Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Forumkeuzebeding opstellen: lees eerst deze 4 aandachtspunten

24 juni 2019

Steeds vaker zien we het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden verschijnen. Zo’n forumkeuzebeding speelt dan ook een belangrijke rol tijdens de geschilbeslechting: het wijst de bevoegde rechter aan. Niet alleen op nationaal niveau maar ook op internationaal niveau heeft zo’n forumkeuzebeding voordelen te bieden. Het blijft echter wel belangrijk om bij de redactie van zo’n forumkeuzebeding rekening te houden met onderstaande 4 aandachtspunten.

# 1. Een forumkeuzebeding is niet altijd toegelaten

De contractsvrijheid heeft in principe geen problemen met het forumkeuzebeding. In sommige gevallen heeft de wetgever echter uitzonderingen voorzien. Dergelijke uitzonderingen bevinden zich zowel op nationaal als op internationaal niveau. Daarom is het belangrijk om vooraf na te gaan of een forumkeuzebeding al dan niet geldig is. Anders kan je wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan.

# 2. Benadruk het forumkeuzebeding

We merken steeds vaker op dat het forumkeuzebeding enkel in de algemene voorwaarden terug te vinden is. Om vervolgens niet meer ter sprake te komen. Echter is dat niet zonder risico. In de zaak Colzani t. Ruwa oordeelde het Hof van Justitie immers dat uitdrukkelijke instemming vereist is om te spreken van een geldige forumkeuze. De verwijzing in de algemene voorwaarden moet met andere woorden ‘uitdrukkelijk’ plaatsvinden.

Ook de Hoge Raad bevestigde dit in haar uitspraak van 29 februari 2012 en concretiseerde een en ander. Het gaf aan dat het louter aantonen van de correcte terhandstelling en de aanvaarding, onvoldoende is. Tjah, rechters weten heus ook wel dat veel mensen algemene voorwaarden niet lezen.

Er zijn verschillende manieren om de geldigheid van het forumkeuzebeding kracht bij te zetten. In de eerste plaats kan je het in jouw algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding vet drukken. Hiernaast neem je de algemene voorwaarden bij alle correspondentie op, of beperk je je tot een uittreksel ervan (incl. het forumkeuzebeding). Hoe dan ook is het louter verwijzen naar de algemene voorwaarden die extern raadpleegbaar zijn, niet voldoende voor een geldig forumkeuzebeding.

# 3. De rechtsgeldigheid van jouw algemene voorwaarden

Het forumkeuzebeding vormt een onderdeel van jouw algemene voorwaarden. Het is met andere woorden alleen geldig indien de algemene voorwaarden ook zelf geldig zijn. Daarom schenk je maar beter de nodige aandacht aan de rechtsgeldigheid van jouw algemene voorwaarden. Hierbij zijn de klassieke geldigheidsvereisten van toepassing. Het aanvullend deponeren van jouw algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel, is eveneens geen onbelangrijke aanbeveling.

# 4. Forumkeuzebeding en andere voorwaarden

Algemene voorwaarden staan nooit op zichzelf en dienen in hun geheel te worden gelezen. Je dient er dan ook op toe te zien dat de vernietiging van de overeenkomst de geldigheid van de algemene voorwaarden niet aantast. Daarom neemt men steeds op dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle bestellingen, orders, orderbevestigingen, leveringen, overeenkomsten… Het doel is uiteraard om ze een maximale reikwijdte te bezorgen.

Er bestaan overigens nog andere manieren om de geldigheid van het forumkeuzebeding te behouden. Zo kan een clausule worden opgenomen die stelt dat de geldigheid van het forumkeuzebeding niet kan worden bestreden op basis van het enkele feit dat de overeenkomst ongeldig is. Zo kan je ook bij een ongeldige overeenkomst nog steeds het geschil laten beslechten door de rechtbank van jouw keuze.

Opstellen algemene voorwaarden is specialistenwerk

Het forumkeuzebeding is slechts één van de clausules die in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Het toont echter aan dat het opstellen van algemene voorwaarden niet eenvoudig is, omdat er met zowel nationale als internationale regelgeving rekening dient te worden gehouden. Daarom laat je het opstellen van algemene voorwaarden maar beter over aan gespecialiseerde juristen.

Bij MKBrecht.nl menen we dat goede algemene voorwaarden het hart vormen van elke onderneming. En omdat wij ondernemerschap ondersteunen, kiezen we voor heldere tarieven. Benieuwd hoe we dat voor jou kunnen doen? Maak dan nu een belafspraak. Wij leggen jou telefonisch een en ander uit en maken tijd vrij voor jouw vragen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips