Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Ondernemen

Wat gebeurt er als ik als zzp’er geen algemene voorwaarden heb?

28 mei 2020

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, hoewel je ten aanzien van consumenten soms een informatieplicht hebt. Je kan inderdaad ook op andere manieren aan die verplichting voldoen. Hoewel je in theorie geen boete of sanctie moet vrezen, is het toch belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben. De gevolgen merk je pas wanneer het al te laat is. MKBrecht.nl geeft een aantal voorbeelden.

Aansprakelijk voor alle schade

Als je geen algemene voorwaarden hebt, gelden de klassieke regels die onder andere in het Burgerlijk Wetboek staan. Ook voor de aansprakelijkheidsregels is dat het geval. Hierdoor ben je in principe aansprakelijk voor alle schade die je veroorzaakt, zelfs voor gevolgschade zoals het verlies aan inkomen. De praktijk leert ons dat schadeclaims snel op kunnen lopen en dat de financiële consequenties zelfs voor gezonde bedrijven een dooddoener kunnen zijn. Met algemene voorwaarden kan je het risico beperken.

Maar ik heb toch een aansprakelijkheidsverzekering? Een aansprakelijkheidsverzekeraar kan ook een beroep doen op je algemene voorwaarden en kan op die manier de kosten beperken. Zonder algemene voorwaarden kan je verzekeraar een hogere premie vragen. Dat is logisch: het risico neemt toe. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de dekking sowieso beperkt is. Alles wat de dekking overschrijdt, moet je nog steeds zelf betalen. Een dure aansprakelijkheidsverzekering met een ruime dekking is een oplossing, maar dat kan je dus ook veel goedkoper oplossen.

Klant raakt failliet en jij bent alles kwijt

Stel dat je klant failliet raakt en dat jij de goederen al geleverd hebt: zonder algemene voorwaarden sta je dan machteloos. Dan moet je maar hopen dat er uiteindelijk nog centen zijn om je te betalen want de geleverde producten ben je gewoon kwijt. In je algemene voorwaarden kan je hier andere afspraken over maken. Dan bepaal je gewoon dat jij eigenaar blijft tot wanneer je klant de volledige prijs betaalt. Dan kan je op zijn minst toch al de producten terugeisen.

Klant weigert te betalen

Wanneer een klant weigert te betalen, blijf je zelf verplicht om de overeenkomst uit te voeren. Je moet nog steeds de goederen leveren of de prestaties verrichten. Dat is natuurlijk niet aangenaam want enerzijds zie je geen centen en anderzijds kan je je tijd of middelen niet aan andere klanten besteden. Met goede algemene voorwaarden voorkom je dergelijke problemen en kan je jezelf het recht toekennen om je verbintenissen op te schorten. Bovendien koppel je dan meteen sancties aan de niet-betaling. Wedden dat de klant twee keer nadenkt vooraleer hij weigert te betalen?

Soms zijn algemene voorwaarden toch verplicht

In theorie is het gebruik van algemene voorwaarden niet verplicht, maar echt wel aangeraden. In de praktijk kan het gebruik ervan toch verplicht zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als je bij een brancheorganisatie bent aangesloten die je verplicht om bepaalde standaardvoorwaarden te gebruiken. Wanneer je dat niet doet, zijn er vrijwel altijd negatieve gevolgen aan verbonden.

Laat het duidelijk zijn dat algemene voorwaarden onmisbaar zijn voor iedere ondernemer, ongeacht of het nu gaat om een zzp’er of mkb’er. Het is de beste verzekering voor je juridische positie, op voorwaarde dan wel dat je goede algemene voorwaarden gebruikt en ze ook correct ter kennis brengt. Twijfel daarom niet en laat je algemene voorwaarden opstellen door MKBrecht.nl.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips