Contracten

Registrar moet niet opdraaien voor auteursrechtenschending op domeinnaam

10 mei 2021

Het is niet toegestaan om beelden waarop auteursrecht rust zomaar op een eigen website te plaatsen. De auteursrechtenhouder kan eisen dat ze offline worden gehaald en kan zelfs een schadeclaim indienen. Maar wat moet er gebeuren als de inbreukmaker anoniem blijft? Dan kan men onder voorwaarden bij andere partijen, zoals de webhostingdienst of de registrar, aankloppen om de identiteit te achterhalen. Daarover ging het ook in een recente zaak waarbij foto’s van minister Ferdinand Grapperhaus werden gebruikt.

Auteursrechtenschending bij onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal

In deze zaak (ECLI:NL:RBAMS:2021:1807) had een fotograaf foto’s en video’s gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid. Op de foto’s en video’s was onder meer te zien hoe de minister ondanks de coronamaatregelen gretig handen schudde en knuffelde. Het beeldmateriaal werd met de toestemming van de maker in talloze kranten en dagbladen gepubliceerd en verscheen ook in verschillende tv-programma’s.

Uiteindelijk werden de beelden zonder toestemming van de maker gepubliceerd op de website commonsensetv.nl, een maatschappijkritische website die zich onder meer uitspreekt tegen coronavaccins en die op de lijst met valse nieuwssites van Hoax-Wijzer staat.

Onduidelijkheid over wie achter de website zit

Onder de Whois van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is onder de naam van de domeinnaamhouder ‘Privacy protected by Hostnet’ te lezen. Hostnet is hier de zogenaamde registrar, een tussenpersoon die in opdracht van de website-eigenaar de domeinnaamregistratie regelt. Op verzoek van de klant wordt de naam van de website-eigenaar niet vermeld. Dergelijke privacybeschermingsdiensten zijn toegestaan.

De maker van de beelden mailde op 2 september 2020 naar het op de website weergegeven mailadres. Hij sommeerde om de beelden meteen te verwijderen en een schadevergoeding te betalen. Daar kwam geen reactie op en de beelden werden gewoon opnieuw gebruikt. Daarop heeft de advocaat van de beeldenmaker Hostnet gesommeerd om hetzelfde te doen. Volgens de advocaat is Hostnet als domeinnaamhouder namelijk verantwoordelijk voor de website waaraan de domeinnaam is gekoppeld.

Hostnet heeft meteen laten weten dat zij louter een registrar zijn en dat de beelden elders worden gehost, namelijk bij het bedrijfje SingleHop LLC. SingleHop LLC is een Amerikaans hostingbedrijf met datacenters in Chicago, Arizona en Nederland. De beelden bevinden zich dan ook op een van hun servers en Hostnet kan ze niet van de website halen.

Hostnet heeft de klant op de hoogte gebracht van deze claim, waarna de klant meteen het contract met Hostnet heeft opgezegd. Niet veel later heeft de voormalige klant een andere registrar ingeschakeld, deze keer een bedrijf met een adres in India. Op 14 oktober, nadat Hostnet een dagvaarding heeft ontvangen, heeft men de identiteit van hun voormalige klant bekendgemaakt.

Hostnet heeft geen fouten begaan

De Rechtbank Amsterdam diende nu te oordelen over de vraag of Hostnet aansprakelijk is en de schadevergoeding moet betalen. Volgens de rechter lijdt het geen twijfel dat er sprake is van een schending van het auteursrecht en dat er schade is geleden. Echter, de rechter volgt de redenering niet dat Hostnet een inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht. Ook heeft Hostnet volgens de rechter geen fouten begaan. Hostnet heeft namelijk meteen duidelijkheid verschaft over de identiteit van de hostingprovider waar men had kunnen aankloppen om de beelden offline te halen.

De rechter benadrukt dat drie dingen binnen de macht van de registrar liggen: de klacht aan de anonieme klant doorgeven, de anonimiteit doorbreken en de naam en het adres van de klant aan de advocaat toespelen of de domeinnaam en de website ontkoppelen. Het is aan de tegenpartij om te vragen om een van deze acties te stellen, maar dit heeft men nooit gedaan.

Desondanks heeft Hostnet vrijwillig zijn toenmalige klant op de hoogte gebracht. Later heeft het ook op eigen initiatief de naam van de voormalige klant aan de advocaat doorgegeven. Het ontkoppelen kon men toen niet meer doen, want de klant was al bij Hostnet vertrokken. De kantonrechter oordeelt dat Hostnet geen fout heeft gemaakt en stelt de eiser in het ongelijk. Hij moet nu zo’n 2.500 euro aan proceskosten betalen.

Grenzen aan privacy van klanten en gebruikers

Privacy is een goede zaak. Het is iets waar wij elke dag voor opkomen en het is een van de redenen waarom wij ons AVG-pakket extra voordelig aanbieden. Tegelijkertijd toont deze zaak aan dat privacy niet altijd kan en mag worden gegarandeerd. Zo kon rechtmatig van Hostnet worden verlangd dat het de identiteit van zijn klant bekendmaakte. Meer daarover lees je in onze eerdere blogs over het doorspelen van persoonsgegevens bij vorderingen van derden en over hoe een hostingbedrijf moet omgaan met onrechtmatige content.

Het is belangrijk dat er bij privacy-afspraken duidelijkheid wordt geschept over wanneer een klant zich niet achter deze afspraken kan verschuilen. Het mag namelijk niet de bedoeling zijn dat privacy-afspraken worden misbruikt voor auteursrechteninbreuken en illegale zaken. Bovendien moet je altijd goed nadenken over wanneer je rechtmatig persoonsgegevens mag doorspelen. Je zal namelijk altijd een belangenafweging moeten maken. Bij twijfel of vragen hierover helpen wij je verder.

 

 

 

 

 

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips