Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Een handtekening is minder cruciaal dan je denkt

02 mei 2019

Soms lijkt men wel eens te denken dat men pas tot verbintenissen is gehouden wanneer men de overeenkomst ook effectief van een handtekening voorziet. Dat is helemaal niet de waarheid, zeker niet wanneer er langdurige onderhandelingen aan voorafgaan. Bovendien is er mogelijks ook zonder handtekening sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. Het opstellen van een voorovereenkomst helpt veel problemen te voorkomen. Maar ook bij het opstellen van een conceptovereenkomst schenk je maar beter aandacht aan de handtekening.

Een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig

Naar Nederlands recht is een schriftelijke overeenkomst hoe dan ook niet verplicht (behoudens een aantal uitzonderingen). Ook zonder jouw handtekening te plaatsen kan je dus worden gehouden tot wat door de partijen werd overeengekomen. Bewijsrechtelijk stuit dat wel tegen een aantal problemen aan. Een begin van uitvoering, eventuele getuigenverklaringen of mailcorrespondentie kunnen het bestaan van de mondelinge overeenkomst en de krijtlijnen ervan echter uiteen helpen te zetten.

Aansprakelijk nog voor de ondertekening van de overeenkomst

Soms denkt men wel eens dat men de onderhandelingen op elk moment mag afbreken en vervolgens mag weigeren om de handtekening onder de overeenkomst te plaatsen. Dat is fout, want de reeds gedane onderhandelingen kunnen ook al verplichtingen opleggen.

Tijdens deze precontractuele fase zijn de partijen inderdaad vrij om de onderhandelingen af te breken, tenzij de andere partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen. De rechter zal hierbij rekening moeten houden met de mate waarin de contractspartijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van dat vertrouwen en met eventuele onvoorziene omstandigheden.

Om een eventuele precontractuele aansprakelijkheid uit te sluiten, kan het opstellen van een voorovereenkomst een interessante piste zijn. Via zo’n voorovereenkomst maken jullie afspraken over het voeren en afbreken van de onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Zo is de situatie voor alle partijen duidelijk.

Pas verplichtingen na de ondertekening?

Indien een conceptovereenkomst het levenslicht ziet, neemt men vaak op dat er pas verplichtingen uit voortvloeien na de ondertekening ervan. Toch impliceert dat ook hier nog niet automatisch dat een contractspartij zomaar abrupt mag afhaken. Dat bewees een recente zaak waarbij een contractspartij beloofde “de conceptovereenkomst morgen te ondertekenen” maar dat uiteindelijk niet deed. In dit geval mocht de tegenpartij er immers op vertrouwen dat het contract tot stand was gekomen. Het concept is dan een schriftelijke beschrijving van de mondelinge overeenkomst.

Toch vormt de aangehaalde clausule ook dan een extra drempel, daar het alle verplichtingen wegneemt. In het verleden trachtte men al eens om de clausule tot dode letter te maken door aan te halen dat het ging om een onbesproken standaardbepaling die geen deel uitmaakt van de mondelinge overeenkomst. Het Hof heeft er wel op gewezen dat de tegenpartij dan uitdrukkelijk bezwaar diende te maken en daarvan het bewijs dient te leveren. In theorie kan men dus ook met zo’n clausule nog steeds tot verplichtingen gehouden zijn, zelfs zonder de ondertekening van de overeenkomst.

Schenk aandacht aan de handtekening

Bij uitgebreide onderhandelingen is het opstellen van een voorovereenkomst geen overbodige luxe. Zo verkrijg je meteen duidelijkheid met betrekking tot de precontractuele aansprakelijkheid. Bovendien kan je ook over andere zaken afspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan het confidentieel karakter van de uitgewisselde informatie. Resulteren de onderhandelingen uiteindelijk in een conceptovereenkomst? Dan zal je ook hier aandacht moeten hebben voor de totstandkoming van de overeenkomst en de noodzaak van een handtekening. Bij MKBrecht.nl doen we uiteraard het nodige. Dat staat zo vast als een huis.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips