Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Overgang naar lagere functie: zet de afspraken steeds op papier

07 januari 2019

Voor een promotie staat iedereen vast te springen. Toch is soms het omgekeerde mogelijk. We spreken dan van een demotie. Bij een demotie zal een werknemer een lagere functie innemen. Vaak zet men die stap in samenspraak met de werknemer, bijvoorbeeld omdat het niet lukt om concrete doelstellingen te behalen of ten gevolge van financiële problemen. Aan zo’n demotie zijn immers ook andere arbeidsvoorwaarden verbonden. Toch zet je deze voorwaarden maar beter opnieuw op papier. Het is immers niet altijd duidelijk of de medewerker wel instemde met de minder gunstige arbeidsvoorwaarden die onlosmakelijk met de demotie verbonden zijn.

Is instemming met andere functie = instemming met lager loon?

In en eerdere zaak oordeelde de Hoge Raad dat men in de eerste plaats moet nagaan of de werknemer wel de functie met de minder gunstige arbeidsvoorwaarden aanvaardde. Hierbij moet de werkgever rekening houden met de verklaringen of de gedragingen van de werknemer. Het louter verrichten van de werkzaamheden die verbonden zijn aan de lagere functie, volstaan echter nog niet. Er moet immers sprake zijn van een ‘welbewuste instemming’ met het lager loon.

Zo is het mogelijk dat een werknemer weinig andere keuze had, omdat hij bijvoorbeeld een kwalificatie als werkweigering wou voorkomen. In zo’n geval kunnen de lagere loonvoorwaarden niet zomaar worden opgedrongen. Indien de werknemer uitdrukkelijk verklaarde niet in te stemmen, is dit al helemaal het geval.

Samengevat: zelfs indien de medewerker een demotie accepteert en het werk van de lagere functie uitoefent, hoeft dat nog niet automatisch in ondergeschikte voorwaarden te resulteren. Om discussies en problemen te voorkomen, zet je de nieuwe arbeidsverhoudingen daarom maar beter op papier. Bij MKBrecht.nl doen we graag het nodige om klaarheid te scheppen.

De bijzonderheid van het eenzijdig wijzigingsbeding

In een arbeidsovereenkomst kan ook een zogenoemd eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. Zo’n eenzijdig wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht om het salaris te verlagen indien een zwaarwichtig belang dit kan rechtvaardigen. Tegenvallende jaarresultaten volstaan bijvoorbeeld niet. Het feit dat het bedrijf op het randje van het faillissement balanceert, kan dan wel weer volstaan. Vooral indien de demotie het gevolg is van een herstructurering omwille van financiële redenen, kan het interessanter zijn om zo’n eenzijdig wijzigingsbeding in te roepen.

Is zo’n eenzijdig wijzigingsbeding niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen? Dan kunnen de redelijkheid en de billijkheid nog een uitweg bieden, hoewel dat zelden verdedigbaar is.

Het geschreven woord is geen onbelangrijk gegeven

Bij een demotie is het met andere woorden heel belangrijk om de onderlinge afspraken op papier te zetten. Een demotie hoeft immers nog niet automatisch in een lager loon te resulteren. Soms kan een eenzijdig wijzigingsbeding een uitweg bieden, net zoals de redelijkheid en de billijkheid.

Bij MKBrecht.nl zien we erop toe dat de door ons opgestelde arbeidsovereenkomsten altijd zo’n eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Kan je in het kader van de demotie echter geen voldoende zwaarwichtig belang inroepen? Dan maken goede afspraken ook goede vrienden. De nieuwe verhoudingen plaatsen we dan even graag op papier.

Wil je weten of een door jou opgestelde arbeidsovereenkomst wel voldoende mogelijkheden biedt bij een demotie? Laat het dan nalezen door één van onze specialisten. Uiteraard houden we tijdens het controleren van de arbeidsovereenkomsten ook rekening met een hele resem aan andere potentiële twistpunten. Zo ben je 100% zeker van jouw stuk.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips