Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Financieel

Stijging energierekening in 2019: het moment om de prijs te verhogen?

17 januari 2019

De overheid tracht al sinds jaar en dag energiezuinigheid te stimuleren. Daarom betalen zowel particulieren als bedrijven een zogenoemde energiebelasting. Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met een verhoging van deze energiebelasting, waardoor de energierekening in 2019 fors zal stijgen. Dit zal uiteraard ook invloed uitoefenen op de productiekosten. Kan je ten gevolge van de stijgende energiebelasting ook de prijs van de producten verhogen? Een en ander is afhankelijk van de concrete situatie.

Principe: vrije prijsbepaling

In principe ben je zelf vrij om de prijs van jouw producten te bepalen. Zo kan je de prijs verhogen, verlagen of voor verschillende afnemers verschillende prijzen toekennen. Ook een leverancier mag jou in theorie geen vaste of minimale verkoopprijzen opleggen, hoewel er op dit laatste een aantal uitzonderingen bestaan. Wat wel kan, is het opleggen van een maximale verkoopprijs. Dit komt echter niet zo vaak voor en leveranciers focussen voornamelijk op de zogenoemde adviesprijzen.

Ben je zelf de hoofdproducent? Dan bepaal je zelf de verkoopprijs. Toch kan je ook als hoofdproducent jezelf beperkingen opleggen. Distributeurs willen immers zekerheid over hun winstmarges en sluiten dan ook prijsafspraken, waarbij er voor een bepaalde tijd een vaste prijs wordt overeengekomen. Hierbij reken je natuurlijk ook zelf op een constante productiekost.

Kan een verhoging van de energiebelasting dan niet alsnog aanleiding geven tot een prijsverhoging? De bepalingen van de overeenkomst blijken te primeren.

Neem steeds een prijsherzieningsclausule op

Meestal neemt men in de algemene leveringsvoorwaarden clausules op om de prijs aan te passen. Het verhogen van de prijs kan in principe enkel indien zo’n clausule werd opgenomen.

Het opstellen van zo’n clausule is meestal niet eenvoudig, omdat de prijsafspraken vooral gemaakt worden voor de gemoedsrust van de distributeur. Daarom zal men het risico van zo’n prijsverhoging vaak willen beperken. Dit doe je door de klant een opzegrecht te geven, enkel op vaste tijdstippen de prijs te verhogen of maximale jaarlijkse stijgingspercentages te voorzien. Om te voorkomen dat de klant zijn eventueel opzegrecht uit kan buiten, wordt best voorzien dat de klant na een bepaalde tijd ‘stilzitten’ stilzwijgend akkoord gaat met de prijsverhoging.

Hoewel zo’n clausule een ideale uitweg biedt om de prijs te verhogen, wordt het voor de producent toch als onredelijk ervaren indien de distributeur ten gevolge van de stijging van de energiebelasting, de overeenkomst na de prijsaanpassing zou kunnen opzeggen. Daarom voorzie je in de algemene voorwaarden best opnieuw een aantal uitzonderingen waarbij je de stijging van bepaalde prijzen, zoals inkoopprijzen, heffingen en de (energie)belastingen, 1-op-1 mag doorbelasten zonder recht van opzegging.

Algemene voorwaarden zijn steeds maatwerk

Als producent bestaan er een aantal mogelijkheden om de verhoging van de energiebelasting aan de afnemer door te rekenen. Toch blijken de algemene voorwaarden hierbij centraal te staan.

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat algemene voorwaarden altijd maatwerk zijn. Bij de redactie van algemene voorwaarden moet dan ook voortdurend rekening worden gehouden met de belangen van de verschillende partijen en hun verhoudingen. Het lukraak overnemen van algemene voorwaarden of het werken met online vindbare modellen? Dat is zelden een goed idee.

Bij MKBrecht.nl kies je dan ook voor maatwerk. Bij de redactie van de algemene voorwaarden onderhouden we intensief contact en staat jouw input centraal. Dit is meteen ook de reden waarom we steeds van start gaan met een telefonisch intakegesprek. Meer weten over hoe wij jouw praktische situatie in juridisch sluitende voorwaarden gieten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips