Contracten

Fietsverhuur: dit staat in een huurovereenkomst voor een fiets

De fiets is een populaire manier om zich te verplaatsen. Niet alleen voor de gemiddelde Nederlander, maar ook voor toeristen. Het is een van de redenen waarom er in toeristische hotspots vaak fietsverhuurmogelijkheden zijn. Daarbij maakt men gebruik van een huurovereenkomst voor een fiets. Ook als je bijvoorbeeld een kamer verhuurt via Airbnb kan je aanvullend een fiets verhuren via een huurovereenkomst voor een fiets. Het is wel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. We leggen uit wat er zoal wordt afgesproken in een goede huurovereenkomst voor een fiets.

Aanbetaling en waarborg

Het is niet ongewoon om bij het verhuren van een fiets een aanbetaling en een waarborgsom te vragen. Als er dan bij het inleveren van de fiets iets niet klopt, kan de waarborgsom worden gebruikt om de schade te vergoeden. Een waarborgsom van 50 euro (stadsfiets) tot 250 euro (e-bike) is heel gewoon. Om diefstal te voorkomen, kan er ook een kopie worden gevraagd van een geldige identiteitskaart, net als een aantal persoonlijke gegevens (mailadres, telefoonnummer, naam, adres en dergelijke meer). Let wel op: bij het verwerken van persoonlijke gegevens moet er ook rekening worden gehouden met de privacywetgeving.

Als de fiets achteraf problemen vertoont, is het aan de verhuurder om aan te tonen dat deze problemen er eerst nog niet waren. Laat de huurder daarom vooraf verklaren dat hij de fiets in een goede staat heeft ontvangen. Als er bij het inleveren een probleem is met de fiets neem je hier foto’s van. Het is een goed idee om samen met de huurder een document in te vullen waarop de problemen worden benoemd en er een forfaitaire reparatiekost wordt afgesproken. Laat de huurder dit ondertekenen, zo heb je een heel bewijskrachtig document.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder

In de huurovereenkomst voor een fiets worden duidelijke afspraken opgenomen omtrent de verplichtingen van de huurder. Veelal wordt bepaald dat schade of diefstal voor rekening van de huurder is. Het kan ook dat de verhuurder hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Dan moet er rekening worden gehouden met de bepalingen van deze verzekering, bijvoorbeeld het gebruik van een conform fietsslot. Een eventueel eigen risico zal op basis van de overeenkomst nog steeds voor rekening van de huurder zijn.

Het is ook niet ongewoon dat de huurder de verhuurder vrijwaart van schade aan bijrijders of derden. Eigenlijk is het heel eenvoudig: de huurder huurt en gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid. Als de huurder een AVP-verzekering heeft, mag dat weinig problemen opleveren. Soms neemt men in de huurovereenkomst voor een fiets een beding op waarbij de huurder erkent dat hij privé voldoende is verzekerd tegen de wettelijke aansprakelijkheid.

In sommige gemeenten worden fietsen die buiten de rekken, gemarkeerde vakken of stallingen worden geparkeerd, verwijderd door de gemeente. Het is dan aan te raden om in de huurovereenkomst voor een fiets op te nemen dat de fiets op een correcte plaats moet worden geparkeerd.

Huursom voor de elektrische fiets

De voornaamste verplichtingen van de huurder zijn: de fiets in een goede staat houden, de fiets tijdig terugbrengen en de huursom betalen. Ook over het terugbrengen van de fiets moeten er goede afspraken worden gemaakt, want wat doe je als de fiets laattijdig terug wordt gebracht? Er zijn verschillende opties. Wat men vaak doet, is per begonnen kwartier of uur een volledig kwartier of uur aanrekenen aan een vooraf afgesproken tarief. In de huurovereenkomst voor een fiets worden hierover afspraken opgenomen.

Andere bepalingen in de huurovereenkomst voor een fiets

Er zijn uiteraard nog heel wat andere bedingen die in de huurovereenkomst voor een fiets kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen omtrent forfaitaire kosten voor reparaties, verzekeringen, boetes, de ontbinding van de overeenkomst, de wijze van betaling en dergelijke meer. Wij raden aan om een huurovereenkomst voor een fiets te laten opstellen door een jurist. Op die manier weet je dat je goed zit en voorkom je problemen. Heb je zelf een huurovereenkomst voor een fiets opgesteld? Laat dan een ContractCheck™ uitvoeren en ontvang binnen drie werkdagen een advies op maat.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips