Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Zorg dat de medecontractant de inhoud van het contract snapt

09 januari 2019

Een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos toonde aan dat ruim 45% van de Nederlanders eigenlijk geen inhoudelijk idee heeft wanneer zij een contract ondertekenen. Veel Nederlanders ondertekenen dus een contract zonder de inhoud ervan te snappen. Niet alleen is dit voor de ondertekenaar problematisch, ook voor de opsteller ervan is dit het geval. Toch kan je zelf een en ander doen om latere problemen te voorkomen.

De onderzoeksresultaten

Het onderzoek van Ipsos werd afgenomen bij meer dan 1.000 Nederlanders. Hierbij gaf ruim 45% van hen aan wel eens een contract te ondertekenen zonder de inhoud ervan te snappen. Het onderzoek noteerde wel duidelijke verschillen naargelang het type contract. Bij een koop- of huurcontract ging het bijvoorbeeld nog om 34% van de ondervraagden, terwijl dat bij arbeidscontracten en contracten voor vakantiereizen respectievelijk 22% en 11% bedroeg. Opvallend is dat ook ontslagovereenkomsten die vaak toch wel stevig worden genegotieerd, door 10% van de respondenten niet worden gesnapt bij de ondertekening ervan.

Het merendeel van de respondenten hekelt het gebruik van juridisch vakjargon en moeilijke schrijfwijzen, terwijl een aanzienlijk deel van hen ook aangaf de algemene voorwaarden gewoon niet te lezen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, maar toch adviseren we hen om hun contracten maar beter goed door te nemen.

Risico’s voor de opsteller van het contract

Niet weten wat je ondertekent, is nooit zonder risico. Toch kan het ook voor de opsteller van het contract struikelstenen creëren.

Zo is er bijvoorbeeld het risico dat de tegenpartij dwaling kan inroepen op grond van de inlichtingen in het contract. Natuurlijk hoeven dergelijke inlichtingen nooit volmaakt te zijn, maar bij de beoordeling houdt men wel rekening met de aard van de betrokken informatie. Deze informatie moet immers voldoende toegankelijk zijn. Het gebruik van ingewikkelde termen kan de toegankelijkheid van de verstrekte informatie aantasten en zo, indien voldoende zwaarwichtig, de vernietiging van het contract inluiden.

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat men voor de beoordeling van de algemene voorwaarden de zogenoemde contra proferentem-uitleg hanteert. De wederpartij krijgt met andere woorden het voordeel van de twijfel. Onduidelijke formuleringen zullen dus steeds worden uitgelegd in het voordeel van de tegenpartij, zelfs indien het niet gaat om een consument (hoewel dat eerste wel wettelijk is geregeld).

Wat kan je zelf doen?

Als professional heb je er alle baat bij dat jouw contracten en voorwaarden in heldere en duidelijke bewoordingen worden neergepend. Het gebruik van toegankelijke formuleringen is dan ook een must. Anderzijds is het eveneens belangrijk dat het gebruik van een eenvoudigere terminologie geen afbreuk doet aan de juridische waarde van het document.

Het is alsook interessant om de belangrijkste voorwaarden op de voorzijde van de bestelbon te vermelden, eventueel in toegankelijkere bewoordingen. Het gaat met name om de bepalingen van de overeenkomst die voldoende zwaarwichtig zouden zijn om dwaling in te roepen. In de algemene voorwaarden zelf neem je vervolgens een clausule op die stelt dat de bepalingen op de voorzijde een louter verhelderende werking hebben.

Bij MKBrecht.nl stellen we niet alleen sluitende contracten en voorwaarden op, bovendien doen we dit ook op een heldere en transparante manier. Zo voorkomen we dat consumenten contracten niet begrijpen of zich later op dwaling trachten te beroepen. Goed voor de klant, goed voor jou en goed voor ons.  Zoals je het van MKBrecht.nl gewoon bent.

 

 

 

 

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips