Juridische Zaken

Je mag niet zomaar een bestaand lettertype in je logo gebruiken

20 februari 2020

Van Amazon tot Albert Heijn: logo’s bevatten vaak een of meerdere letters. De keuze voor de juiste letters is daarbij belangrijk, want verschillende lettertypes kunnen verschillende gevoelens opwekken. Belangrijk om te weten is dat je ook niet zomaar een bestaand lettertype mag overnemen, want anders kan het wel eens om een auteursrechtelijke inbreuk gaan.

Lettertype geniet auteursrechtelijke bescherming

Opdat een creatie auteursrechtelijke bescherming geniet, moet het aan drie voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het een origineel karakter hebben en een zekere mate van creativiteit genieten. In de praktijk is er al snel aan deze voorwaarde voldaan. Vervolgens moet het werk ook zintuiglijk waarneembaar zijn. En ten slotte mag het niet in belangrijke mate bepaald zijn door een te behalen technisch effect. Conform deze drie voorwaarden mag het niet verbazen dat ook een lettertype of font onder het auteursrecht valt. En dus mag je niet zomaar even een lettertype overnemen.

Onderzoek naar de achterliggende licentie

Soms mag je een lettertype vrij gebruiken, andere keren gelden er beperkingen of moet je hoge vergoedingen betalen. In de licentie staat weergegeven welk gebruik je van het lettertype mag maken en of commercieel gebruik al dan niet is toegestaan. De lettertypes die met Office komen, mag je in principe ook gebruiken voor het maken van een bedrijfslogo. De voorwaarde is dan wel dat je geen Officelicentie gebruikt die beperkt is tot thuisgebruik, niet-commercieel gebruik of gebruik in het kader van de studies. Wanneer de versie van Office geschikt is voor commercieel gebruik, mag je de lettertypes ook commercieel gebruiken.

Ook via Google Fonts vind je eenvoudig talloze lettertypes met een zogenaamde Open Font License die je vrij mag gebruiken. In sommige gevallen wordt er een vergoeding gevraagd voor commercieel gebruik. Hoe dan ook raden wij aan om de licentie (en een eventueel betaalbewijs) steeds te bewaren om latere discussies te voorkomen.

Niet zomaar bestaand lettertype aanpassen

We hoorden ook al van inventieve ondernemers die een bestaand lettertype naar hun hand zetten. Ook dat is problematisch. Door het origineel lettertype aan te passen, kan je de creatieve werken van de oorspronkelijke auteur verminken. En dat is een auteursrechtelijke inbreuk. Is het origineel lettertype nog herkenbaar na de aanpassingen? Opnieuw problematisch. Juridisch maken we nog een sporadische uitzondering voor een parodie, maar in alle andere gevallen heb je ook bij aanpassingen de toestemming nodig van de oorspronkelijke schepper.

Goed opletten wanneer je lettertype laat maken

Ook wanneer je je logo of lettertype door een ontwerper laat maken, is het belangrijk dat je afspraken maakt over het gebruik ervan. Dat je het commercieel mag gebruiken, is logisch. Maar daarom mag je nog niet zomaar aanpassingen (laten) doen. Ook hier is het belangrijk om een licentieovereenkomst op te stellen. Daarnaast merken we dat overeenkomsten vaak clausules bevatten die de ontwerper van zijn aansprakelijkheid ontdoen. Ook zo’n bedingen zijn niet wenselijk, want het is vaak enkel maar de ontwerper die weet of hij andere licenties al dan niet correct opvolgde.

Wij raden aan om een correcte licentieovereenkomst te laten opstellen die jou toestaat om het lettertype langdurig te gebruiken en later eventuele aanpassingen te doen. Contacteer MKBrecht.nl voor meer informatie of een overeenkomst op maat.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips