Juridische Zaken

Juridische risico’s bij laagsteprijsgaranties

Consumenten kunnen om verschillende redenen voor een verkoper kiezen. Ze kunnen bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een goede dienstverlening. Soms kiezen ze eerder voor exclusiviteit en merkbekendheid. Voor veel consumenten is de beste prijs echter een belangrijke incentive. Het kan dus interessant zijn om te werken met laagsteprijsgaranties. Toch is het belangrijk dat je het goed doet. En dat gaat verder dan er louter voor zorgen dat het goed zit met de kleine lettertjes.

Voorwaarden bij een laagsteprijsgarantie

Bij een besteprijs- of een laagsteprijsgarantie dien je niet altijd de laagste prijs te garanderen. Of toch niet op nationaal of mondiaal niveau. Aan deze garantie kunnen namelijk voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld dat je de laagste prijs garandeert in een straal van dertig kilometer rond de winkel. Of dat de garantie enkel geldt voor een beperkt aantal producten, bijvoorbeeld voor producten met een specifiek keurmerk. De kleine lettertjes zijn met andere woorden heel belangrijk voor de consument en de ondernemer, want het zijn deze lettertjes die bepalen wanneer je wel of niet de laagste prijs dient te garanderen. In de kleine lettertjes zal ook te lezen zijn wat de consument dient te doen als hij alsnog een lagere prijs ontdekt. En wat jouw reactie daarop is. Zo kan je bijvoorbeeld de prijs aanpassen, zodat je wel de laagste prijs hebt. Of je kan het product als goedmakertje gratis aan de klant geven.

Laagsteprijsgarantie mag niet misleidend zijn

Een laagste- of besteprijsgarantie kan een krachtig hulpmiddel zijn om consumenten te overtuigen. Toch dien je er voorzichtig mee om te springen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) sprak eerder al over onzinacties en de Reclamecode Commissie (RCC) oordeelde in het verleden al dat het kan gaan om een oneerlijke vorm van reclame. Door te veel drempels en uitzonderingen te hanteren en door ze erg goed weg te stoppen, kan de garantie oneerlijk worden. Consumenten die vinden dat ze worden misleid, kunnen een klacht indienen bij de ACM of bij de RCC.

De consumentenorganisatie Consumentenbond heeft in het verleden al veel van deze acties aan de kaak gesteld en aan de RCC voorgelegd. Als je met andere woorden kiest om te werken met dergelijke garanties is het belangrijk dat je het oprecht goed doet en dat je de consument niet in het ootje neemt.

Problematiek van laagsteprijsgaranties en pariteitsclausules

Het is zeker niet het enige probleem met dergelijke garanties. Zo was er recent bijvoorbeeld een geschil over pariteitsclausules die werden opgenomen in de overeenkomst tussen Booking.com en tientallen Duitse hotels. Deze clausule verbiedt de hotels om elders betere condities aan te bieden, waardoor Booking.com de beste prijs kan garanderen. Dergelijke afspraken noemt men ook wel eens besteprijsclausules of MFN-clausules (most favoured nation). De rechtbank Amsterdam vroeg aan het Hof van Justitie of deze clausules onder het kartelverbod vallen. Eerder, in 2015, had Booking.com al onder druk van de Europese mededingingsautoriteiten aan deze clausule gesleuteld. Ook kreeg het al eens een boete van de Duitse mededingingstoezichthouder, een boete die in 2021 nog werd bevestigd door de hoogste rechter in Duitsland.

Juridisch advies bij laagsteprijsgaranties

Hoewel een laagsteprijsgarantie commercieel heel nuttig kan zijn, zijn er toch veel aandachtspunten. Het is belangrijk dat de consument niet wordt misleid en dat de garantie oprecht is. Ook pariteitsclausules kunnen problemen opleveren, omdat ze kunnen indruisen tegen het kartelverbod. Soms zijn dergelijke pariteitsclausules echter nodig om ook echt de laagste prijs te kunnen garanderen. Als jij van plan bent om met een laagsteprijsgarantie te werken, raden we aan om er eerst over te spreken met een van onze specialisten. Zo voorkom je problemen.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips