Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Een eigendomsvoorbehoud? Slim. Maar vergeet het bewijsbeding niet

17 juni 2019

Veel leveranciers nemen in hun algemene voorwaarden een zogenoemd eigendomsvoorbehoud op. Dankzij zo’n eigendomsvoorbehoud kunnen ze zich indekken tegen de gevolgen van wanbetaling. Het eigendom gaat immers pas over wanneer de klant ook effectief jouw factuur voldoet. Echter denkt men zelden na over de praktische gevolgen bij wanbetaling. Een eigendomsvoorbehoud is immers één, maar ook effectief het product terug in eigen handen krijgen is een compleet andere opdracht. Vooral curatoren durven daar bij een faillissement al eens moeilijk over te doen, zeker indien er sprake is van oneigenlijke vermenging. Daarom neem je maar beter ook een bewijsbeding op in jouw algemene voorwaarden.

De problematiek van de oneigenlijke vermenging

Indien het product met zekerheid aanwijsbaar is, stellen er zich zelden problemen. Daarom is het belangrijk om op de factuur zoveel mogelijk specificaties op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de kleur van het product of het serienummer ervan.

Toch biedt ook dat niet altijd redding. Zeker indien klanten dezelfde producten van verschillende leveranciers verkrijgen. Dan spreken we immers van oneigenlijke vermenging: het is niet langer mogelijk om aan te tonen welk product specifiek door jou werd geleverd en welk product van een andere leverancier afkomstig is. En dat aanwijzen moet je nog steeds doen, want de bewijslast rust nu eenmaal op de schouders van de leverancier. Het gevolg: je kan het eigendomsvoorbehoud niet hardmaken. En daar sta je dan, met twee lege handen…

Verschuif de bewijslast via een bewijsbeding

In principe moet jij als leverancier bewijzen welke producten aan jou toebehoren. En dat is bij een oneigenlijke vermenging onmogelijk. Door een bewijsbeding in de algemene voorwaarden op te nemen, verschuif je deze bewijslast naar de klant. Zo’n bewijsbeding schept immers het vermoeden dat, indien er zich bij de klant zaken van eenzelfde soort bevinden, deze producten alsnog aan jou toebehoren.

Indien de klant met andere woorden betwist dat dit het geval is, moet hij zelf het bewijs daarvan leveren. In dit geval is het dus de klant die tegen de bewijsrechtelijke problematiek van de oneigenlijke vermenging aanloopt. Zo maak je het eigendomsvoorbehoud maximaal afdwingbaar.

Bewijsbeding houdt stand bij faillissement

Bij een faling zal een curator worden aangesteld die de vereffening dient te regelen en eventuele schuldeisers zal betalen. Hierbij kan de curator het bewijsbeding niet zomaar negeren. De curator moet immers de bestaande overeenkomsten respecteren en het bewijsbeding kan dus ook ten aanzien van de curator worden ingeroepen. Dus ook bij een faillissement kan je jouw eigendomsvoorbehoud nog steeds uitoefenen.

Het bewijsbeding is geen alleenstaand instrument

We moeten echter benadrukken dat alleen het louter opnemen van een bewijsbeding jou niet zomaar integraal zal beschermen. Het wordt dan ook steeds gelezen in combinatie met de andere bepalingen van de algemene voorwaarden.

Ook hier kan je een en ander doen om jouw rechtspositie te versterken. Zo kan je bijvoorbeeld de afspraak opleggen dat de klant de door jou aangebrachte etiketten niet mag verwijderen tot het moment van betaling. Ook dat maakt het bewijsrechtelijk een stuk eenvoudiger.

Maar ook dan zullen jouw offertes en facturen nog steeds duidelijkheid moeten verschaffen met betrekking tot het geleverde product. Het dient immers nog steeds duidelijk te zijn dat het eigendomsvoorbehoud op dit specifiek product van toepassing is. Anders sta je andermaal nergens.

Laat jouw algemene voorwaarden opstellen of nalezen

Wil je je maximaal indekken tegen wanbetaling? Dan is een eigendomsvoorbehoud inderdaad een handig instrument. Toch kan je ook veel meer doen om de gevolgen van wanbetaling of, nog erger, een faillissement te beperken. Goede algemene voorwaarden dringen zich dan ook op.

Kies daarom niet voor knip-en-plakwerk maar laat de redactie van jouw algemene voorwaarden over aan een jurist. Bij MKBrecht.nl stellen we jouw algemene voorwaarden voor jou op en dit op basis van heldere tarieven. Plan nu een gratis belafspraak in en wij leggen uit hoe we dat voor jou doen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips