Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Doe-het-zelf-juristen: let op voor het verrassingsbeding!

03 juli 2019

Veel ondernemers gaan nog steeds zelf aan de slag met hun contracten en algemene voorwaarden. Doe-het-zelf-juristen, noemen wij ze dan ook. In de praktijk lopen zij vaak onbewust tegen een aantal juridische risico’s aan. Ook wanneer alle clausules in een eerste oogopslag geldig lijken te zijn. Het verrassingsbeding is een voorbeeld van hoe het alsnog in het honderd kan lopen. Maar wat is het verrassingsbeding nou net en hoe kan je het voorkomen? Dat leggen wij van MKBrecht.nl graag even uit.

Wat is een verrassingsbeding?

Een verrassingsbeding is een beding die opgenomen werd in de algemene voorwaarden of in een contract en waarbij de wederpartij zich niet van de nadelige gevolgen van het beding bewust is. Of er al dan niet sprake is van een verrassingsbeding, is met andere woorden afhankelijk van de concrete omstandigheden. Maar ook de onduidelijke formulering van het beding kan een kwalificatie als verrassingsbeding opleveren.

Indien er sprake is van een onredelijk bezwarend karakter ten gevolge van de verrassende signatuur van het beding, zal het verrassingsbeding achterwege worden gelaten. De rechter zal het met andere woorden uit de algemene voorwaarden schrappen en je kan er geen beroep op doen.

Een voorbeeld van een verrassingsbeding

Wat is er beter dan een recent praktijkvoorbeeld om het verrassingsbeding van de nodige duiding te voorzien? Dat is ook wat wij dachten. Daarom blikken we even terug op een vonnis dat door de rechtbank Amsterdam op 1 mei 2019 werd geveld.

De feiten

Deze zaak was er één tussen een varkenshouder en zijn verzekeraar. De ventilatoren van de varkenshouder waren immers uitgevallen en zijn varkens stierven aan de gevolgen van verstikking. De verzekeraar wou de schade echter niet vergoeden omdat er in de verzekeringsvoorwaarden een uitsluitingsbeding was opgenomen. Dit uitsluitingsbeding gaf aan dat de verzekering geen dekking zou verlenen indien het alarm niet afging. En dat was inderdaad ook niet gebeurd, terwijl een aanvullend onderzoek niet kon verklaren waarom dat niet het geval was: technisch was alles immers perfect in orde.

Oordeel van de rechter

In deze zaak oordeelde de rechter uiteindelijk dat de verzekeraar niet aan zijn informatieplicht ten aanzien van dit uitsluitingsbeding had voldaan. Een verrassingsbeding, oordeelde de rechter dus. Daarop werd het uitsluitingsbeding geschrapt en moest de verzekeraar de schade alsnog vergoeden. Of hoe zo’n verrassingsbeding je veel kan kosten!

Hoe kan een kwalificatie als verrassingsbeding worden voorkomen?

In de eerste plaats moet het beding duidelijk en leesbaar zijn. Het gebruik van grammaticaal correcte zinnen en een heldere bewoording dragen daaraan bij. Vaktermen worden waar mogelijk achterwege gelaten, zeker indien de tegenpartij helemaal niet thuis is in de achterliggende materie.

Hiernaast dient het beding voldoende onder de aandacht te zijn gebracht. Zo kan er niet van een verrassing sprake zijn indien je de tegenpartij voldoende duidelijk op het beding hebt gewezen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door er op de offerte concreet naar te verwijzen.

Of je laat jouw algemene voorwaarden gewoon opstellen door een jurist. Zo kan je steeds op beide oren slapen en hoef je onaangename verrassingen niet te vrezen. Uiteraard helpen wij van MKBrecht.nl jou graag verder. Zoals je het van ons gewend bent.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips