Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Privacy

Per abuis schenden geheimhoudingsbeding, toch een boete

28 oktober 2019

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst raden wij steeds aan om een geheimhoudingsbeding in de overeenkomst op te nemen. Aldus voorkom je dat bedrijfsgeheimen te grabbel worden gegooid en kan je eenvoudig de eventuele schade verhalen. Bij de schending van het geheimhoudingsbeding speelt de intentie van de (ex-)werknemer geen rol, tenzij het geheimhoudingsbeding beperkend werd opgesteld. Dat bewijst ook een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Per abuis aanmaken van WhatsAppgroep en schending geheimhoudingsbeding

Bij deze zaak was een werknemer elf jaar aan de slag bij een onderneming die producten en diensten verkoopt aan tuinbouw- en landbouwbedrijven. In de arbeidsovereenkomst stond er een geheimhoudingsbeding, gekoppeld aan een boeteclausule van 25.000 euro per overtreding. Toen de werknemer uit dienst trad, werd in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat deze bepalingen ongewijzigd van kracht bleven. Vervolgens trad de werknemer in dienst bij een andere werkgever in dezelfde branche.

Vier dagen later sloeg het noodlot echter toe. De werknemer had een smartphone gekregen van zijn nieuwe werkgever, maar leek daar niet meteen goed mee overweg te kunnen. Terwijl hij aan het klungelen was, maakte hij per abuis een WhatsAppgroep aan met daarin 135 deelnemers waaronder klanten van zijn oud-werkgever, nieuwe collega’s en personen uit zijn privékring. Toen de verwarde reacties binnenstroomden, besefte de ex-werknemer dat hij een fout had begaan. Hij verwijderde diezelfde dag nog de groep. Toch zou zijn ex-werkgever hem leergeld laten betalen.

Vijf dagen later schreef zijn ex-werkgever hem dan ook aan. Volgens de vroegere werkgever is door het aanmaken van de WhatsAppgroep het geheimhoudingsbeding overtreden, waarop de vroegere werkgever de boete van 25.000 euro vordert. De ex-werknemer benadrukte nogmaals dat het ging om een ongelukje, maar de ex-werkgever wou niet van zijn standpunt afwijken. Uiteindelijk moest de rechter uitspraak doen.

Intentie is geen verplichting

In zijn verweer benadrukte de ex-werknemer meermaals dat het ging om een ongelukje en dat hij ook niemand heeft benaderd. De rechter oordeelde echter dat het geformuleerde geheimhoudingsbeding ruim is geformuleerd en geen intentievereiste naar voren schuift. Hierdoor moet de Rechtbank Gelderland zich louter beperken tot de vraag of er sprake is van een schending van het geheimhoudingsbeding.

Omdat er in dit geval een verzameling van data, contactgegevens en telefoonnummers van klanten ter beschikking werd gesteld van derden, is dat volgens de rechter wel degelijk het geval. Volgens de rechter was het ook duidelijk dat de ex-werknemer de groep had aangemaakt.

Ontbreken intentie kan wel resulteren in matiging boete

De rechter is met andere woorden verplicht om de werknemer een boete toe te kennen. Wel beschikt de rechter over een matigingsbevoegdheid indien er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Het ontbreken van enige intentie, het feit dat de gegevens niet zijn misbruikt en dat de werknemer onmiddellijk na de ontdekking de groep ongedaan heeft gemaakt, waren voor de rechter redenen om tot een matiging over te gaan. Ook het feit dat het helemaal niet duidelijk is hoe de vroegere werkgever financiële schade heeft geleden en dat de man een gezin heeft te onderhouden, waren volgens de rechter bijzondere omstandigheden waarmee hij rekening diende te houden. De rechter matigde daarop de boete tot 7.000 euro.

Ruime formulering van het geheimhoudingsbeding

Hoewel een ruime formulering van verbintenissen of bedingen niet altijd een goed idee is, is dat bij het geheimhoudingsbeding wel het geval. Een ruim geformuleerd geheimhoudingsbeding houdt dan ook geen rekening met intenties, datatypes of de gevoeligheid van de informatie.

Wil je je bedrijfsgeheimen optimaal beschermen? Laat het geheimhoudingsbeding dan meteen opstellen door een van onze specialisten. Vergeet bovendien niet om later ook de vaststellingsovereenkomst even voor te leggen, opdat het van het geheimhoudingsbeding geen dode letter maakt.

Plan nu een gratis intakegesprek in en laten we even spreken over jouw documenten.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips