Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Beheer Facebookpagina komt toe aan werkgever, of niet?

04 november 2019

Toen sociale media het internet veroverden, waren eerst de gebruikers actief en vervolgens pas de bedrijven. Dat zorgde voor een beweging van onderuit, waarbij medewerkers al eens vrijwillig een pagina aanmaakten voor het bedrijf waar ze werkten. Het is echter niet omdat het aanmaken en het beheer van de Facebookpagina op eigen initiatief gebeurt, dat de medewerker daarom over het beheerrecht beschikt. Dat maakte de Rechtbank Gelderland op 19 oktober jongstleden duidelijk.

Facebookpagina aanmaken op eigen initiatief

In deze zaak betrof het een vrouw die van december 2008 tot augustus 2019 werkte voor een dierenopvangtehuis. Zij had toen ze in dienst stond van de onderneming, vrijwillig een Facebookpagina aangemaakt met de naam ‘Stichting dierenopvangtehuis’. Ze deed dit via haar eigen Facebookaccount en beheerde zelf de pagina, ook buiten de kantooruren en buiten het toepassingsgebied van haar arbeidsovereenkomst.

Toen ze uiteindelijk haar arbeidsovereenkomst opzegde, vroeg het bestuur haar om de Facebookpagina over te dragen. Zij weigerde echter om dat te doen. Volgens haar was de pagina op haar eigen initiatief aangemaakt en beheerde ze het in haar vrije tijd, waardoor alleen zij het beheerrecht had. Daarop legde het dierenopvangtehuis de zaak voor aan de kortgedingrechter te Gelderland.

Dierenopvangtehuis is rechthebbende van de Facebookpagina

De kortgedingrechter ging na wie de rechthebbende op het beheer van de Facebookpagina is. Hierbij hield de rechter met verschillende factoren rekening.

In de eerste plaats was er het feit dat de Facebookpagina tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst werd aangemaakt. Vervolgens hield de kortgedingrechter er ook rekening mee dat de naam van de pagina verwees naar het desbetreffend dierenopvangtehuis en dat de inhoud gerelateerd was aan de werkzaamheden van het dierenopvangtehuis. Ook had het dierenopvangtehuis de werkneemster ooit per mail gevraagd om een facebookbericht te verwijderen, waar de werkneemster meteen gehoor aan had gegeven. Ten slotte waren er ook nog werkverslagen en lijsten met werkzaamheden, waarin letterlijk stond dat het beheer en bijhouden van de Facebookpagina tot de werkzaamheden van de ex-werkneemster behoorden.

Op basis van al deze factoren oordeelde de kortgedingrechter dat het beheer wel degelijk toebehoort aan het dierenopvangtehuis. De ex-werkneemster kreeg daarop de plicht om het beheer en de inloggegevens binnen 2 dagen over te dragen, wat via een dwangsom werd afgedwongen.

Maak steeds goede afspraken

Het is niet de eerste zaak waar gelijkaardige discussies heersen. Zo was er eerder al een werknemer die tijdens de werkuren vrijwillig vloggersoftware had ontwikkeld, wat niet tot zijn takenpakket behoorde. De werkgever, een internetbedrijf dat diensten aanbiedt aan vloggers, kon toen het auteursrecht daarop niet claimen. Daarom is het belangrijk dat er in de arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt. Niet alleen wat het takenpakket betreft, maar ook met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of de overdracht van het beheer van bepaalde sociale mediapagina’s.

Werknemersauteursrecht is geen eenvoudig gegeven. Evenmin is dat het geval voor het beheer van sociale media of websites. Laat het opstellen van een waterdicht document daarom over aan juridisch specialisten. Bij MKBrecht.nl helpen we je graag verder en dit aan heldere tarieven. Plan nu een gratis intakegesprek in en bespreek je document met ons.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips