Ondernemen

De koopoptie: een onherroepelijk recht om te kopen

13 september 2021

In huur- of leaseovereenkomsten wordt er soms een koopoptie opgenomen. Voor een huurder of een lessee is zo’n koopoptie interessant, want het is namelijk een onherroepelijk recht. De eigenaar die dit recht heeft toegekend, kan het met andere woorden niet langer intrekken. We leggen uit wat een koopoptie is en waarom een koopoptie interessant is.

Wat is een koopoptie?

Een koopoptie is een onherroepelijk recht om iets in de toekomst te kopen voor een reeds overeengekomen prijs of voorwaarde. Het is met andere woorden een aanbod van de verkoper en de kandidaat-koper beslist vrij of hij al dan niet op dit aanbod ingaat.

De houder van een koopoptie kan dit recht uitoefenen, waarna er automatisch een geldige koopovereenkomst tot stand komt. De totstandkoming van deze koopovereenkomst is niet langer afhankelijk van het al dan niet aanvaarden door de verkoper: zijn uitgebracht aanbod bindt hem. Anderzijds is een koopoptie niet bindend voor de houder van dit recht: hij mag het recht om te kopen uitoefenen, maar hij is helemaal niet verplicht om dit te doen.

Een koopoptie onderscheidt zich van een voorkeursrecht. Bij een koopoptie komt de koopovereenkomst namelijk meteen tot stand wanneer de houder van de koopoptie zijn recht uitoefent. Bij een voorkeursrecht kan de tegenpartij niet verplicht worden om te verkopen. Enkel is het zo dat als de tegenpartij wil verkopen, de houder van het voorkeurrecht de eerste kans heeft om te kopen.

Voorbeelden van een koopoptie

Een koopoptie kan in verschillende soorten overeenkomsten worden opgenomen. Zo kan een huurder een koopoptie hebben op het huis dat hij huurt. Als hij het huis dan voor een vastgelegd bedrag wil kopen, is de verhuurder verplicht om dit huis voor dit bedrag aan hem te verkopen. Ook kan een koopoptie worden opgenomen in een leaseovereenkomst. De koopoptie geeft de lessee dan het recht om aan het einde van de leaseovereenkomst de leaseauto te kopen. Daarnaast kan een koopoptie ook los van dergelijke overeenkomsten tot stand komen. Een kandidaat-koper kan bijvoorbeeld een koopoptie verkrijgen op een woning die te koop wordt aangeboden.

Wat staat er in een koopoptie?

Een verkoper of een verhuurder zal niet eeuwig in onzekerheid willen leven, onwetend of de houder van dit recht de optie al dan niet zal uitoefenen. Daarom wordt de toepasselijkheid van de koopoptie vaak in de tijd beperkt. Een koopoptie kan bijvoorbeeld een geldigheidsduur hebben van een week, een maand of een jaar. Een koopoptie kan zelfs zo specifiek zijn dat het enkel geldt op een specifieke dag in de toekomst, bijvoorbeeld op de dag dat de leaseovereenkomst of de huurovereenkomst afloopt. Daarnaast zal de koopoptie vaak al de aankoopvoorwaarden bevatten. Zo kan er alvast een prijs worden overeengekomen of kan er bepaald zijn dat men een voorschot van tien procent moet betalen.

Waarom heb ik een koopoptie nodig?

Een koopoptie is vooral interessant voor de houder van dit recht. De houder van dit recht heeft namelijk de zekerheid dat hij voor een bepaalde datum en aan hem reeds bekende voorwaarden kan kopen, zonder dat hij verplicht is om dat te doen. Hierdoor heeft hij nog een bedenktijd en kan hij pas later beslissen, terwijl hij toch al zekerheid heeft. Ook voor degene die een koopoptie toekent, kan het interessant zijn. De voorwaarde is wel dat hij zeker is dat hij aan bepaalde voorwaarden wil verkopen. Het kan er namelijk voor zorgen dat de zoektocht naar een kandidaat-koper afloopt. Tegelijkertijd kan de verkoper hiermee vertrouwen scheppen en kan hij een kandidaat-huurder of een kandidaat-lessee overtuigen om een overeenkomst aan te gaan.

Wil je een koopoptie in een overeenkomst laten opnemen of wil je iemand een koopoptie toekennen? Spreek er dan over met een van onze experts. Onze experts stellen uiteenlopende juridische documenten op en helpen je graag verder.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips