Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Boekhouders en accountants leveren vaak verkeerde juridische contracten af

02 oktober 2018

Recent raakte bekend dat SRA, de overkoepelende organisatie waar een groot aantal accountantskantoren bij aangesloten zijn, jarenlang fouten had gemaakt in haar eigen jaarrekeningen. Dat zou het gevolg geweest zijn van een foutieve interpretatie van een contract. Het toont enerzijds aan dat fouten maken menselijk is, maar het bewijst eveneens dat accountants geen juristen zijn. In de praktijk blijken zij dan ook, net zoals boekhouders, wel vaker verkeerde contracten af te leveren. Ook bij MKBrecht.nl hebben we dat al vaker in de praktijk mogen ervaren.

Contracten en voorwaarden zijn maatwerk

Een accountant is een mannetje van alles en levert naast contracten ook wel eens algemene voorwaarden of zelfs AVG-bepalingen af. Vaak gaat het om aangepaste modeldocumenten. Hier gaat reeds een eerste risico verscholen. Zelden is men gebaat met zo’n modeldocument. Algemene voorwaarden moeten immers optimaal aansluiten bij de praktische bedrijfsprocessen. Niet alleen omdat ze dan eenvoudiger in de praktijk worden omgezet, ook omdat ze de ondernemer optimaal indekken.

Neem bijvoorbeeld een overmachtsclausule. Zo’n standaard clausule regelt slechts zelden de gevolgen van een overmachtssituatie, maar spreekt meestal gewoon van een tijdelijke schorsing. Maar wat bijvoorbeeld met een verkoper die ten gevolge van een Russische boycot geen Baltika meer leveren kan? Moet de leverancier bij het opheffen van die boycot, twee jaar na datum, nog steeds leveren? En wat als de prijs van zo’n Baltika biertje sindsdien exponentieel is toegenomen? Het is slechts een eenvoudig voorbeeld van hoe een modelclausule problematische situaties in de hand kan werken.

Een accountant is geen jurist

Een fiscaal jurist zal waarschijnlijk wel een boekhoudkundig advies kunnen verlenen, maar voor de meeste juristen is dat niet de waarheid. Voor accountants en boekhouders geldt het omgekeerde: ook zij zijn lang niet allemaal juridische specialisten. Laat staan als het gaat over niches zoals het arbeidsrecht of het aansprakelijkheidsrecht. Zelfs na een gedegen opleiding stellen zij zich maar beter kritisch op: de juridische wereld is onder impuls van nieuwe wetgeving en wijzigende jurisprudentie voortdurend in beweging.

Zoek bijvoorbeeld maar even een accountant die jouw website GDPR-proof maken kan. Onmogelijk? Waarom zou je een accountant dan jouw allesbepalende contracten laten opstellen? Dat een accountant jouw betalingsvoorwaarden opstellen kan, daar twijfelen we niet aan. Maar wanneer het gaat om het indekken van jouw aansprakelijkheid, consumentenrechtelijke bepalingen of andere bijzondere materie zoals de inpandgeving, zal een juridisch specialist zich opdringen.

Wat veel boekhouders niet weten is dat ze uiteindelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het geven van foute contracten of juridische documenten. Voor deze claims zijn zij ook niet gedekt.

Kies voor veilige contracten op maat

Wij roepen boekhouders en accountants al langer op om niet zomaar contracten of documenten af te leveren die onvolmaakt of hopeloos obsoleet zijn. Ook wanneer het duidelijk wordt dat de situatie van de ondernemer maatwerk vergt, vragen wij hen om de ondernemer door te sturen naar een juridisch specialist.

Gebruik je zelf (standaard) arbeidscontracten of algemene voorwaarden, verkregen van jouw boekhouder of accountant? Laat ze dan minimaal aan een controle onderwerpen. Bij MKBrecht.nl kunnen we gelukkig vaak nog tijdig ingrijpen, hoewel we soms ook curatief op moeten treden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Denian Wielhouwer, CEO MKBrecht.nl

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips