Ondernemen

Dit zijn de regels bij verkoop buiten de winkelruimte

03 oktober 2019

Indien je niet alleen verkoopt in jouw (web)winkel maar ook op andere plekken, zoals op straat of aan de deur, genieten consumenten van extra bescherming. De overheid heeft de verkoop buiten de winkelruimte strikt gereglementeerd. Dit noemen we de colportage-regels. Wat de toepasselijke colportage-regels zijn en wat je moet weten over de verkoop buiten de winkelruimte? Dat legt MKBrecht.nl graag even voor jou uit.

Wanneer is er sprake van verkoop buiten de winkelruimte?

Opdat de consument van deze bescherming geniet, moet er ook effectief sprake zijn van een verkoop buiten de winkelruimte. In de eerste plaats moet het gaan om verkoop. Dat wijst echter niet alleen op de feitelijke transactie maar ook op de intentie: het initiatief moet uitgaan van de verkoper. Indien de consument zelf het initiatief neemt om een contract te sluiten, wordt de consument niet overrompeld door het aanbod en meent de wetgever dat de consument niet hoeft te genieten van de uitgebreide bescherming.

Daarnaast moet de verkoop plaatsvinden buiten de officiële verkoopruimte. Het gaat bijvoorbeeld om verkoop op straat of tijdens een bouwbeurs. Toch mag dit niet al te beperkend worden geïnterpreteerd. Ook in winkels zoals de Mediamarkt, waar energieverkopers jou maar al te graag een contract aansmeren, spreken we van verkoop buiten de winkelruimte. Een multimediawinkel zoals Mediamarkt heeft nu eenmaal niks te maken met energie.

Ten slotte zijn sommige overeenkomsten expliciet uitgesloten van de colportage-regeling. Het gaat onder andere om overeenkomsten met een waarde van minder dan vijftig euro (bv. aankoop van een roos terwijl je op een terrasje zit), gokactiviteiten en reisovereenkomsten.

Bedenktijd bij verkoop buiten de winkelruimte

Indien de colportage-regeling van toepassing is, beschikt de consument over een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De consument heeft met andere woorden veertien dagen de tijd om van de overeenkomst af te zien en dit zonder opgaaf van redenen. Hiervoor moet je de consument een modelformulier aanbieden, waarmee de consument van de overeenkomst kan afzien.

Ook hier gelden weer een aantal bijzonderheden. Het ingaan van de bedenktijd is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort overeenkomst. En een aantal producten zijn uitgesloten van de bedenktijd, zoals bederfelijke producten of op aanvraag geproduceerde fotoproducten.

Informatieplicht bij verkoop buiten de winkelruimte

Op de verkoper rust een verregaande informatieplicht, zeker wat de rechten van de consument betreft. Zo moet je de consument goed informeren over de voorwaarden van de overeenkomst, de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden om van de overeenkomst af te zien. Ook over de bedenktijd moet de consument uitdrukkelijk worden geïnformeerd. Het opnemen ervan in de algemene voorwaarden die niemand leest, is onvoldoende.

Wanneer de verkoper niet aan zijn informatieverplichting voldoet of onjuiste informatie verstrekt, wordt de bedenktijd tot maximaal twaalf maanden verlengd. Daarom is het belangrijk dat je voldoende kan aantonen dat je aan jouw informatieplicht hebt voldaan, bijvoorbeeld door een overzichtje met alle rechten van de consument te laten onderteken.

In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. Dit overkwam Budget Energie recent, na het afsluiten van een energiecontract in de winkelruimte van Mediamarkt. Zij boden toen een cadeaukaart aan maar hadden nergens aangegeven dat ze die bij een opzegging terug zouden vorderen. Volgens de rechter was er sprake van misleidende omissie, waarna de rechter de overeenkomst vernietigde en besloot dat de consument de cadeaukaart gewoon mocht houden. Het toont aan dat de gevolgen van gebrekkige informatieplicht niet min zijn.

Jurist gespecialiseerd in verkoop buiten de winkelruimte

Wil je jouw producten of diensten ook buiten de winkelruimte verkopen? Dan voldoe je maar beter aan de verplichtingen van de colportage-regeling. Niet-naleving van die colportage-regels kan per slot van rekening verstrekkende gevolgen hebben. Zelfs boetes van de Autoriteit Consument & Markt behoren tot de pijnlijke realiteit.

Laat je daarom informeren door onze jurist gespecialiseerd in de verkoop buiten de winkelruimte. Niet alleen geeft hij aan wat kan en niet kan, maar bovendien stelt hij ook de noodzakelijke documenten voor jou op. Maak een belafspraak en wij nemen telefonisch contact met je op.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips