Privacy

Telefoonnummer zelden noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

18 februari 2020

Een recente uitspraak van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) toont aan dat je altijd voorzichtig moet omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Enkel wanneer er een geldige grondslag is, kan je bijvoorbeeld een telefoonnummer vragen. Zelden zal je kunnen aanhalen dat het telefoonnummer noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, waardoor je er de toestemming van de betrokkene voor moet verkrijgen.

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Vooreerst is het belangrijk om te weten dat bedrijven niet zomaar persoonsgegevens mogen verwerken. In de AVG staan er zes grondslagen waarop een bedrijf zich kan beroepen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wettelijke verplichting of om de toestemming van de betrokkene. In het andere geval zal men vaak moeten aantonen dat het persoonsgegeven noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Deze uitspraak van het KiFiD toont aan dat dat niet snel het geval is, zeker niet wanneer er andere contactgegevens voorhanden zijn.

Verzekerde geeft foutief telefoonnummer op

Een consument wou een autoverzekering afsluiten via een online formulier. Hierbij moest de consument een aantal gegevens doorgeven. Het was niet mogelijk om verder te gaan met het registratieproces zonder een telefoonnummer in te geven. De consument geeft daarop een fictief telefoonnummer in.

De verzekeraar heeft vervolgens de aanvraag geweigerd omdat de consument geen geldig telefoonnummer wou doorgeven. Ook bij een andere verzekeraar werd de consument later afgewezen, deze keer omdat de consument niet had opgegeven dat hij al bij een andere maatschappij werd afgewezen. De consument stapte daarop naar het KiFiD, het financiële klachteninstituut in Den Haag.

Telefoonnummer niet noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat de opgave van het telefoonnummer noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, daar de verzekeraar zich op deze grondslag beroept.

De verzekeraar haalde verschillende redenen aan die deze grondslag moesten staven. In de eerste plaats gaf de verzekeraar aan dat via een telefoonnummer eenvoudig is om bij een premieachterstand contact te zoeken, net zoals wanneer er twijfel is over de juistheid of volledigheid van een aanvraag of claim. Volgens de verzekeraar is het zonder telefoonnummer niet mogelijk om met de verzekerde contact op te nemen voor een vlotte en persoonlijke toelichting. Daarnaast gaf de verzekeraar aan dat het telefoonnummer noodzakelijk is om fraude te voorkomen.

De consument heeft geen zwaarwegende omstandigheden aangedragen die aangeven dat zijn privacy in het gedrang zou komen. Dat is in principe ook niet noodzakelijk, daar het aan de verzekeraar is om te bewijzen dat zijn privacybeleid voldoet aan de AVG-regelgeving.

Hierop oordeelde de Geschillencommissie dat het volstond om de consument per geldig e-mailadres of postadres te bereiken. Vooral het feit dat de consument zelf aangaf het eenvoudigst te bereiken te zijn per mail en telefonisch maar moeilijk bereikbaar is, speelde in het nadeel van de verzekeraar. Terwijl de verzekeraar op zijn beurt dan weer nooit heeft aangegeven waarom een e-mail als alternatief niet zou volstaan. Het fraudeargument werd eveneens weerhouden, omdat de verzekeraar al over de NAW-gegevens van de consument beschikt.

Op basis hiervan oordeelde de Geschillencommissie dat de verzekeraar de aanvraag onrechtmatig heeft afgewezen en de aanvraag opnieuw moet behandelen. De Geschillencommissie gaf wel aan dat de verzekeraar bij de nieuwe beoordeling rekening mag houden met het feit dat de consument een fictief telefoonnummer heeft opgegeven, daar dat wel enige informatie biedt over de bereidheid om onwaarachtige gegevens te verstrekken. De verzekeraar mag echter geen rekening houden met de niet-bereidwilligheid om een telefoonnummer door te geven.

Veel bedrijven nog steeds niet AVG-proof

Deze uitspraak toont aan dat bedrijven niet zomaar een telefoonnummer mogen opvragen of een klant mogen weigeren wanneer ze geen telefoonnummer willen opgeven, aangezien het telefoonnummer zelden noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Uiteraard kan men zich eventueel nog op andere grondslagen trachten te beroepen, waarbij de toestemming van de betrokkene de eenvoudigste oplossing is.

Heb je hier vragen over? Bespreek de situatie dan met een van onze specialisten of kies voor ons AVG-pakket waarbij wij je voor een transparante prijs helpen om te voldoen aan de nieuwste privacyregels.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips