Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Waarom je exclusiviteitsafspraken maar beter op schrift stelt

08 april 2019

Exclusiviteitsafspraken zijn bij commerciële transacties alom bekend. We vinden ze terug in de distributieovereenkomst, de resellerovereenkomst en de dealerovereenkomst. Dergelijke exclusiviteitsafspraken zijn dan ook doordrenkt met voordelen. Toch worden dergelijke exclusiviteitsafspraken lang niet altijd schriftelijk vastgelegd. En dat kan nefaste gevolgen hebben. Dat bewijst ook de jurisprudentie.

Wat is een exclusiviteitsovereenkomst?

Een exclusiviteitsovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten of diensten en één afnemer. Hierbij verkrijgt de afnemer een exclusief recht. Het kan bijvoorbeeld gaan om het exclusief recht om bepaalde producten af te nemen, maar denk ook aan het recht om exclusief als dealer de producten te verdelen. Meestal gaat een exclusiviteitsovereenkomst samen met een aantal andere afspraken. Zo zal de afnemer bijvoorbeeld een minimale afname waarborgen of een gunstigere vergoeding toekennen.

Hoewel een exclusiviteitsovereenkomst anders doet vermoeden, hoeft er geen sprake te zijn van een onbeperkte exclusiviteit. Meestal wordt de exclusiviteit immers beperkt tot bepaalde productcategorieën, een afgebakende regio en een afgesproken termijn. Daarom zal men in een exclusiviteitsovereenkomst steeds afspraken maken over de afwikkeling na de exclusiviteitsperiode. Maar er kunnen dus ook perfect verschillende exclusiviteitsovereenkomsten worden afgesloten die stuk voor stuk in harmonie naast elkaar bestaan.

In principe kunnen dergelijke afspraken ook mondeling worden gemaakt. Maar een uitspraak van de Rechtbank Almelo heeft toch het belang van een schriftelijk document benadrukt. Je loopt immers al snel tegen bewijsrechtelijke problemen aan.

Uitspraak Rechtbank Almelo: bewijs mondelinge exclusiviteitsafspraken maar eens…

In deze zaak stelde Otto Simon dat er een mondelinge exclusiviteitsovereenkomst bestond tussen hem en Dael ‘O Ring Toys. De mondelinge exclusiviteitsovereenkomst hield volgens hem in dat Dael ‘O Ring Toys niet aan andere Nederlandse groothandels zou leveren, wat het echter wel deed.

Er was geen schriftelijk bewijs met betrekking tot de exclusiviteitsovereenkomst. Wel waren er mails uitgewisseld. Echter waren de mails niet eenduidig en kwam er soms ook geen bevestiging. Volgens de rechter mag uit het niet beantwoorden van de mails niet vaststaand worden aangenomen dat het wel degelijk om gemaakte afspraken gaat.

Onvoldoende bewijs van de exclusiviteitsafspraken, oordeelde de rechter. Er ontbrak immers een schriftelijke bevestiging ervan. En dus hield de rechter geen rekening met de vermeende afspraken.

Met een schriftelijk document de bewijsrechtelijke problematiek voorkomen

Hoewel overeenkomsten ook mondeling kunnen worden gesloten, lopen zij al snel tegen bewijsrechtelijke problemen aan. Zeker indien de tegenpartij ze niet nakomt en er nergens een schriftelijke bevestiging te bespeuren valt. In bovenstaande zaak probeerde men dan wel nog enkele getuigen aan bod te laten komen, maar vaak worden overeenkomsten nu eenmaal in intieme kring gesloten en is ook dat geen optie.

Dergelijke bewijsrechtelijke problemen kunnen echter eenvoudig worden voorkomen. Zo hadden de partijen een schriftelijk exclusiviteitscontract kunnen opstellen of hadden ze in een eerdere overeenkomst een exclusiviteitsbeding kunnen opnemen. Dan kon men heel eenvoudig het bestaan van de exclusiviteitsafspraken aantonen. En dan was een juridische procedure misschien wel niet nodig geweest…

MKBrecht.nl helpt je verder

Wanneer wij van MKBrecht.nl voor jou een overeenkomst opstellen, ongeacht of het nu gaat om een resellerovereenkomst of om een distributieovereenkomst, nemen wij de afspraken tussen de partijen steeds juridisch waterdicht op. Ook voor eventuele exclusiviteitsafspraken is dat het geval.

Ontstaan dergelijke exclusiviteitsafspraken pas later? Ook dan kunnen we alsnog een exclusiviteitscontract opstellen. Zo voorkom je niet alleen bewijsrechtelijke problemen, maar bewaak je ook de eigen positie. En zo helpen wij van MKBrecht.nl jou opnieuw verder.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips