Privacy

Gemeente moet schadevergoeding betalen na een datalek

22 februari 2021

In onze eerdere artikelen hebben we het al uitbundig gehad over de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen wanneer er persoonsgegevens lekken. We hebben bovendien al veelvuldig gewaarschuwd dat slachtoffers ook om een schadevergoeding kunnen vragen. Dit is wat recent gebeurde toen de gemeente Oldambt met een datalek kreeg af te rekenen.

Gemeente Oldambt stuntelt met persoonsgegevens

De gemeente Oldambt had in 2016 een perceel grond waarop een in onbruik geraakte 25 meterschietbaan te koop aangeboden stond. De gemeente wilde af van het terrein en hoopte dat iemand het nieuw leven zou inblazen. Een hobbyschutter toonde er al snel belangstelling in. Hij wilde het terrein kopen voor een symbolische euro om er vervolgens een privéschietbaan van te maken. Alles leek in kannen en kruiken en hij vroeg meteen ook een omgevingsvergunning aan.

Voor deze aanvraag diende hij een aantal persoonsgegevens door te geven. Nederlandse gemeenten gebruiken daarvoor een standaardformulier en het is normaal dat er een aantal persoonsgegevens nodig zijn. In de praktijk gebruiken gemeenten twee documenten: een document voor intern gebruik en een document voor de openbaarmaking. Het enige verschil tussen deze twee documenten is dat het intern document ook het telefoon- en BSN-nummer bevat. Ergens is echter iets fout gegaan en een medewerker heeft per ongeluk het foute document, met het BSN- en telefoonnummer, online gepubliceerd.

Man eist schadevergoeding van gemeente Oldambt

De man in kwestie vernam de feiten via een verslaggever van RTV Noord. Daags nadien stond er al een artikel in de krant over deze flater. De man was furieus en maakte officieel melding van het datalek. De gemeente heeft daarop het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het stuk meteen van de website verwijderd.

De man nam daar geen genoegen mee en eiste een schadevergoeding. Hij gaf aan dat iedereen met slechte bedoelingen nu wist dat hij wapens had en hem zou kunnen vinden. Daarom zou hij beveiligingscamera’s, rolluiken en een alarmsysteem moeten plaatsen. Ook was hij zo angstig dat hij niet meer durfde werken in zijn horecazaak en had hij een werkneemster ingehuurd om voor hem in te springen. In totaal eiste de man een schadevergoeding van ruim 15.000 euro.

In de krant gaf de man later aan dat het hem niet zozeer om het geld te doen was: “Kijk, niemand zegt nee tegen geld, maar dit gaat om heel iets anders”. Hij vervolgde met: “Ik wil de gemeente wakker schudden, een statement maken.” De gemeente erkende de fout, maar wees de hoge schadevergoeding af.

Oordeel van de rechtbank

De Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:106) heeft nu uitspraak gedaan. De rechter oordeelde inderdaad dat de gemeente de AVG had geschonden en de veroorzaakte schade moet vergoeden. Wel besliste de kantonrechter dat de gemeente de materiële schade, zoals de kosten voor het alarmsysteem, niet diende te vergoeden. Volgens de kantonrechter had de gemeente het datalek na de melding voldoende snel gedicht en is het niet realistisch dat de man voor zijn veiligheid moest vrezen. Volgens de kantonrechter heeft de man bovendien zelf beslist om mee te werken aan een artikel in de krant, waarbij hij duidelijk in verband werd gebracht met de schietbaan. Dit was zijn beslissing en de gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening.

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de gemeente enkel een immateriële schadevergoeding, een schadevergoeding voor bijvoorbeeld angst- of stressgevoelens, diende te betalen. De kantonrechter begrootte deze schadevergoeding op 500 euro. Beide partijen dienden hun eigen proceskosten te dragen.

Schadevergoedingen bij privacy-inbreuken kunnen hoog oplopen

Hoewel de gemeente Oldambt hier een flinke schadevergoeding wist te voorkomen, onderstreept deze zaak wel dat de gemeente schadeplichtig was. Het toont aan dat er bij een datalek niet alleen voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gevreesd. Het ging nu om een immateriële schadevergoeding van 500 euro, maar daar komen natuurlijk ook nog eens proceskosten bovenop. Iedereen die een beetje kan rekenen beseft wat een datalek met gegevens van tientallen of honderden personen zou kunnen kosten. En als de gelekte gegevens dan ook echt worden misbruikt, lopen de schadeclaims nog verder op. Voorkom hoge schadeclaims en laat ons helpen om jouw privacyzaakjes op orde te maken. Plan een gratis intakegesprek in.

 

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips