Contracten

Er schuilt meer risico in een duurovereenkomst dan men denkt

24 december 2018

Als retailer heb je waarschijnlijk een map boordevol contracten. Het gaat om contracten met energieleveranciers, verhuurders, afnemers en andere partners. Een aantal van die overeenkomsten zullen kortlopende overeenkomsten zijn. Denk maar aan de overeenkomst voor de aankoop van de computers. Andere overeenkomsten worden dan weer voor langere tijd afgesloten. Het kan hierbij gaan om een duurovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Bij zo’n duurovereenkomsten is het belangrijk om alles nauwgezet op papier te zetten, dat bewijst althans de juridische praktijk.

Gaat het niet om een duurovereenkomst? Stipuleer dat dan duidelijk

In het verleden heeft de rechtspraak al verschillende keren aangegeven dat duurovereenkomsten ook automatisch tot stand kunnen komen. Dit was onder andere het geval in een geschil tussen Vriends Tweewielercentrum en Batavus, waarbij die eerste gedurende een lange periode fietsen van Batavus afnam en dit op basis van losse bestellingen. Voor de rechter was dit voldoende om van een duurovereenkomst te spreken, met alle bijhorende gevolgen.

Sluit je enkel overeenkomsten voor losse bestellingen? Stipuleer dan duidelijk dat verschillende opeenvolgende bestellingen nog niet automatisch als een duurovereenkomst moeten worden aanzien. Geheel sluitend is dat niet, maar het biedt wel extra bescherming bij een juridisch conflict.

Stipuleer steeds welk type duurovereenkomst het is

Gaat het wel om een duurovereenkomst? Let er dan op dat de rechtspraak steeds vaker aanneemt dat het om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat, tenzij anders werd overeengekomen. Stipuleer, indien van toepassing, dan ook duidelijk dat het gaat om een duurovereenkomst voor bepaalde tijd en geef concreet de looptijd ervan aan.

Houd hierbij ook rekening met de problematiek van de stilzwijgende voortzetting. Het is immers niet altijd duidelijk hoe die stilzwijgende voortzetting moet worden geïnterpreteerd, waardoor ook hier het risico bestaat dat men het als een verlenging voor onbepaalde tijd zal aanzien. Stipuleer duidelijk met welke termijn de duurovereenkomst bij stilzwijgende voortzetting wordt verlengd.

Denk aan de beëindiging van de duurovereenkomst

Een duurovereenkomst sluit je in vertrouwen met de wederpartij. Toch moet je er ook rekening mee houden dat er gedurende die lange duur een en ander mis kan lopen, zowel bij jezelf als bij de medecontractant. Denk daarom ook vooraf na over de beëindiging van de duurovereenkomst.

Weet in de eerste plaats dat een duurovereenkomst van bepaalde duur in principe niet voortijdig ten einde kan lopen. Is dit wel gewenst? Dan zal je dit concreet in de duurovereenkomst op moeten nemen. Zorg wel dat die tussentijdse beëindiging binnen de redelijke grenzen blijft en voorzie een redelijke opzegtermijn en een eventuele opzegvergoeding.

Gaat het om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kan je de overeenkomst in principe ook zonder zo’n clausule opzeggen. Ook hier moet er echter sprake zijn van een redelijke opzegtermijn en -vergoeding. Om discussies te vermijden, kom je die opzegtermijn en -vergoeding maar beter vooraf overeen.

Het is belangrijk dat de opzegtermijn en de -vergoeding redelijk zijn. In het andere geval kan de opzegging immers zonder effect blijven. Ook bij een contractuele opzegtermijn en -vergoeding is dit het geval, maar het houdt in de praktijk wel een versterking van de contractuele positie in.

Houd rekening met financiële problemen van de tegenpartij

In principe blijft de duurovereenkomst bestaan, ook indien de tegenpartij te kampen heeft met financiële problemen. Dit kan problematisch zijn, zeker indien er beslag werd gelegd op de goederen die de leverancier jou moest leveren. Om die reden wordt meestal opgenomen dat faillissement, beslag en surseance van betaling grond vormen voor de beëindiging van de overeenkomst.

Duurovereenkomsten opstellen is specialistenwerk

In bovenstaand artikel hebben we enkele van de probleempunten bij het opstellen van duurovereenkomsten aangereikt. Het gaat met name om de problematiek van de beëindiging en de kwalificatie van de duurovereenkomst. Toch kunnen er zich nog heel wat andere problemen stellen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigende prijzen, stakingen of andere onvoorzienbare omstandigheden.

Bij MKBrecht.nl hebben we alles intussen wel al eens meegemaakt. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we preventief kunnen inspelen op allerhande situaties die zich in de loop van de overeenkomst voor zouden kunnen doen.

Van de aansprakelijkheid tot een eventueel concurrentiebeding: met de overeenkomsten van MKBrecht.nl zit je voor (on)bepaalde tijd goed!

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips