Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Ondernemen

Auto huren van eigen BV zorgt niet voor vrijstelling bijtelling

01 mei 2019

Wanneer je privé met een auto van de onderneming rijdt, moet je daar privé ook een bedrag voor verrekenen. Tenzij je natuurlijk een rittenregistratie toepast en je privé jaarlijks minder dan 500 kilometer rijdt. Het tarief van de bijtelling is hierbij afhankelijk van een aantal factoren, m.n. het jaar van uitgifte van het kenteken, de CO2-uitstoot van de wagen en de cataloguswaarde ervan.

De bijtelling voor het privégebruik kan in de praktijk al snel oplopen. Daarom gaat men dan ook steeds creatiever te werk, onder andere door de wagen tijdens de vakantieperiodes van de eigen BV te huren. Gedurende het jaar minder dan 500 kilometer rijden en vervolgens tijdens de vakantieperiode niet met de wagen van de BV maar met “een huurwagen” rijden: het zorgt niet zomaar voor een vrijstelling van de bijtelling, integendeel. Dat heeft niet alleen de Belastingdienst geopperd wist ook de rechter intussen nadrukkelijk te bevestigen.

Terbeschikkingstelling eindigt niet door huurovereenkomst

In een eerdere zaak gebruikte een dga een Volvo van zijn BV en hield hij mooi een rittenregistratie bij. Verder huurde hij de wagen voor een vakantie naar Oostenrijk en later nogmaals voor een vakantie naar Noorwegen. Hij sloot hiervoor een huurovereenkomst met de BV en betaalde zelf de brandstof- en vignetkosten. Hij meende privé niets te moeten verrekenen. De Belastingdienst was het daar niet zomaar mee eens.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op haar beurt dat de huurovereenkomst en de persoonlijke betaling niet impliceren dat er een einde kwam aan de terbeschikkingstelling van de wagen. Het volgde dan ook de redenering van de Belastingdienst. De tijdens de huurovereenkomst gereden kilometers moeten met andere woorden ook gewoon opgeteld worden voor het bepalen van de maximale grens van 500 privékilometers per jaar. Er was geen sprake van een vrijstelling van de bijtelling en de dga diende alsnog één en ander te verrekenen.

In een andere zaak oordeelde het Hof Den Haag overigens gelijkaardig, zij het niet op basis van het ontbreken van de beëindiging van de terbeschikkingstelling. Hier was de verrekening met de rekening-courant immers niet traceerbaar, waardoor het Hof de Belastingdienst eenvoudig in het gelijk stelde.

Wat moet je onthouden?

Bovenstaande zaken tonen aan dat niet alleen de Belastingdienst maar ook de rechtspraak zich  kritisch opstelt ten aanzien van dergelijke creatieve methoden om de bijtelling te ontlopen. De fiscale wetgeving en het contractenrecht laten zich nu eenmaal niet altijd even eenvoudig omarmen.

Toch moeten we ook het belang van waterdichte overeenkomsten onderstrepen. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld met een bestelwagen rijden en kan men een bijtelling voorkomen, maar dien je ook dan voldoende toezicht te houden. Daarom clausuleer je maar beter dat het verboden is om buiten de werktijd te tanken en controleer je de kilometerstanden. Het opleggen van eventuele contractuele sancties bij overtredingen is zeker niet ongewoon. Een eenvoudig voorbeeld dat aantoont dat waterdichte afspraken niet onbelangrijk zijn.

Maar onthoud vooral dat, wanneer het gaat over een wagen die eigendom is van de zaak, de fiscale regelgeving al snel roet in het eten kan gooien. Laat de bijhorende overeenkomsten dan ook steeds opstellen door een juridisch expert. Zo voorkom je dat een ijverige fiscus met een gepeperde rekening komt aankloppen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips