Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Zzp’er in dienst: voorkom kwalificatie als schijnzelfstandige

26 december 2018

De wet DBA verschijnt al langer te pas en te onpas in de Nederlandse kranten. Een recent onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek toonde aan dat, zo we de wet DBA nu al zouden handhaven, tot 13% van de Nederlandse zzp’ers als schijnzelfstandige kunnen worden gekwalificeerd. Zij hebben in principe recht op een contract. Ongeacht wat de wet DBA ook brengen zal: je zorgt maar beter nu al voor een goede overeenkomst met de zzp’er.

Opletten met standaard freelanceovereenkomsten

Er zijn vele standaard of zelfs branchespecifieke modelovereenkomsten te vinden. Ze zijn eenvoudig te vinden via de website van de Belastingdienst. Toch blijken ze in de praktijk lang niet altijd even goed aan te sluiten bij jouw situatie. De Belastingdienst geeft daarom zelf aan dat je ze mag aanpassen. Toch is dit lang niet altijd even eenvoudig.

Ook de Belastingdienst kijkt naar iedere individuele relatie en opdracht, waardoor er voor de ene opdracht sprake kan zijn van zelfstandigheid en voor de andere van een dienstverband. Per samenwerking zal je dus moeten nagaan of een andere overeenkomst zich opdringt, hoewel een bredere freelanceovereenkomst reeds met verschillende feitelijkheden rekening zal houden.

Let op met het opnemen van extra clausules

Er zijn zo van die clausules die we soms in freelanceovereenkomsten zien terugkomen, maar die eigenlijk het risico op schijnzelfstandigheid vergroten. Er moet immers nog steeds sprake zijn en blijven van een zelfstandige relatie. Clausules die aan die zelfstandige verhoudingen toornen, verhogen het risico op een kwalificatie als schijnzelfstandige. Denk bijvoorbeeld aan clausules waarbij de zzp’er vooraf toelating moet vragen om vakantie in te plannen of onder supervisie staat van een werknemer in het bedrijf.

Ook een vrijwaringsclausule waarbij de ondernemer de premies voor de werknemersverzekeringen op de zzp’er/loonwerker kan verhalen, zien we vaak terugkomen. Zo’n beding is eveneens nietig.

Stelde je zelf een freelanceovereenkomst op? Laat het dan zeker even door ons controleren op juridische en fiscale defectieven.

De Belastingdienst de freelanceovereenkomst laten beoordelen?

Net omdat de Belastingdienst ze zelf aanreikt en er belang aan hecht, nemen ook wij de modelovereenkomsten van de Belastingdienst er steeds bij. Het voordeel hiervan is dat wanneer je je aan de regels van die modellen houdt, de Belastingdienst de modelovereenkomst niet opnieuw hoeft te beoordelen.

Bij twijfel over de geldigheid van een aangepaste overeenkomst kunnen wij een en ander overigens ook gewoon aan de Belastingdienst voorleggen. Over het algemeen zullen wij binnen een termijn van zes weken antwoord krijgen van de Belastingdienst. Omdat wij in het verleden reeds veel vragen aan de Belastingdienst stelden, is dit echter lang niet altijd noodzakelijk.

Geen probleem tot 1 januari 2020

De handhaving van de wet DBA is momenteel uitgesteld tot 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 zal de Belastingdienst dus geen boetes en naheffingen opleggen. Dit betekent echter niet dat je nu nog niet moet denken aan een geschikte freelanceovereenkomst. Zo’n freelanceovereenkomsten kan je immers niet zomaar opnieuw veranderen. Bovendien heeft de Belastingdienst reeds aangegeven dat ze wél zullen optreden bij kwaadwilligen. Dit is automatisch het geval indien je weet of had kunnen weten dat er sprake hoorde te zijn van een dienstbetrekking.

Door jouw freelanceovereenkomst voor te leggen aan de juristen van MKBrecht.nl voorkom je niet alleen de herkwalificatie, maar ook boetes en naheffingen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips