Contracten

Wat is een bouwteamovereenkomst en waarom heb je het nodig?

23 februari 2021

Tijdens de ontwerpfase van een constructie heeft het voordelen om samen te werken in een bouwteam en reeds in een zeer vroeg stadium de aannemer te betrekken. De aannemer is namelijk de expert in kostentechnische aspecten. Wel is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de deelnemende partijen. Hiervoor gebruikt men een bouwteamovereenkomst.

Bouwteams en de multidisciplinaire samenwerking

Bij een bouwteam gaan verschillende partijen samenwerken om tot een bouwontwerp te komen. Vaak bestaat een bouwteam uit een opdrachtgever, een architect en een aannemer, maar soms kan er nog extra expertise aan worden toegevoegd. Hoewel elke partij zijn eigen expertise en verantwoordelijkheden heeft, blijft samenwerking natuurlijk belangrijk. Er wordt namelijk uitgegaan van een multidisciplinaire samenwerkingsvorm, waarbij de verschillende deelnemers overleggen.

Om deze multidisciplinaire samenwerking vlot te laten verlopen, moeten er afspraken worden gemaakt tussen de verschillende betrokkenen. Zo moet het duidelijk zijn wat tot het takenpakket van elke deelnemer behoort, maar zijn ook afspraken over bijvoorbeeld de overlegstructuur wenselijk.

Unieke rol van de aannemer tijdens het ontwerpproces

In een vroege fase wordt een aannemer dus al bij het ontwerpproces betrokken. Vanuit zijn eigen expertise en de praktische ervaring heeft hij dan ook inspraak in het ontwerp. Toch wil dit nog niet zeggen dat de daadwerkelijke uitvoering ook automatisch aan deze aannemer zal worden gegund. Veelal wordt er wel overeengekomen dat de aannemer als eerste een prijsaanbieding mag doen eenmaal de ontwerpfase is afgerond. Of er kunnen alvast afspraken worden gemaakt over de prijsberekening.

In de praktijk zal de uitvoering vaak wel gewoon aan de aannemer worden gegund als hij een redelijk voorstel uitbrengt. Dit geeft weinig problemen omdat de aannemer zo diepgaand betrokken is dat hij veel gedetailleerder en correcter offertes kan opmaken dan buitenstaanders.

VGBouw Model Bouwteamovereenkomst

De afspraken in het kader van zo’n bouwteam worden maar beter in een bouwteamovereenkomst gegoten. Vaak gebruikt men hiervoor de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst. De VGBouw Model Bouwteamovereenkomst bevat onder meer afspraken over de samenstelling van het bouwteam en de taken van de verschillende deelnemers. Hierbij wordt de leiding van het bouwteam aan de opdrachtgever toegekend en krijgt hij het recht om het bouwteam ter vergadering bijeen te roepen. Ook een aantal aansprakelijkheidsbepalingen, afspraken omtrent de prijsvorming, een geschillenregeling en een regeling omtrent de beëindiging van de overeenkomst komen hierbij aan bod.

De modelovereenkomst is echter een summier document waarbij veel witruimte is voorzien. Zo zijn er standaard twee beëindigingsgronden opgenomen en kunnen de partijen er nog andere gronden aan toevoegen. Ook de bepalingen omtrent de prijsvorming zijn weinig concreet. Onlogisch is dit natuurlijk niet, want elk bouwproject is anders en elk bouwteam zal andere afspraken maken.

Hulp bij het opstellen van een bouwteamovereenkomst

Door de gebreken die onlosmakelijk aan de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst verbonden zijn, blijft het noodzakelijk om je juridisch voldoende te laten begeleiden bij het invullen van zo’n document. Als de te maken afspraken sterk afwijken van de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst, als er andere experten bij het bouwteam betrokken zijn of als een andere werkwijze wenselijk is, is het aangeraden om een bouwteamovereenkomst op maat op te laten stellen. Plan een intakegesprek in en MKBrecht.nl helpt je verder.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips