Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Ik red de levertermijn niet. Hoe kan ik schade uitsluiten?

14 mei 2020

Wanneer je een product verkoopt of een dienst levert en je hebt een levertermijn afgesproken, dan moet je je daar in principe ook aan houden. Als er geen levertermijn is afgesproken, dan geldt bij consumenten de wettelijke levertermijn van 30 dagen.

Een overschrijding van de afgesproken levertermijn kan grote gevolgen hebben omdat de klant dan meteen een schadevergoeding kan vorderen of zelfs de overeenkomst kan ontbinden. Er moet dan wel sprake zijn van een zogenaamde fatale termijn. In het andere geval moet de klant eerst een ingebrekestelling verzenden. Hoe dan ook kan je jezelf op verschillende manieren beschermen.

Levertermijn is geen fatale termijn

Neem in de eerste plaats een beding op waarin je aangeeft dat de genoemde levertermijn geen fatale termijn is. De fatale termijn is eigenlijk een uiterlijke termijn die niet mag worden overschreden. Bij overschrijding ben je dan in verzuim en kan de klant meteen een schadevergoeding eisen of zelfs de overeenkomst ontbinden.

Door in je algemene voorwaarden op te nemen dat het niet om een fatale termijn gaat, voorkom je dat je meteen schadeplichtig bent. De levertermijn is dan enkel richtinggevend en de klant moet je na de ingebrekestelling nog een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Bij redelijke vertragingen ben je dan meteen gered.

Aansprakelijkheid beperken

Wanneer je alsnog schadeplichtig bent, kan je de hoogte van de schadevergoeding beperken via je algemene voorwaarden. Dit is wat we een exoneratiebeding noemen. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor de schade van vertragingen door een laattijdige levering. Of je kan je schadeplicht tot een afgesproken bedrag beperken.

Anderzijds kan je je niet zomaar voor alles exonereren en ten opzichte van consumenten wordt het al snel heel ingewikkeld. Je zou niet de eerste ondernemer zijn die van een koude kermis thuiskomt. Daarom raden we aan om exoneratiebedingen steeds door een jurist te laten opstellen.

Overmachtsclausule

Eveneens onmisbaar voor je algemene voorwaarden is een zogenaamde overmachtsclausule. Wanneer je dan niet tijdig kan leveren door een overmachtssituatie, bijvoorbeeld omdat je bestelwagen stuk is, voorkom je alvast een aantal nare gevolgen. Je moet dan wel aantonen dat er ook effectief sprake is van overmacht. Daarvoor moet het gaan om een situatie waaraan je geen schuld hebt. Verzuim je bijvoorbeeld zelf om je bestelwagen te onderhouden en had je moeten weten dat hij ieder moment wel stuk zou kunnen gaan? Dan kan je je niet zomaar op overmacht beroepen. Dit kan dan weer wel wanneer diezelfde bestelwagen wordt gestolen.

Opletten met inkoopvoorwaarden

Ten slotte kan het zijn dat de klant ook eigen inkoopvoorwaarden heeft. In zo’n geval kan er bijvoorbeeld een boetebeding gekoppeld worden aan de laattijdige levering. Als jij dan algemene voorwaarden hebt die anders beweren, wordt het al snel heel ingewikkeld. Dit is wat we de battle of the forms noemen.

In Nederland gebruiken we bijvoorbeeld de first-shot-regel waarbij de partij wint die als eerste de voorwaarden van de tegenpartij van de hand heeft gewezen. Bij internationale overeenkomsten gelden andere regels, waardoor je je ook de vraag moet stellen welk recht van toepassing is. Ook hiervoor kan je je beschermen via je algemene voorwaarden.

Laat het vooral duidelijk zijn dat het opstellen van algemene voorwaarden niet eenvoudig is, zeker als je je aansprakelijkheid wil beperken of wanneer het gaat om internationale leveringen. Laat ze daarom altijd opstellen door een bekwame jurist. Spreek vandaag nog over je algemene voorwaarden met een van de juristen van MKBrecht.nl.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips