Contracten

Wat is een ouderdomsclausule en wanneer is het interessant?

Contracten

Bij de verkoop van oudere zaken kan die ouderdom meer dan eens in een aantal onwenselijke verborgen gebreken resulteren die de verkoper in een onzekere situatie kunnen brengen. Nochtans weten...

Lees meer

Een studiekostenbeding opstellen is absoluut niet eenvoudig

Contracten

Sinds de invoering van de WWZ (Wet werk en zekerheid) is het nog belangrijker geworden om de werknemer voldoende scholingsmogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld wanneer de scholing een herplaatsing in een...

Lees meer

Mag je een werknemer met een vals diploma op staande voet ontslaan?

Contracten

In een eerdere blog hadden we het er al over dat onjuiste gegevens op een cv het ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen. Toen onderstreepten we al dat lang niet...

Lees meer

Veel moeilijkheden bij het opstellen van een annuleringskostenbeding

Contracten

Wanneer een klant voortijdig een bestelling annuleert, kan je zogenaamde annuleringskosten in rekening brengen. Veel ondernemingen willen dit standaardiseren door een annuleringskostenbeding in de algemene voorwaarden op te nemen. Vooral...

Lees meer

Wat is het opschortingsrecht en kan je er afspraken over maken?

Contracten

Het opschortingsrecht is een wettelijk voorzien recht dat wel vaker in discussies resulteert. Het is vooral belangrijk om te weten dat je niet zomaar het opschortingsrecht mag uitoefenen. Je moet...

Lees meer

Voorkom onduidelijke termen in juridische documenten

Contracten

Wanneer er in een overeenkomst onduidelijke termen staan, resulteert dat wel vaker in problemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het louter openslaan van een zakwoordenboek niet...

Lees meer

Waarom je een considerans moet opnemen in je overeenkomst

Contracten

Aan belangrijke overeenkomst wordt vaak een considerans toegevoegd die moet helpen om de bedoelingen van de partijen te begrijpen. De bepalingen van de considerans zijn echter niet bindend en maken...

Lees meer

Wat is een relatiebeding en wanneer is het geldig?

Contracten

Wanneer er geen concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst aanwezig is, staat het de werknemer vrij om te concurreren met de voormalige werkgever. De ex-werknemer kan een eigen bedrijf oprichten,...

Lees meer

Wat als de huurder van mijn bedrijfspand sterft?

Contracten

Wanneer de huurder van een bedrijfspand sterft, begint er vaak een onzekere periode te lopen. Het is niet duidelijk of de erfgenamen de nalatenschap zullen overnemen en wat er met...

Lees meer

Hoe zit het met de consumentenkooprechten bij de verkoop van dieren?

Contracten

Artikel 3:2a van het Burgerlijk Wetboek geeft duidelijk aan dat dieren geen zaken zijn. Vanuit ideologisch oogpunt werd deze bepaling in 2013 aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd, maar in de...

Lees meer
  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips