Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Is het toegelaten om een deel van mijn bedrijfsruimte onder te verhuren?

22 mei 2019

Soms vind je het ideale pand maar is dat dan net te groot voor het ontplooien van jouw activiteiten. En zo lopen de kosten onnodig op. Die verloren ruimte kan je dan compenseren door een deel van de gehuurde bedrijfsruimte onder te verhuren. Maar dan moet onderverhuren wel toegelaten zijn. Of dat al dan niet het geval is, is afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij spelen de bepalingen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte een belangrijke rol. Hieronder lichten we een en ander toe.

Kijk steeds naar de inhoud van de hoofdhuurovereenkomst

Wettelijk gezien mag de huurder de bedrijfsruimte onderverhuren. Dat staat te lezen in artikel 7:221 BW. Echter kan het contract van dit wettelijk recht afwijken. Zo kan de verhuurder in de hoofdhuurovereenkomst bepalen dat onderverhuren verboden is. Indien dit het geval is, is onderverhuren niet toegestaan. Tenzij je in een afwijkende overeenkomst met de verhuurder overeenstemming kan vinden. Het maakt hierbij niet uit welke bedrijfsruimte je huurt: de contractuele bepaling primeert.

Vraag de verhuurder om toestemming

Indien de hoofdhuurovereenkomst het onderverhuren niet expliciet verbiedt, is het met andere woorden toegelaten. Toch is het belangrijk om ook dan de verhuurder om toestemming te vragen. Soms is dat overigens zelfs contractueel verplicht.

Onderverhuren is immers ook zonder een contractueel verbod niet toegelaten indien de verhuurder ‘redelijke bezwaren’ kan hebben. Je kan per mail naar dergelijke redelijke bezwaren vragen, maar ga natuurlijk ook even na of de hoofdhuurovereenkomst jou geen andere processuele bepalingen oplegt. Er zijn verschillende redelijke bezwaren mogelijk. Zo kan de onderhuurder een zorgwekkende financiële positie hebben of kan de onderhuurder een concurrent zijn van de verhuurder.

Je hoeft overigens niet zomaar akkoord te gaan met de door de hoofdverhuurder meegedeelde bezwaren. Zijn weigering mag immers geen misbruik van recht uitmaken of mag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. Natuurlijk sta je wel een stuk sterker indien je een expliciete toestemming van de verhuurder verkrijgt.

Wat bij illegale onderhuur?

Het belang van die toestemming mag niet worden onderschat. Indien je een deel van de bedrijfsruimte onrechtmatig zou verhuren, gedraag je je immers niet zoals een goede huurder. Dan kan de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. En dat kan je veel kosten, want de onderhuurder kan jou nog steeds aanspreken. Voor 290-bedrijfsruimten geldt wel een uitzondering. De onderhuurovereenkomst zal dan eindigen op het moment van de ontruiming van de bedrijfsruimte, zoals het door de rechter werd bevolen.

Stem de onderhuurovereenkomst af op de hoofdhuurovereenkomst

Hoewel de onderhuurovereenkomst juridisch geen verband houdt met de hoofdhuurovereenkomst (de hoofdverhuurder en de onderhuurder hebben geen contractuele band), is dat in de praktijk natuurlijk anders. Er is nu eenmaal een verschil tussen de juridische en de praktische wereld. Daarom is het belangrijk om de verwevenheid alsnog contractueel te voorzien. De huurtermijnen en de verplichtingen die op de onderhuurder rusten, moeten dan aansluiten bij de bepalingen van de hoofdhuurovereenkomst. Ook voor 290-bedrijfsruimten is dat het geval.

Laat je een onderhuurovereenkomst opstellen door MKBrecht.nl? Bezorg ons dan ook steeds de hoofdhuurovereenkomst. Enkel zo kunnen we garanderen dat de onderhuurovereenkomst niet in praktische problemen hoeft te resulteren. Bovendien geven we jou meteen enkele belangrijke tips mee. Want uiteraard blijft het belangrijk om bij het beëindigen van de hoofdhuurovereenkomst de onderhuurovereenkomst eveneens tijdig te beëindigen. Of om de indexering van de huurprijs bijtijds toe te passen. Onze gespecialiseerde juristen leggen jou graag een en ander uit. Wij doen immers meer dan alleen contracten opstellen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips