Ondernemen

De klant weigert te betalen, maar de levering uitstellen, ho maar …

22 november 2021

Het zou natuurlijk niet eerlijk zijn als een contractspartij producten moet leveren of diensten moet verrichten, terwijl de tegenpartij zijn eigen betaalverplichting niet nakomt. Daarom kan de leverancier of de dienstverrichter de uitvoering of de levering opschorten. Dit kan wel niet zomaar. Het lastige hierbij is namelijk dat de niet-levering ook een wanprestatie kan zijn, zelfs als de tegenpartij niet tijdig zou betalen. Het kan je zelfs een schadevergoeding kosten! We leggen uit wanneer opschorten al dan niet mogelijk is, waarom de algemene voorwaarden hierbij zo belangrijk zijn en waarop je zoal dient te letten.

Voorwaarden voor een geldige opschorting

Aan het opschortingsrecht worden een aantal eisen gesteld. Zo moet de vordering in de eerste plaats al opeisbaar zijn en moet de nakoming door de tegenpartij nog steeds mogelijk zijn. Verder moet er een voldoende grote samenhang zijn tussen de vordering en de verplichting om te leveren of de dienst te verrichten. Het kan bijvoorbeeld dat de klant wel al betaalde voor de producten, maar niet voor de installatie. De klant zou dan kunnen opperen dat je enkel de installatieservice kan opschorten, maar wel nog steeds de producten moet leveren. De niet-betaling houdt namelijk geen verband met de levering.

Het is vooraf dus niet altijd duidelijk of je al dan niet mag opschorten. Bovendien is het opschorten niet zonder risico’s. Als achteraf blijkt dat je onterecht een beroep hebt gedaan op het opschortingsrecht, kan de klant je daarvoor aansprakelijk stellen en je verplichten om een schadevergoeding te betalen. Je moet hier dus heel voorzichtig mee omspringen. Of je maakt er vooraf duidelijke afspraken over. Wij raden vooral goede afspraken aan.

Algemene voorwaarden en afspraken over de opschorting

De ideale plaats om dergelijke afspraken te maken, zijn je algemene voorwaarden. In je algemene voorwaarden neem je duidelijk op wanneer je mag opschorten. Meestal is de tegenpartij zijn verplichting betalen. Je spreekt dan duidelijk af dat je pas levert nadat de betaling is gedaan. Als je voor bepaalde zaken afhankelijk bent van de klant, bijvoorbeeld omdat hij de deur voor je moet openen, neem je ook op dat je je verplichtingen mag opschorten als de klant niet meewerkt. Je kan ook bepalen dat je om andere redenen mag opschorten, bijvoorbeeld omdat je ziek bent.

Houd er wel rekening mee dat je niet enkel moet regelen dat je mag opschorten, maar ook wat de gevolgen van zo’n opschorting zijn. Het zou bijvoorbeeld niet fijn zijn als een aannemer de uitvoering van de overeenkomst maandenlang moet opschorten, om dan te merken dat de door hem te gebruiken bouwproducten intussen tien procent duurder zijn geworden. In de algemene voorwaarden kan hij zich hiertegen beschermen en bepalen dat hij in dergelijke gevallen de prijs kan verhogen of eventueel zelfs de overeenkomst kan ontbinden.

Opletten voor ongeldige afspraken met consumenten

Bij zakelijke klanten kan je veel afspraken maken over de opschorting en zijn dergelijke afspraken vrijwel altijd geldig. Als je via algemene voorwaarden werkt, moet je ze wel correct ter hand stellen. Louter verwijzen naar de algemene voorwaarden op je website zal niet altijd volstaan. Als je klanten consumenten zijn, moet je wel even opletten. Dan kan het consumentenrecht namelijk in de weg komen te zitten. Bepaalde afspraken mag je namelijk niet zomaar maken en staan op de grijze lijst. Sommige afspraken zijn zelfs helemaal verboden en staan op de zwarte lijst.

Vraag het aan de juristen van MKBrecht.nl

Wil jij er helemaal zeker van zijn dat je algemene voorwaarden je optimaal beschermen? Dan kan je je algemene voorwaarden laten opstellen door een van de advocaten van MKBrecht.nl. Als je al algemene voorwaarden hebt, doe je een beroep op onze ContractCheck™. Hierbij onderwerpen we je algemene voorwaarden aan een uitgebreide controle en bieden we je inzicht in alle risico’s, ook over bijvoorbeeld de opschorting. Laat nu je algemene voorwaarden controleren door onze advocaten en bedrijfsjuristen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips