Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Opdrachtgever: starheid is een deugd! Echt wel

12 juni 2019

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage werden zowel de contractuele bepalingen als de toepasselijke UAV onderuit gehaald. Of toch wat de opleverdatum betrof. Het is niet de eerste zaak waarbij een flexibele houding van de opdrachtgever harde opleverdata een stuk zachter maken. Het is iets waar je als opdrachtgever maar beter rekening mee houdt, zeker wanneer de tegenpartij de planning in de gort jaagt. Want de gevolgen zijn niet min.

Waarover ging het?

Bij deze zaak ging het om een aannemingsovereenkomst voor een woning. De oplevertermijn bedroeg zes kalendermaanden. Dit stond in het bestek. Volgens deze harde opleverdatum dienden de werken aldus op 18 juli 2016 klaar te zijn. In de praktijk sleepten ze echter aan tot 20 januari 2017. Omdat er in het bestek een korting van €250,- per dag vertraging overeen werd gekomen, werd door de opdrachtgever een vordering van €27.250,- ingediend.

De aannemer betwistte een en ander en haalde aan dat de Nota van Inlichtingen sprak over een “bespreekbare oplevertermijn” in functie van “vakanties en de start van de bouw”. Een flexibele insteek, oordeelde de aannemer. De bouw had bovendien lang stilgelegen zonder dat de opdrachtgever ooit enige vorm van ongenoegen uitte. Meer nog: de opdrachtgever deed veel in eigen beheer en trok de coördinatie voortdurend naar zich toe, waardoor het nog moeilijker werd om de verantwoordelijkheid volledig op de aannemer af te schuiven.

Wat oordeelde de arbiter?

De arbiter oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake was van een harde opleverdatum, maar wel van een flexibele planning. Er kon met andere woorden geen contractuele boete worden opgelegd. De aannemer moest de boete van €27.250,- niet betalen.

De aannemer vorderde daarop wel een vergoeding voor de uitgevoerde meerwerken. Dat zij niet eerder werden meegedeeld, was volgens de aannemer geen belemmering. De opdrachtgever voerde immers ongebruikelijk veel in eigen beheer uit en was dus op de hoogte van de noodzakelijkheid.

De arbiter volgde deze redenering, waardoor de opdrachtgever de aanvullende werken diende te vergoeden. Dat het voor de opdrachtgever geen goedkope procedure was, mag duidelijk zijn.

Inflexibiliteit als aanbeveling

Ook bij andere overeenkomsten kan een flexibele houding harde opleverdata ondermijnen. Dat is het gevolg van de zogenoemde Haviltex-uitleg: rechters moeten niet alleen de taalkundige betekenis van de overeenkomst nagaan, maar moeten ook rekening houden met de praktische omstandigheden.

De praktische context bepaalt dus mee wat de partijen van elkaar mogen verwachten. Wanneer je je als opdrachtgever steeds flexibel opstelt, mag de tegenpartij met andere woorden ook een vorm van flexibiliteit verwachten ten aanzien van de overeengekomen opleverdatum.

Plaats jij echter uitroeptekens naast de opleverdatum? Dan zal je de planning strikt moeten bewaken en de opdrachtnemer, zo nodig, moeten aanmanen om vaart te maken. Enkel zo kan je een nadelige Haviltex-uitleg voorkomen en verlies je jouw recht op een eventueel boetebeding niet.

MKBrecht.nl staat je bij

Bij MKBrecht.nl ben je uiteraard op de juiste plek om jouw overeenkomsten op te laten stellen. Hierbij houden we ook rekening met opleverdata en voorzien we allerlei clausules om de naleving maximaal afdwingbaar te maken.

Echter toont de Haviltex-maatstaf aan dat dat nog niet automatisch volstaat. Je zal ook zelf de opleverdata actief moeten bewaken en zo nodig een aanmaning moeten verzenden. Ook hierover informeert MKBrecht.nl jou graag. Meer nog: de noodzakelijke aanmaning stellen we gewoon voor jou op.

Zo zie je maar: recht is een stuk praktischer dan men soms wel eens lijkt te denken. En daarom houden ook wij het graag persoonlijk en doelmatig. Enkel zo kunnen we de weg ruimen voor werkbare overeenkomsten. En daar doen we het toch gewoon voor.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips