Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Juridische Zaken

Bedrijfsauto van BV naar privé: nieuwe wagen is fiscale pretbederver

03 juni 2019

Als ondernemer kan je een zaak die je tot jouw ondernemingsvermogen rekent ook verschuiven naar het privévermogen. Een zakelijke wagen kan dus, onder bepaalde voorwaarden, een persoonlijke wagen worden. Maar dan moet je wel een bijzondere omstandigheid bewijzen. Dat wordt al snel moeilijk indien je deze wagen vervolgens door een nieuwe (gelijkaardige) bedrijfswagen vervangt. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is er dan sprake van een vermoeden dat ook de eerste auto tot het ondernemingsvermogen blijft behoren. Uiteraard kan je wel nog steeds het tegendeel bewijzen.

Waarover ging deze zaak?

In deze zaak had een ondernemer in mei 2012 zakelijk een Audi S8 Quattro aangekocht. Deze blitse wagen gebruikte hij zowel zakelijk als privé en werd als ondernemingsvermogen aangemerkt. Echter verschoof hij op 22 december 2012 de wagen naar zijn privévermogen, met een boekverlies als gevolg. Slechts drie maanden later ruilde de man, op 28 maart 2013, de Audi S8 Quattro in voor de nieuwere Audi S8. Deze nieuwe Audi S8 werd wel opnieuw bij het ondernemingsvermogen gerekend. Hierbij koos de man ervoor om een rittenadministratie bij te houden. Tot eind 2013 had de man slechts 232 privékilometers gereden met zijn nieuwe Audi S8.

Een inspecteur is natuurlijk een geboren criticaster. Zo betwist de inspecteur wel vaker het huren van een auto van de eigen BV. En ook hier was de inspecteur van oordeel dat de eerste Audi S8 Quattro nooit het ondernemingsvermogen had verlaten. Vooral de nieuwe wagen die gewoon tot het ondernemingsvermogen behoorde en waarmee bijna geen privékilometers werden gereden, was voor hem een doorn in het oog.

De ondernemer betwiste de redenering van de inspecteur waarna de zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verscheen.

Ondernemer moet bijzondere omstandigheid bewijzen

De bewijslast voor het aantonen van de bijzondere omstandigheid waardoor de eerste auto naar het privévermogen verschoof, rust op de ondernemer. In dit geval moet de ondernemer dus een zodanige gebruikswijziging bewijzen waardoor de eerste Audi S8 Quattro niet langer tot het ondernemingsvermogen kon worden gerekend.

De ondernemer hield voor deze wagen geen rittenadministratie bij en gaf geen inzicht in het gebruik ervan. Hij kon ook onvoldoende bewijzen dat in de periode tussen 22 december 2012 (de verplaatsing naar het privévermogen) en 28 maart 2013 (het inruilen voor een nieuwere wagen) de wagen louter voor privédoeleinden werd gebruikt. Voor de helft van het aantal gereden kilometers kon de ondernemer wel bewijzen voorleggen. De andere helft bewijzen bleek voor hem onmogelijk. Wel had de ondernemer een eigen verklaring schriftelijk door de notaris laten vastleggen. Maar dat is natuurlijk een beetje zoals koeien met gouden horens beloven.

Gebruik zakelijke vervanger speelt een rol in beoordeling

Voor het Gerechtshof was de uitleg van de ondernemer onvoldoende. Hij kon immers niet sluitend bewijzen dat hij de wagen ook na 22 december 2012 niet zakelijk gebruikte. Zo verwees het Gerechtshof naar de historische situatie vóór de aankoop van de Audi S8 Quattro, waarbij de ondernemer altijd al een wagen had die hij tot zijn ondernemingsvermogen rekende.

Echter speelde ook de kwalificering en het gebruik van de nieuwe wagen een belangrijke rol. Ook deze nieuwe wagen werd immers meteen tot het ondernemingsvermogen gerekend en werd stante pede weer zakelijk gebruikt, terwijl de specificaties ervan maar weinig verschillen van deze van zijn voorganger.

Het Gerechtshof oordeelde dan ook dat de wagen tot het moment van het inruilen ervan, tot het ondernemingsvermogen bleef behoren. De inspecteur mocht met andere woorden het boekverlies dat in 2012 werd gerealiseerd, corrigeren.

Let op bij overdracht bedrijfswagen naar privé

Wanneer je een wagen van jouw eigen BV privé wilt kopen, is het belangrijk om zowel de juridische als fiscale spelregels goed na te leven. Denk bijvoorbeeld aan verschillende taxaties om een eventueel boekverlies te verklaren, maar ook aan de bijzondere omstandigheid die de overdracht moet motiveren. Evenzo is een bijpassende verkoopovereenkomst, net zoals het verzenden van een factuur, niet meer dan logisch.

Maar denk ook voorshands na over de fiscale bewijsregels en stel alvast een beknopt dossier samen, opdat je een overijverige inspecteur meteen kan overreden. Want financieel is dat echt niet onbelangrijk…

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips