Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Binnenkort ook benadelingsverbod voor klokkenluidende zzp’ers?

20 februari 2019

De exacte positie van zzp’ers in het arbeidsrechtelijk verkeer staat al langer ter discussie. We hoeven daar zelfs niet eens de situatie van de Deliveroo-bezorgers voor aan te halen. Toch zijn er nog een aantal andere arbeidsrechtelijke aspecten waarop we met gefronste wenkbrauwen kunnen reageren. Neem bijvoorbeeld het benadelingsverbod voor klokkenluiders dat momenteel enkel op werknemers van toepassing is. Niet alleen zzp’ers maar ook vrijwilligers en stagiairs kunnen geen aanspraak maken op de desbetreffende beschermingsbepaling. Om daar komaf mee te maken is eind januari een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd.

Wat is de beschermingsregeling voor klokkenluiders?

Indien een werknemer een vermoeden van een misstand meldt, is de werknemer sinds 1 juli 2016 beschermt tegen benadeling. Zo kan de werknemer de functie niet verliezen, mag er geen disciplinaire maatregel worden opgelegd of mag er geen sprake zijn van een demotie. Men stelt wel de voorwaarde dat de klokkenluider te goeder trouw handelde. De klokkenluider moet dus zuivere motieven hebben.

Binnenkort ook bescherming voor zzp’ers?

Ministers Dekker en Ollongren pleiten in hun conceptwetsvoorstel voor een gelijkaardige bescherming voor zzp’ers. Zo mag de opdrachtgever de opdracht dan niet voortijdig beëindigen of beslissen om de opdracht niet te verlengen, als hij dit anders wel zou gedaan hebben. Kortom: de zzp’er mag geen negatieve effecten ervaren ten gevolge van zijn melding. Zelfs het eigen netwerk inlichten over het “onbetrouwbaar karakter” van de zzp’er, kan dan gezien worden als benadeling.

Het feit dat het ter consultatie werd voorgelegd, hoeft uiteraard nog niet te betekenen dat de uitgebreide bescherming er ook effectief komt. De consultatie loopt af op 7 maart 2019. Wij van MKBrecht.nl volgen een en ander verder op.

Neem steeds een geheimhoudingsbeding op in de opdrachtovereenkomst

Werk je samen met een zzp’er? Dan is een geheimhoudingsbeding een aanrader. Zo voorkom je dat de zzp’er vertrouwelijke of gevoelige informatie lekt. Het is belangrijk dat je zo’n geheimhoudingsbeding concreet formuleert, nadrukkelijk aangeeft wat onder geheime informatie wordt begrepen en wat de gevolgen zijn van de overtreding van zo’n geheimhoudingsbeding. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld overeenkomen dat de zzp’er een boete moet betalen bij het overtreden van zijn geheimhoudingsverplichting. Dit noemen we een boetebeding. Zwijgen is dan wel goud, maar bovenal kost spreken hem zilver.

Echter erkennen ook wij dat het algemeen belang het geheimhoudingsbeding kan overrulen. Zeker indien de uitgebreide beschermingsregeling ook op zzp’ers van toepassing is, zal zo’n geheimhoudingsbeding jou in verregaande gevallen nog niet automatisch een hand boven het hoofd houden. In dergelijke situaties verwijs je de zzp’er maar beter door naar de interne klokkenluidersregeling. Je hebt immers liever dat de zzp’er bij een functionaris zijn bekommernissen ophoest dan publiekelijk zijn mond voorbijpraat.

MKBrecht beschermt de geheimen van jouw onderneming

Elke onderneming heeft geheimen. En soms is het gewoon beter dat ze binnenskamers blijven. Vaak zullen dergelijke geheimen dan ook niet toornen aan het algemeen belang. Toch blijven ze maar beter weg uit het daglicht. En petit comité, zoals ze in het Frankrijk zo mooi verwoorden.

Bij MKBrecht.nl kunnen we nagaan of jouw bestaande overeenkomsten, ongeacht of het nu gaat om arbeidsovereenkomsten of om samenwerkingsovereenkomsten, jouw geheimen wel voldoende afschermen. Ook juridisch kan je de pot immers dichten.

Waarom zo’n nazicht van jouw bestaande overeenkomsten al dan niet interessant is? Dat leggen we tijdens een gratis adviesgesprek uit. Stuur ons een bericht via deze website of telefoneer ons vrijblijvend.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips