Juridische Zaken

Webshop en koop op afstand: 5 belangrijke controlepunten

Bij een zogenaamde koop op afstand, bijvoorbeeld bij telefonische verkoop of verkoop via het internet, kan een consument het product onvoldoende inspecteren. Daarom zijn er speciale regels in het leven geroepen om de consument te beschermen. Dat is niet alleen in Nederland het geval, want de regels gelden overal in de Europese Unie. Hierdoor moet je als webshopeigenaar aan een aantal belangrijke verplichtingen voldoen. Volgende vijf controlepunten mag je zeker niet vergeten.

Informatieplicht

Als verkoper ben je verplicht om duidelijk te zijn. Daarom rusten er een aantal informatieverplichtingen op je schouders. Je moet bijvoorbeeld informatie verstrekken over het bestelproces, je moet duidelijk aangeven wat de belangrijkste kenmerken van het product zijn en ook over de prijs en levertijd mag er geen onduidelijkheid zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die je verplicht moet vermelden. Deze informatie bevindt zich best niet ergens in een uithoek van je website, maar moet snel vindbaar en duidelijk leesbaar zijn. Bovendien moet je de informatie vooraf verstrekken en dit op een duurzame gegevensdrager, bijvoorbeeld in een pdf-bestand.

Bedenktijd

Bij een koop op afstand heeft een consument altijd recht op een bedenktijd. Zonder opgave van redenen mag de consument de koop binnen 14 werkdagen ontbinden en vervolgens moet je het betaalde geld zo snel mogelijk teruggeven. Ook hierover moet je duidelijk informeren: je moet concreet aangeven dat de consument het recht heeft om de koop te ontbinden en wat de vereisten daarvoor zijn. Deed je dat niet? Dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot 12 maanden.

Levertijd

Er is een maximale wettelijke levertijd van 30 dagen voorzien. Als je deze termijn niet redt, zelfs nadat de consument je een redelijke termijn gaf om alsnog te leveren, mag de consument de koop ongedaan maken. Je bent dan verplicht om het betaalde terug te geven. Gelukkig kan je wel van deze termijn afwijken, maar dan moet je zelf het nodige doen.

Bevestiging van de overeenkomst

Nadat de overeenkomst is gesloten, ben je verplicht om de consument een bevestiging daarvan te bezorgen. Dat kan je bijvoorbeeld per mail doen (pdf). Het is niet voldoende om de bestelbevestiging alleen op de website, na het afronden van het bestelproces, weer te geven. Bij de bevestiging van de bestelling moet je opnieuw alle informatie bezorgen die de consument al voor het sluiten van de overeenkomst had moeten krijgen, zoals de informatie over de bedenktijd en de prijsinformatie.

Opletten met persoonsgegevens

Ten slotte moet je ook nog even rekening houden met de AVG, die eveneens overal in Europa van toepassing is. Als webwinkel verzamel en verwerk je nu eenmaal persoonsgegevens en ook hier moet je de consument duidelijk informeren over hoe je met die gegevens omgaat. Een duidelijke privacyverklaring is met andere woorden een must. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het vragen van toestemming vooraleer je cookies gebruikt en het verbod om daarbij vooraf afgevinkte vakjes te gebruiken.

Laat je webshop screenen door MKBrecht.nl

Hoewel er bij een koop op afstand ook gewoon een koopovereenkomst tot stand komt, moet je wel een aantal extra regels respecteren. Bovendien kom je automatisch terecht in de nieuwe privacywetgeving. Verkopen via een webshop is juridisch veel ingewikkelder. Omdat de ACM en de AP strikt controleren, maar ook omdat je anders juridisch heel zwak staat, heb je maar beter je zaakjes op orde.

Laat daarom je documenten opstellen door MKBrecht.nl of laat minstens je webshop door ons screenen. Plan vandaag nog een gratis intakegesprek in waarbij we meteen het een en ander bespreken.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips