Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Webshop starten: 10 juridische tips waar je je aan moet houden

25 februari 2019

Wanneer je een webshop start begeef je je niet alleen in de digitale wereld, maar word je bovendien een ondernemer. Hier ontmoet het ondernemerschap de AVG, maar mogelijks ook een aantal consumentenrechten waar je niet zomaar mag van afwijken. Technisch is een webshop starten de laatste jaren dan misschien wel veel eenvoudiger geworden, maar op juridisch niveau werd het allemaal nog ingewikkelder. Daarom bieden we jou bij MKBrecht.nl 10 juridische tips waar je je maar beter aan houdt.

# 1. Zorg dat het duidelijk is met wie zaken wordt gedaan

Als ondernemer moet je je identificeren. Klanten moeten met andere woorden weten met wie ze zaken doen. Geef daarom jouw handelsnaam en jouw contact- en adresgegevens nadrukkelijk weer. De contactgegevens moeten minimaal een mailadres en een andere mogelijkheid om jou te contacteren omvatten. Een telefoonnummer volstaat. In tegenstelling tot wat men soms denkt, dien je echter niet alleen jouw inschrijfnummer bij de KvK te vermelden maar ook jouw btw-nummer.

De Autoriteit Consument & Markt dringt er overigens op aan om deze gegevens voldoende duidelijk te vermelden. Ze louter weergeven in de algemene voorwaarden volstaat met andere woorden niet.

# 2. Deel mee wat je moet meedelen

Als ondernemer moet je waarschijnlijk jouw weg zoeken doorheen het juridisch landschap. Voor consumenten is het vaak nog minder duidelijk. Daarom verplicht de wetgever jou om de consumenten te informeren. Het gaat onder andere om de wettelijke bedenktijd en de noodzakelijke formulieren voor het uitvoeren van het herroepingsrecht. Ook over een aantal andere zaken moet je overigens duidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regeling voor klachtenafhandeling.

# 3. Wees voldoende duidelijk over aanbod, prijs en levering

Het aanbod en de prijs moeten voldoende duidelijk zijn. Zo moet je steeds de belangrijkste kenmerken van het product aangeven. Een extra foto of zelfs een instructievideo maken het aanbod alleen maar duidelijker. Hiernaast moet de prijs ook helder zijn en de bijkomende kosten omvatten. Ten aanzien van consumenten dien je de prijs steeds inclusief btw aan te geven. Indien je via jouw webshop abonnementen of leveringscontracten aanbiedt, gelden er overigens nog een aantal andere regels. Wees tot slot ook duidelijk met betrekking tot de leveringsvoorwaarden.

# 4. Een transparant aankoopproces

Heeft de klant zijn keuze gemaakt? Zorg er dan voor dat het bestelproces voldoende helder is. Geef daarom aan welke stappen het bestelproces omvat. Tijdens het bestelproces ontvangen de klanten dan ook een overzicht van hun bestelling en is de belangrijkste informatie (zie hierboven) nogmaals weergegeven. De klant moet eveneens de mogelijkheid krijgen om een en ander aan te passen. Selectievakjes (bv. met betrekking tot extra opties of akkoordverklaringen) mogen niet vooraf zijn aangevinkt.

# 5. Zorg voor een correcte bevestiging van de bestelling

Bovenstaande aandachtspunten zijn technisch eenvoudig in de praktijk om te zetten. De meeste webshopsystemen bieden standaard de mogelijkheid om de webshop juridisch correct in te richten en zijn automatisch voorzien van een transparant aankoopproces. Ook het verzenden van een bestelbevestiging kan gewoon via dergelijke systemen gebeuren.

Zo’n bevestigingsmail is niet vrijblijvend. Ook na de bestelling moet je immers voldoende informatie verstrekken. Zo moet je de voornaamste informatie nogmaals weergeven en moet je de klant opnieuw wijzen op zijn rechten. Je dient eveneens het formulier voor ontbinding mee te sturen.

Je kan de informatie in de mail opnemen of als pdf-bijlage toevoegen. Het volstaat echter niet om de informatie alleen in de algemene voorwaarden te plaatsen die je gewoon even meestuurt.

# 6. Behandel Europese klanten op eenzelfde manier

Vroeger maakten webshops al eens het onderscheid tussen Nederlandse klanten en buitenlandse kopers. Zij kregen dan andere voorwaarden opgelegd. Sinds 3 december 2018 gelden hier strengere regels. Zo mag je een Bulgaarse creditcard niet zomaar weigeren of voor deze klant een kredietwaardigheidscheck afwachten indien je dit voor Nederlandse klanten niet doet.

# 7.  Stel geschikte algemene voorwaarden op

De consument heeft verregaande rechten die hem moeten beschermen. En maar goed ook. Maar daarom hoef jij jouw hoofd nog niet in hun schoot te leggen. Ook jouw rechten verdienen immers bescherming. Enkel zo kan je gezond ondernemen.

Daarom neem je maar beter algemene voorwaarden op die enerzijds respect hebben voor de rechten van de consument maar anderzijds ook jouw rechten benadrukken. Zo kan je in sommige gevallen het herroepingsrecht uitsluiten of kan je bijvoorbeeld de buitengerechtelijke incassokosten opnemen. Dergelijke algemene voorwaarden zijn, indien ze correct werden opgesteld en meegedeeld, dan ook de basis voor het oplossen van een eventueel geschil. Daarom spring je er maar beter niet lichtzinnig mee om.

# 8. Voldoe aan de garantieplicht

Product geleverd, prijs betaald. Tijd om op je lauweren te rusten? Nee, ondernemen is als het vat der Danaïden vullen: je bent er nooit helemaal klaar mee. De klant heeft immers recht op een goed product. Bij een ondeugdelijk product heeft de klant dan ook het recht op een gratis herstelling, een nieuw product of een geldelijke teruggave. Bij eventuele gebreken zal je met andere woorden de klachten op moeten volgen en de eventuele rechten van de consument respecteren.

Bij het opstarten van een webshop houd je daar maar beter rekening mee door bijvoorbeeld samen te werken met een hersteldienst. Een goede samenwerkingsovereenkomst dringt zich op. Maar hoe je je ook organiseert: je voldoet maar beter aan jouw garantieplicht.

# 9. Voldoe aan de verplichtingen van de AVG

Sinds 2018 is het nog belangrijker geworden om de privacy van jouw bezoekers te vrijwaren. Functionele cookies mogen nog steeds en onder voorwaarden vormen ook analytische cookies geen probleem. In andere gevallen moet je dan weer de voorafgaande toestemming vragen. Hiernaast zijn er ook verregaande verplichtingen indien je persoonsgegevens opslaat of deelt met andere partijen. Mogelijks dringt een verwerkersovereenkomst zich op.

Kortom: te veel om op te sommen. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder belangrijk. Zeker met de hoge boetes waar de Autoriteit Persoonsgegevens mee zwaait.

# 10. Laat je webshop juridisch screenen

Bovenstaande negen juridische tips tonen aan dat er meer komt kijken bij het starten van een webshop dan men soms denkt. De verplichtingen zijn vaak verregaand. Niet alleen zijn consumenten veel assertiever geworden, maar ook diverse organisaties houden de markt goed in het oog. Denk bijvoorbeeld aan de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laat daarom steeds jouw webshop screenen door een juridisch expert. Uiteraard kan je ook verschillende aspecten van jouw webshop, zoals de algemene voorwaarden of de privacy policy, uitbesteden. Zo ben je helemaal zeker van jouw stuk.

Of dit ook voor jou interessant is? Dat leggen we tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek graag uit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips