Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Slechts 30% consumenten leest algemene voorwaarden… De gevolgen voor jou

07 maart 2019

Het onderzoeksbureau Appinio voerde begin 2019 een onderzoek uit naar het online koopgedrag van Nederlandse consumenten. Hieruit volgde dat meer dan 80% van hen de betrouwbaarheid van een webshop controleert. Mooie cijfers. Anderzijds blijkt slechts 30% van de Nederlanders ook de algemene voorwaarden te ‘bekijken’. Niet alleen kan dat voor hen nefaste gevolgen hebben, ook voor jou als ondernemer zijn er mogelijks implicaties.

Naar hartenlust bepalingen opnemen?

“Als consumenten de algemene voorwaarden niet lezen, waarom moeten ze dan klantvriendelijk zijn?”

Vanuit marketingtechnisch oogpunt valt deze vraag waarschijnlijk eenvoudig te beantwoorden. Maar bij MKBrecht.nl beperken we ons uiteraard tot het juridische. En laat ons toch maar duidelijk zijn: omdat het gewoon niet anders kan.

Wanneer je met consumenten handelt, zeker online, kunnen zij rekenen op verregaande rechten. Deze rechten werden vaak onder Europese druk in nationale wetgeving omgezet. En daar kan je niet zomaar van afwijken. Denk bijvoorbeeld aan bekende rechten zoals het herroepingsrecht of het recht op een wettelijke garantie. Ook zonder ‘vriendelijke algemene voorwaarden’ kan de consument op dergelijke rechten rekenen. Mogelijks is het zelfs een reden waarom consumenten de algemene voorwaarden al helemaal niet meer lezen: hun basisrechten kennen ze intussen al.

Toch maar algemene voorwaarden opnemen!

“Waarom zouden we dan een jurist betalen voor het opstellen van algemene voorwaarden?”

Omdat algemene voorwaarden opnemen een must is. De algemene voorwaarden regelen immers de basis van de transactie en gaan veel verder dan het formuleren van de wettelijke rechten van de consument. Het is het juridisch hart van jouw onderneming. En dat hart laat je maar beter niet in jouw schoenen zinken.

De algemene voorwaarden moeten jouw aansprakelijkheid indekken en uiteenlopende situaties regelen. Wat doe je bijvoorbeeld indien een product niet meer leverbaar blijkt te zijn? Of wat indien een foto afwijkt van het geleverde product?

Zonder algemene voorwaarden resulteren zo’n situaties in discussies waar het gemeen recht hoogtij viert. Ook bij incorrect opgestelde algemene voorwaarden is dit vaak het geval. En wees er maar zeker van: ten opzichte van ondernemers heeft het gemeen recht zijn naam niet gestolen…

Verplicht op te nemen bepalingen

Hiernaast moet je ook een aantal vermeldingen verplicht opnemen in jouw algemene voorwaarden. Met betrekking tot het herroepingsrecht heb je bijvoorbeeld een informatieplicht. Zo moet je de consument informeren over het bestaan van het herroepingsrecht en hoe de consument zijn rechten kan uitoefenen. De algemene voorwaarden zijn vaak een ideale plek om zo’n informatie op te nemen.

Maar: informatieplicht gaat verder dan algemene voorwaarden

Hoewel de informatieplicht vaak resulteert in diverse bepalingen die bijna obligatoir in de algemene voorwaarden sluipen, hoeft dat nog niet automatisch voldoende te zijn. Onvoldoende duidelijk, oordeelt men steeds vaker.

Een bevestiging daarvan vinden we terug in het onderzoek van Appinio. Indien slechts 30% van de Nederlanders de algemene voorwaarden doorneemt, moeten we immers meer doen om de klanten te informeren. In de praktijk blijkt er dan ook vaak werk aan de (web)winkel te zijn.

Bij MKBrecht.nl ben je uiteraard aan het juiste adres voor het opstellen van jouw algemene voorwaarden. Toch doen we ook graag meer dan dat. We screenen jouw website en gaan na of je wel voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Zo kan je juridisch veilig verkopen, ongeacht hoeveel klanten jouw algemene voorwaarden lezen.

MKBrecht.nl helpt jou graag verder. Geef ons daarom vrijblijvend een belletje.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips