Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Privacy

Foto op jouw website gebruiken? Spoor steeds de houder van het auteursrecht op

20 december 2018

Dat je niet zomaar een foto van het internet mag plukken om het te gebruiken op jouw eigen website, weet je waarschijnlijk wel al. In de meeste gevallen rust er op de foto immers een auteursrecht en heb je toestemming nodig van de fotograaf. Bij een portret gelden dan weer bijkomstige regels. Sluit je geen overeenkomst met de auteur? Dan moet je de schade die de fotograaf lijdt, vergoeden. Maar hoe ver moet je gaan om de auteur van het beeldmateriaal op te sporen? Ver, zo blijkt.

Actief de auteur ervan opsporen

De Nederlandse rechtspraak is het er over eens dat je actief de auteur van het beeldmateriaal moet opsporen. Het gerechtshof Den Haag legde recent nog de krijtlijnen vast van hoe ver die plicht zich strekt. Hierbij had een goudhandelaar immers de toestemming van een fotomodel gekregen om een foto van haar te bewerken en het op zijn website en Facebook-pagina te publiceren. Het fotomodel had immers aangegeven dat zij de rechthebbende van de foto was. Later sprak de fotograaf van de foto de goudhandelaar hierop aan.

De fotograaf had in werkelijkheid immers een licentieovereenkomst gesloten met het model, waarbij zij de toestemming kreeg om de foto’s zelf als promotiemateriaal te gebruiken op haar website. Zij had echter niet het recht om de foto’s te (laten) bewerken of haar rechten aan derden over te dragen.

Het gerechtshof Den Haag oordeelde hier dat de goudhandelaar had moeten nagaan of het fotomodel inderdaad het auteursrecht had verkregen, bijvoorbeeld door een kopie van de akte van overdracht auteursrecht op te vragen. In zo’n akte neemt men niet alleen de prijs op, maar ook de voorwaarden waaronder de auteursrechten mogen worden gebruikt. Het gerechtshof Den Haag verwees hierbij naar de vermelding van het copyright-symbool met de naam van de fotograaf bij één van de gebruikte foto’s op de website van het fotomodel. Een gedegen onderzoek van de goudhandelaar had dan ook een belletje moeten doen rinkelen.

Laat steeds een goede overeenkomst opstellen

In voorgaand voorbeeld had de goudhandelaar uiteraard niks op papier laten zetten. Bij MKBrecht.nl adviseren we dan ook om dat net wel te doen. Ook wij gaan hierbij nauwgezet aan het werk en vragen de vermoedelijke houder van het auteursrecht naar de nodige bewijsstukken. Indien nodig nemen we hierbij de quitclaim, de bestaande overdrachtsakte of de licentieovereenkomst onder de loep. Id certum est quod certum reddi potest, oftewel:zeker is nu eenmaal wat zeker is aan te tonen. Op die manier weten we wat de tegenpartij kan en mag overdragen, terwijl we uiteraard nagaan in welke mate dit aansluit bij de wensen van onze cliënt.

Tot slot doen we natuurlijk ook meer dan dat. Ook wat applicaties, teksten of ontwerpen betreft nemen we de juridische woordenschat graag onder handen. Geen zorgen: die woorden zullen we steeds op een goudschaaltje wegen. Zo kan jij op beide oren slapen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips