Juridische Zaken

Geen KvK-inschrijving betekent ook geen Tozo-uitkering

29 april 2021

Regelmatig bespreken we een opvallende of ophefmakende zaak. Deze keer gaat het om een zzp’er die door de coronacrisis zonder inkomsten viel en die al voor de coronacrisis als ondernemer aan de slag was. Dan denken we natuurlijk meteen aan de Tozo-uitkering om hem te helpen, maar toch vond de gemeente dat hij er geen recht op had. Meer nog: de rechter is zelfs helemaal akkoord met deze beoordeling (ECLI:NL:RBAMS:2021:747).

Match agent vraagt Tozo-uitkering aan, maar gemeente weigert

Een zzp’er werkt als zogenaamde match agent bij de FIFA, de internationale organisatie voor de voetbalsport. Hij heeft sinds 2019 een officiële licentie bij de FIFA. Een inschrijving bij de KvK is voor zijn activiteiten niet vereist. Na de uitbraak van het coronavirus werden er echter geen spel- en sportevenementen meer georganiseerd. Hij kwam volledig zonder inkomsten te zitten. Hij had nooit eerder om hulp gevraagd, maar nu was het probleem zo nijpend dat hij om een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) verzocht.

Deze Tozo-uitkering is een van de maatregelen die in het leven zijn geroepen om ondernemers, waaronder ook zzp’ers, tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het bestaat onder andere uit een aanvullende toeslag voor wanneer het inkomen onder het sociaal minimum daalt.

De gemeente Amsterdam had de aanvraag ontvangen en in afwachting van de definitieve beoordeling alvast voorschotten verstrekt ten bedrage van 3.006,62 euro. Bij de definitieve behandeling concludeerde de gemeente echter dat hij niet in aanmerking komt voor de Tozo-regeling omdat hij niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Het verzoek werd daarom afgewezen en de zzp’er diende de voorschotten terug te betalen.

Aanvraag was terecht afgewezen

De rechter geeft aan dat hij begrijpt dat de zzp’er zich in een lastige situatie bevindt omdat hij geen inkomsten meer heeft, maar oordeelt desondanks dat de match agent geen recht heeft op een Tozo-uitkering. In artikel 2 van de Tozo-regeling staat namelijk te lezen dat een aanvrager op 17 maart 2020 in het handelsregister van de KvK moet zijn ingeschreven. Volgens de NvT (Nota van Toelichting) is dit om eenvoudig te kunnen verifiëren of de aanvrager op het moment van de aankondiging van de maatregel reeds als ondernemer actief was. Anders zou iedereen nadien een ondernemersactiviteit kunnen opstarten om zo misbruik te kunnen maken van de steunmaatregel.

De aanvrager opperde nochtans dat hij al op 9 januari 2019 een licentie van de FIFA had verkregen en dat hij dus gewoon voor de aankondiging van de maatregel als ondernemer actief was. De rechter haalt dan weer aan dat de KvK-inschrijving als een harde eis is geformuleerd en dat er geen hardheidsclausule in de Tozo-regeling is opgenomen. Zo’n hardheidsclausule voorziet dat een overheidsorgaan van de wetgeving kan afwijken als een strikte interpretatie een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou hebben. Omdat zo’n hardheidsclausule hier niet is opgenomen, kan de gemeente deze eis alleen strikt interpreteren en de Tozo-aanvraag afwijzen. De gemeente heeft volgens de rechter juist geoordeeld. De aanvrager heeft dus geen recht op Tozo-steun en moet de voorschotten terugbetalen.

Juridisch advies bij geschillen in coronatijden

De coronacrisis zadelt ondernemers met veel vragen op, soms hebben ze met inkomensverliezen te maken of wordt het moeilijk om overeenkomsten te respecteren. Wij blijven voor deze ondernemers bereikbaar. Bel ons voor juridisch advies bij contracten of geschillen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips