Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Mag ik goederen wel heel goedkoop kopen?

24 oktober 2019

Van het kopen van antiek tot wagens: als ondernemer kan je op twee manieren je winst maximaliseren. Enerzijds kan je verkopen tegen de penning zestien, maar anderzijds kan je de aankoopkosten ook beperken. De vraag is echter hoe ver je daarbij kan gaan. Hoef je echt te vertellen dat die poffertjespan een antiek werk is met een hoge verzamelwaarde? En wat als erfgenamen daardoor worden benadeeld? Contractuele vrijheid is nog steeds het basisprincipe, maar er zijn zoals wel vaker een aantal beperkingen waarmee je rekening moet houden.

Er mag geen sprake zijn van dwaling

De wetgever beschermt de contractspartijen tegen wat men dwaling noemt. Dat is een ernstige onduidelijkheid die er wel voor heeft gezorgd dat de koopovereenkomst werd aangegaan. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van dwaling indien jij verklaart dat die antieke poffertjespan eigenlijk rijp is voor de schroothoop. Maar dat kan ook het geval zijn indien jij helemaal geen inlichtingen gaf, terwijl je wel op de hoogte was van de werkelijke waarde. Van een antiquair mag die informatie inderdaad worden verwacht, van een lokale ijzerhandelaar niet. Ten slotte kan er ook sprake zijn van dwaling indien jullie alle twee een onjuiste veronderstelling hadden.

Indien er sprake is van dwaling, wordt de koopovereenkomst vernietigd. Jij moet dan de gekochte goederen teruggeven en de verkoper moet jou terugbetalen. Die bescherming kan heel ingrijpend lijken, maar geldt ook in de omgekeerde richting: indien de verkoper aangeeft dat het om antiek gaat maar vervolgens blijkt dat het waardeloos is, kan ook jij dwaling inroepen. Eerlijk is eerlijk!

Je mag niet paulianeus handelen

Als er geen sprake is van dwaling en je de koper dus voldoende hebt geïnformeerd, is het in principe toegestaan om ver onder de marktprijs te kopen. In een enkel geval is dat echter anders. Namelijk wanneer er sprake is van paulianeus handelen. Dat is het geval indien de verkoop in de benadeling van een schuldeiser resulteert én indien jij dat wist of dat behoorde te weten. Denk bijvoorbeeld aan een erfgenaam die heimelijk oude antieke munten achterhoudt en ze vervolgens aan jou verkoopt. Indien jij hiervan op de hoogte bent of had moeten zijn, is er sprake van paulianeus handelen en zal de koopovereenkomst worden vernietigd.

Dat wil zeggen dat je de goederen terug moet geven of, indien ze reeds verkocht zijn, dat je de schade moet vergoeden. Hiervoor ben je samen met de verkoper hoofdelijk aansprakelijk waardoor de benadeelde zowel bij jou als bij de verkoper kan aankloppen.

Het belang van een goede koopovereenkomst

Als koper moet je met andere woorden de verkoper informeren over de waarde van het goed. Echter hoeft dat niet te betekenen dat jij die marktwaarde ook aan de verkoper moet betalen, dat zou onlogisch zijn. Uiteindelijk moet jij ook potentiële kopers opsporen, onderhandelen over prijzen en misschien zelfs nog restauratiewerk verrichten. En op het einde van de maand moet je ook je facturen betalen.

Als je de goed geïnformeerde koper in zo’n geval een vrij laag bod doet, hoeft er geen probleem te zijn. Wij raden wel aan om de toepasselijke informatie in de koopovereenkomst op te nemen door het goed nauwgezet te beschrijven en daar eventueel een taxatierapport aan vast te hechten. Zo kan de verkoper achteraf niet trachten om dwaling in te roepen.

Daarnaast laat je de verkoper maar beter op papier verklaren dat er met de verkoop geen rechten van derden worden geschonden. Dat dekt je zeker niet helemaal in, maar het doet alvast niet vermoeden dat jij ergens van op de hoogte bent. Uiteraard kan je je tegen eventuele schade door valse verklaringen ook contractueel indekken. Hierdoor kan je achteraf alsnog de verkoper aanspreken.

MKBrecht.nl stelt een modelovereenkomst op

Wil je ver onder de marktprijs goederen kopen? Dan kan dat. Maar dan is een goede koopovereenkomst onontbeerlijk. Bij MKBrecht.nl stellen we een modelovereenkomst voor je op. We houden daarbij rekening met de bijzonderheden van de goederen die je koopt. De door ons opgestelde koopovereenkomst gebruik je dan meteen voor al je aankopen.

Leg nu een gratis intakegesprek vast en zorg ervoor dat je niet tegen onaangename verrassingen hoeft aan te lopen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips