Contracten

Met welke looptijd mag je een contract stilzwijgend verlengen?

11 juli 2019

Het is een clausule die we wel vaker in de algemene voorwaarden terugvinden: het stilzwijgend verlengingsbeding. De tegenpartij moet de overeenkomst dan tijdig opzeggen, of de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd. Zo’n stilzwijgend verlengingsbeding is principieel geldig. Indien de looptijd waarmee de overeenkomst wordt verlengd echter onredelijk is, kan er alsnog sprake zijn van een onredelijk bezwarend beding. Er is echter geen kant-en-klare termijn die we voor jou kunnen aanhalen. Wat al dan niet redelijk of onredelijk is, is afhankelijk van de concrete situatie. Er moet dus met alle factoren rekening worden gehouden.

Andere bepalingen van de overeenkomst

In de eerste plaats moet de overeenkomst (incl. de algemene voorwaarden) in zijn geheel worden bekeken. Zo zullen we sneller van een onredelijk bezwarend beding spreken indien de stilzwijgende verlenging ook in een prijsverhoging resulteert. Maar ook een lange opzegtermijn of beperkende opzegmodaliteiten geven het onredelijk karakter vorm. Indien de verlenging anderzijds in voordeligere prijsafspraken uitmondt, geldt dan weer het omgekeerde.

Wat is gebruikelijk in de sector?

Niet alleen de eigenlijke contractuele situatie zal een rol spelen. De rechter zal immers ook nagaan wat in de desbetreffende sector al dan niet gebruikelijk is. Dat heeft immers invloed op de redelijke verwachtingen. Indien een verlenging met 12 maanden in de desbetreffende branche gebruikelijk is, ligt een contractuele verlenging met 48 maanden dan ook gevoeliger. Maar ook hier kan het omgekeerde waar zijn.

Praktijkvoorbeeld: stilzwijgende verlenging met 6 jaar is onredelijk

Ter illustratie halen we een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch aan. Hierbij ging het om een verlenging met een termijn van 6 jaar, zo de huurder van een kopieertoestel niet 12 maanden eerder opzegde.

Er waren verschillende argumenten in het nadeel van de verhuurder. Zo gaf een andere clausule aan dat de prijzen jaarlijks met 10% zouden stijgen, terwijl de printermarkt zich net door dalende prijzen laat kenmerken. Hiernaast is een verlenging met een periode van 12 maanden in de sector gewoon . Bovendien waren de algemene voorwaarden heel klein weergegeven, werd het betrokken artikel onvoldoende onder de aandacht gebracht en was het gehuurde toestel ook nog eens volledig afgeschreven.

In deze zaak oordeelde de rechter dat een verlenging met 6 jaar onredelijk was. Uiteraard hoeft dat niet te betekenen dat dat ook in andere zaken het geval zal zijn. Net dat maakt het opstellen van juridische documenten specialistenwerk. En net daarom laat je het maar beter over aan een jurist.

Wat indien het beding onredelijk bezwarend is?

Indien de clausule onredelijk bezwarend is, dan is het ongeldig en wordt het geschrapt. De resterende geldige bepalingen zullen dan aangeven wanneer en onder welke voorwaarden de overeenkomst afloopt, maar van een langdurige stilzwijgende verlenging zal alvast geen sprake meer zijn. Indien de overeenkomst eerder eindigde maar er wel nog steeds gebruik werd gemaakt van de goederen of diensten, zal de rechter een marktconforme gebruikersvergoeding opleggen.

Laat jouw algemene voorwaarden nalezen

Ook wanneer een clausule principieel geldig lijkt te zijn, kan het alsnog worden geschrapt. Vaak op basis van een bijzondere redenering en door verschillende argumenten aan te boren. En dat verheft het opstellen van geldige algemene voorwaarden tot specialistenwerk.

Laat jouw voorwaarden nalezen door een juridisch expert. Zo voorkom je problemen. Zeker indien er cruciale bepalingen, zoals het stilzwijgend verlengingsbeding, worden opgenomen. Leg nu jouw algemene voorwaarden voor en wij gaan meteen voor jou aan het werk.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips