemen. Hierdoor kunnen ze op termijn ook zelf het pand verwerven. Het is...

Lees meer

Subjectieve uitleg statuten heeft gevolgen voor andere contracten

Contracten

In een eerdere blog hadden we het al over het verschil tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat ze een aantal afspraken...

Lees meer

Eerste keer uitspraak over billijke vergoeding voor auteurs

Contracten

In 2015 werd hoofdstuk IA aan de Auteurswet toegevoegd. Het nieuwe auteurscontractenrecht had tot doel om de contractuele positie van auteurs of kunstenaars te versterken in hun verhouding ten opzichte...

Lees meer

Het arbitragebeding: interessant voor jouw document?

Contracten

Vooral in de bouwsector zijn arbitragebedingen niet ongewoon, maar ook in diverse standaardmodellen zijn ze terug te vinden. Het voordeel van zo’n arbitragebeding is dat een discussie niet aan de...

Lees meer

Hoe hoog mag de contractuele boete zijn?

Contracten

Wanneer belangrijke afspraken worden gemaakt of strikte deadlines worden opgelegd is het niet ongewoon dat er in de overeenkomst boetebedingen worden opgenomen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om een geheimhoudingsverklaring...

Lees meer

Exploitatieverplichting in huurovereenkomst houdt niet altijd stand

Contracten

Bij huurders van een winkelruimte is een exploitatieverplichting niet ongewoon. Die exploitatieverplichting is dan ook opgenomen in de ROZ-modelhuurovereenkomst waar veel verhuurders nog steeds gebruik van maken. Zo’n exploitatieverplichting kan...

Lees meer
  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips