Arbeidszaken

Is vrije ruimte WKR mogelijk voor hard loon?

Arbeidszaken

De werkkostenregeling blijft voor werkgevers een interessante manier om onbelast vergoedingen te geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld reiskosten indien deze het bedrag van de gerichte vrijstelling overschrijden. In 2020 wordt de...

Lees meer

Hoe ver gaat de herplaatsingsverplichting bij internationale concerns?

Arbeidszaken

Bij bijna elk ontslag is het onderzoeken van de herplaatsingsmogelijkheden een voorwaarde. Enkel wanneer herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet...

Lees meer

Hoe kan je een vaste kostenvergoeding toekennen aan personeel?

Arbeidszaken

Wanneer het personeel kosten maakt voor het werk, hebben zij recht op de terugbetaling daarvan. En dus komen ze maandelijks aankloppen met parkeerbonnetjes, een overzicht van het aantal gereden kilometers,...

Lees meer

Voordelen afkomstig van derden maar gegund door werkgever = loon

Arbeidszaken

Het loonbegrip is heel ruim geformuleerd. Hieronder valt niet alleen het geldelijk loon, maar bijvoorbeeld ook voordelen die door de werkgever worden toegekend. Denk daarbij aan een smartphone van het...

Lees meer

Ontslaggrond werkweigering kan niet worden gecumuleerd

Arbeidszaken

Met de komst van de WAB werd er een i-grond aan de ontslaggronden toegevoegd. Uit een recente wijzigingsnota blijkt nu dat de i-grond niet kan worden toegepast in de vorm...

Lees meer

Ruzie tussen collega’s: is ontslag mogelijk?

Arbeidszaken

Een verstoorde arbeidsverhouding op verticaal niveau kan een ontslag rechtvaardigen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Indien twee collega’s ruziën gaat het echter om een verstoring...

Lees meer

Werknemer meldt ziekte via WhatsApp: is dat wel geldig?

Arbeidszaken

De communicatie tussen de werknemer en de werkgever verloopt steeds vaker digitaal. Sms’jes en mails volgen elkaar op. En soms maakt men ook gebruik van WhatsApp of Facebook Messenger. De...

Lees meer

Waarom je als werkgever het goede voorbeeld geeft

Arbeidszaken

Wanneer je de werkgeversaansprakelijkheid wilt ontlopen, rust er een grote bewijslast op jouw schouders. Daarbij worden de woorden “bewuste roekeloosheid” al eens in de mond genomen. Maar kan er van...

Lees meer

Ontslag op staande voet: dit moet in de ontslagbrief staan

Arbeidszaken

Een ontslag op staande voet is een ingrijpende ontslagvorm. Het ontslag op staande voet zorgt er nu eenmaal voor dat de arbeidsovereenkomst meteen wordt stopgezet, zonder dat de wettelijke opzegtermijn...

Lees meer

Wat met het negatief verlofsaldo bij uitdiensttreding?

Arbeidszaken

De zomervakantie loopt op zijn eind en de medewerkers komen volledig opgeladen terug naar het werk. Als werkgever gun je hen die mooie vakantiedagen op de zonnigste stranden, want die...

Lees meer
  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips