Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Het finaal kwijtingsbeding: een gevaar voor de geheimhouding?

11 februari 2019

In een eerdere blogpost hadden we het over het onvolkomen karakter van het finaal kwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst. Zo zou het bijvoorbeeld niet automatisch onbekende schade omvatten. In zo’n geval is de reikwijdte van het finaal kwijtingsbeding beperkter dan men had gehoopt. Soms kan het echter ook omgekeerd en kan het finaal kwijtingsbeding wel heel verregaande gevolgen met zich meebrengen.

Dat laatste bewees een op 11 januari 2019 gedane uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het ging zelfs zo ver dat zowel het geheimhoudings- als het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst kwamen te vervallen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Een korte omschrijving van de feiten

De partijen hadden een vaststellingsovereenkomst gesloten om een bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen. In deze arbeidsovereenkomst was oorspronkelijk zowel een relatie- als een geheimhoudingsbeding opgenomen. De vaststellingsovereenkomst haalde deze bedingen echter niet aan en sloot zoals vanouds af met een finaal kwijtingsbeding.

Een maand later trad de werknemer vervolgens in dienst bij een ander bedrijf, waarna de werkgever meende dat zowel het relatie- als het geheimhoudingsbeding werden geschonden. Zo zou de werknemer de klantgegevens van zijn voormalige werkgever ook na het ontslag gebruikt hebben in het kader van zijn nieuwe functie. Dit kon volgens de werkgever niet door de beugel.

De werknemer haalde echter aan dat het finaal kwijtingsbeding het relatie- en het geheimhoudingsbeding heeft laten vervallen. Volgens deze redenering valt de werknemer niets te verwijten. De rechtbank Midden-Nederland diende vervolgens uitspraak te doen.

Finaal kwijtingsbeding laat relatie- en geheimhoudingsbeding vervallen

De rechtbank Midden-Nederland volgt nu de mening van de werknemer. Het baseert zich hierbij op drie verschillende argumenten. In de eerste plaats had het finaal kwijtingsbeding, zoals het opgenomen werd in de vaststellingsovereenkomst, betrekking op zowel de inhoud als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het strekt met andere woorden ook tot het relatie- en het geheimhoudingsbeding. Hiernaast hebben de partijen precontractueel geen aandacht geschonken aan de situatie met betrekking tot de twee aangehaalde bedingen en repten ze er ook in de vaststellingsovereenkomst met geen woord over.

De vordering van de werkgever werd dan ook afgewezen.

Let op met de formulering van het finaal kwijtingsbeding

Ook in onze eerdere blog wezen we er al op dat niet lichtzinnig mag worden omgesprongen met een finaal kwijtingsbeding. Ook houd je tijdens het opstellen van de vaststellingsovereenkomst maar beter rekening met de bijzonderheden van de desbetreffende arbeidsovereenkomst. Het correct aangeven van de strekking van het finaal kwijtingsbeding enerzijds en het vermelden van de doorlopende gevolgen van het geheimhoudings- en relatiebeding anderzijds blijkt bijvoorbeeld cruciaal te zijn opdat een en ander stand zou houden. Een finaal kwijtingsbeding in standaard bewoordingen? Dat is duidelijk niet zonder risico’s.

Laat een vaststellingsovereenkomst opstellen door MKBrecht.nl

Een vaststellingsovereenkomst is te belangrijk om even liederlijk op te stellen. Zoals de aangehaalde zaak bewezen heeft, zijn de gevolgen van foutieve bewoordingen vaak verregaand. De problematiek van het finaal kwijtingsbeding en de verhouding ervan met het relatie- en het geheimhoudingsbeding is daar echter slechts een enkel voorbeeld van. Er zijn immers nog heel wat andere zaken waar je bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst rekening mee moet houden.

Leg daarom jouw vaststellingsovereenkomst voor aan één van onze ervaren juristen. Of maak een gratis telefonische afspraak waarbij je al meteen een vrijblijvend advies krijgt. Hoe dan ook helpen we jou bij MKBrecht.nl graag verder. Want vergeet niet: een woord op zijn pas is zo goed als geld in de tas. En ook dat heeft de aangehaalde zaak mooi bewezen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips